Heb Ik Autisme? De 11 Meest Voorkomende Kenmerken Van Autisme

Is je kind anders dan andere kinderen? Heb jij het gevoel dat je vroeger en nu nog steeds anders bent? In deze tijd van internet gaan we steeds meer zelf op zoek naar verklaringen en mogelijk symptomen van aandoeningen en ziektes. Bij autisme is het lastig om zelf een diagnose te kunnen stellen.

Hoe je de kenmerken van autisme kunt herkennen

Bij mensen met autisme ontstaan er storingen in de hersenen waardoor een autist anders kan reageren in situaties. Je kunt het als volgt interpreteren: mensen met autisme hebben een andere manier van denken en reageren.

Ze hebben vaak moeite in sociale situaties, zijn gevoelig voor een overmaat aan prikkels, zijn vaak eenzijdig in de dingen die ze leuk vinden en hobby’s en kunnen slecht sociale relaties onderhouden. Maar er zijn meer kenmerken van autisme.

Ook zijn er duidelijke verschillen in kenmerken van autisme bij een baby, een jong kind en een volwassen persoon. Deze blog zal deze kenmerken geven en toelichten.

Wat zijn de meest voorkomende kenmerken van autisme en hoe kun je deze interpreteren?

Misschien maak je je zorgen om je kind. Of misschien vraag je jezelf af of persoonlijke kenmerken misschien kunnen wijzen naar autisme. Autisme is bij ieder persoon anders. Het is essentieel om de kenmerken van autisme juist te kunnen interpreteren. In deze blog zal dit verder worden toegelicht. Heb ik autisme? 

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis in de hersenen die de manier bepaalt waarop iemand de wereld om zich heen ziet en omgaat met anderen. Mensen met autisme zien, horen en voelen de wereld om hen heen op een andere manier. Dit kan bij mensen zonder autisme soms raar overkomen.

Bij mensen bij autisme ontstaat er een storing in de hersenen bij de informatieverwerking. Dit wil zeggen dat een persoon met autisme de informatie die binnenkomt op een andere manier verwerkt. Elk persoon met autisme zal deze stoornis in de hersenen op een andere manier uiten.

Autisme is namelijk een spectrumstoornis. Dat wil zeggen dat je alle mensen met autisme over een breed spectrum kan verdelen en elk geval anders is. Er zijn veel verschillende vormen van autisme. Ken jij iemand met autisme in je omgeving of denk jij kenmerken van autisme bij jezelf te herkennen?

Ongeveer 200.000 personen in Nederland hebben een vorm van autisme. Dat is meer dan 1% van de Nederlandse bevolking. Ongeveer 1 op de 85 Nederlanders heeft een bepaalde vorm van autisme. Het kan dus goed dat jij ook iemand kent met autisme. Ongeveer 15 tot 20 procent van de autisten heeft naast autisme ook een verstandelijke beperking. In veel gevallen is autisme niet aan de buitenkant zichtbaar.

Autisme kan als een erfelijke aandoening worden gezien. In ongeveer 90 procent van de gevallen van autisme is er sprake van een erfelijke aandoening. In de rest van de gevallen kan de oorzaak van autisme liggen in bijvoorbeeld problemen tijdens de zwangerschap of tijdens de bevallig.

De kenmerken & symptomen van autisme

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met sociale contacten. Ze kunnen bijvoorbeeld slecht tegen een overmate aan prikkels, ze zijn juist ongevoelig voor prikkels of kunnen slecht tegen persoonlijke aanraking.

Dan ontstaat er een soort storing in hun hersenen. Alle alarmbellen gaan af. Ze weten niet hoe ze zich in zo’n situatie moeten gedragen en kunnen daardoor anders uit de hoek komen.

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met sociale interactie, voorstellingsvermogen of communicatie. Deze drie kernmerken zijn de meest bekende kenmerken van autisme.

 1. Interactie - Mensen met autisme kunnen zich moeilijk inleven in de bedoelingen van anderen of begrijpen bepaalde uitdrukkingen niet. Hierdoor kan er een storing in de communicatie ontstaan tussen een willekeurig persoon en een persoon met autisme. Het contact kan hierdoor moeizaam lopen en hierdoor hebben mensen met autisme moeite met contacten leggen.
 2. Voorstellingsvermogen – Mensen met autisme kunnen oorzaak en gevolg vaak moeilijk inschatten. Ze hebben hierdoor bovendien vaak moeite met het inplannen en de organisatie van dingen. Ze houden graag vast aan bekende regels die ze zichzelf hebben aangeleerd.
 3. Communicatie - Mensen met autisme kunnen dingen letterlijk nemen. Daardoor begrijpen ze bepaalde uitdrukkingen niet. Ze hebben daarnaast vaak moeite met indirecte, non-verbale communicatie.

“Ben je helemaal van de pot gerukt?”  Iemand die een zware vorm van autisme heeft zou deze opmerking niet kunnen begrijpen en zou kunnen denken “Nee, ik ben niet van de pot gerukt. Hoe zou dat nou kunnen?”.

Bovendien zou de toon waarmee iemand de eerste opmerking maakte een bedreigende indruk op een autistisch persoon kunnen hebben.

Deze persoon zou de opmerking niet snappen, de uitspatting niet kunnen plaatsen en zou absoluut niet weten hoe hij of zij zou moeten reageren. Hierdoor kan er miscommunicatie ontstaan. Voor de persoon met autisme is dit een zeer onprettige situatie.

Mensen met autisme houden vaak van structuur, want dit geeft hen een gevoel van veiligheid en houvast. De wereld om hen heen begrijpen ze niet altijd, maar de aangeleerde structuren en regels zullen altijd gelijk en onveranderd blijven.

Hierdoor zijn mensen met autisme vaak erg gedetailleerd en richten ze zich graag op een beperkte variëteit aan interesses en activiteiten.

Een (lichte) afwijking van deze structuur en van de voor hen vaststaande feiten, kan leiden tot een storing in hun hersenen, oftewel: paniek. Voor de persoon met autisme is dit zeer onwenselijk. Je kunt dit zien als een moment van heftige stress.

Voor omstaanders, vrienden of familieleden van mensen met autisme kan deze paniek voor veel vragen en onbegrip zorgen.

Het is belangrijk voor omstanders om te weten wat autisme inhoud zodat ze zich kunnen inleven in de persoon met autisme en kunnen proberen de situatie te begrijpen.

De vijf vormen van autisme

Tot 2013 maakte men onderscheid tussen 5 vormen van autisme. Daarna heeft men deze 5 vormen samengevoegd tot één vorm: autismespectrumstoornis (ASS). Ter verduidelijking van de verscheidenheid tussen verschillende gevallen op het spectrum van autisme, worden de 5 vormen kort toegelicht.

Klassiek autisme

Het klassiek autisme - Autisme wordt hier gekenmerkt door een stoornis in het contact met andere mensen. Dit kan zijn door een communicatiestoornis, interactieprobleem of een gebrek aan voorstellingsvermogen.

Bij klassiek autisme (wat ook wel de ‘autistische stoornis’ wordt genoemd) kunnen er ook andere problemen ontstaan door de storing in de hersenen.

Denk bijvoorbeeld aan agressie, dwangmatig gedrag, tics of zelfs een verstandelijke beperking.

Syndroom van Asperger

Het Syndroom van Asperger - Ook bij deze vorm van autisme is er sprake van storingen in het contact of in de communicatie met andere personen. Bij het Syndroom van Asperger, echter, is er sprake van een gemiddelde tot hoge intelligentie.

Het Syndroom van Rett

Het Syndroom van Rett - deze vorm van autisme komt eigenlijk alleen bij meisjes voor. Tot ongeveer 6 tot 18 maanden is het autisme over het algemeen niet te herkennen. Het kind lijkt dan sociaal en legt contacten met andere mensen.

Vervolgens lijkt deze ontwikkeling tot stilstand te komen en gaat de ontwikkeling daarna zelfs achteruit. Kenmerkend is dat het gebruik van de handen achteruit gaat. Ze wringen met hun handen op borsthoogte.

Kinderen met het Syndroom van Rett kunnen uiteindelijk overgevoelig worden voor prikkels of geluiden. De oorzaak ligt in een genetische afwijking, zo is recent gebleken. Dit is een zeer zeldzaam syndroom.

Desintegratieve stoornis

Totdat kinderen tenminste 2 jaar oud zijn, lijken ze zich normaal te ontwikkelen. Net zoals bij het Syndroom van Rett, verliezen ze daarna bepaalde vaardigheden.

Zo verliezen kinderen met een desintegratieve stoornis bepaalde taalvaardigheden, bepaalde sociale vaardigheden, de controle over hun blaas, het vermogen om te spelen en laten ze uiteindelijk ook problemen met hun motoriek zien.

Net zoals het Syndroom van Rett is de desintegratieve stoornis een zeldzame vorm van autisme.

PDD-NOS

PDD-NOS betekent in het Engels Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified. Net zoals bij de klassieke vorm van autisme, gaat het hier om kinderen met sociale problemen en problemen in de communicatie met andere kinderen en personen.

De kenmerken van PDD-NOS zijn echter niet zo breed als bij de vormen van klassiek autisme en het Syndroom van Asperger.

Het is dus een stoornis die past in het spectrum van autisme. Het zijn daarom dus niet nader omschreven ontwikkelingsstoornissen.

Zoals je kunt zien, lijken deze vijf vormen van autisme erg op elkaar.

Dit laatste vorm, PDD-NOS wordt gerelateerd aan autisme, omdat het past op het spectrum van autisme, maar het blijkt lastig om specifiek onderscheidende kenmerken aan deze vorm van autisme te kunnen geven.

Daarom is er voor gekozen om vanaf 2013 te spreken om een breed spectrum aan kenmerken van autisme in plaats van verschillende vormen van autisme.

De kenmerken van autisme bij volwassenen

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die al ontstaan tijdens de kinderjaren. Autisme kan daardoor niet opeens opkomen of ontstaan bij een volwassen persoon.

Wanneer een volwassen persoon ontdekt dat hij of zij autistisch is, draagt deze persoon in werkelijkheid deze stoornis in de hersenen al heel zijn of haar leven met zich mee.

Bij een groot deel van de gevallen van autisme, gaat het om het overdragen van autisme van ouder op kind. Oftewel: autisme is erfelijk.

Wanneer volwassenen ontdekken dat ze autistisch zijn, komt het vaak voor dat ze in werkelijkheid een spiegel voor zich hebben gehad. Hun kind blijkt bijvoorbeeld autisme te hebben en ze ontdekken veel overeenkomsten tussen hun eigen kinderjaren en de kinderjaren van hun kind.

Deze overeenkomsten kunnen worden gevonden in gedrag, communicatie en speelgedrag. Hun kind is als het ware de spiegel waarin ze kijken die hen doet realiseren dat ze zelf ook kenmerken van autisme hebben.

Misschien dat vroeger je ouders of leraren op je basisschool al wat factoren aankaarten, maar dat er geen verklaring werd gevonden. Het was vroeger immers anders. Bovendien was de kennis van autisme toen nog veel minder dan nu, waardoor er geen belletjes gingen rinkelen.

Het kan zijn dat je gewoon als ‘lastig kind’ werd bestempeld en het daar bij bleef. Door de jaren heen heb je ermee leren leven dat er storingen ontstaan in je hoofd.

Je hebt de invloed van de storingen op je gedrag wellicht weten te camoufleren.

Zelfs op latere leeftijd is het goed om het besef en de bevestiging te hebben dat je autisme hebt. De bevestiging heeft namelijk als resultaat dat jij jezelf beter kan begrijpen en vervolgens ook dat je naasten jou en je reacties beter kunnen begrijpen.

Onbegrip is een kwalijk iets wat kan leiden tot kille verhoudingen tussen mensen. Elkaar kunnen begrijpen is dus constructief voor een duurzame relatie met acceptatie en begrip.

Heb jij wellicht een vorm van autisme? Dat is zeker mogelijk.

Graag geef ik je hier wat kenmerken van volwassenen met autisme. Aan de hand van deze lijst kun je jezelf niet de diagnose ‘autisme’ geven.

Je zou deze diagnose pas kunnen krijgen na een onderzoek door een specialist. Ik raad je aan om het met je huisarts te bespreken en met je huisarts een mogelijke vervolgstap te bepalen.

De volgende kenmerken kunnen erop wijzen dat een volwassen persoon wellicht autisme heeft.

Kenmerken van autisme:

 1. Je hebt vaste rituelen in de dagelijkse bezigheden;
 2. Je kunt slecht tegen veranderingen;
 3. Je kunt je slecht inleven in anderen;
 4. Je voelt dat je niet goed bent met sociale contacten en in sociale situaties;
 5. Je hebt moeite met het juist interpreteren van non-verbale communicatie, zoals seintjes, gezichtsuitdrukkingen en gebaren;
 6. Je neemt dingen vaak letterlijk;
 7. Je hebt moeite met administratieve taken thuis;
 8. Je bent niet goed in samenwerken met andere personen;
 9. Je kunt het prima met jezelf vinden en bent meer een eenling dan een gezelschapsmens;
 10. Je hebt slechts enkele interesses en hobby’s;
 11. Je hebt een goed oog voor details.

Nogmaals: elk persoon met autisme is anders. Elke vorm van autisme is anders.

Bepaalde factoren kunnen bij jou sterken aanwezig zijn dan andere factoren.

Ook kunnen factoren verklaard worden door iets anders dan autisme. Daarom is het goed om dit te bespreken met je huisarts wanneer je er behoefte aan hebt.

De bevestiging van autisme kan een last van je schouder halen, omdat je eindelijk een verklaring hebt gevonden voor de mentale storingen die je eigenlijk al heel je leven ervaart.

Dit zal het startpunt zijn van begrip voor jezelf, meer zelfvertrouwen en bovendien het begrip van anderen voor je reacties, communicatie en gedrag. En dat is fijn!

Autisme herkennen bij een kind

Het is lastig om autisme te kunnen zien bij een kind. Autisme is namelijk een onzichtbare aandoening die zich met name afspeelt in de hersenen van de persoon met autisme. Je kunt het dus absoluut niet aan de buitenkant zien.

Autisme is het beste te herkennen aan de hand van gedrag en de ontwikkeling van het kind en dus in een latere fase van iemands leven.

Veel ouders zullen denken “mijn kind is anders” en zullen vervolgens, wellicht na verloop van tijd, op zoek gaan naar een verklaring voor het opvallende gedrag van het kind. Dat zit in ons en is vervlochten in de manier waarop wij in onze maatschappij met dit soort vraagstukken en problemen omgaan.

We zoeken graag naar het ‘waarom’.

 • Waarom reageert mijn kind zo?
 • Waarom speelt mijn kind niet met andere kinderen?
 • Waarom lijkt de ontwikkeling van mijn baby anders te gaan dan bij andere kinderen?
 • Waarom is mijn kind anders?

Heb jij deze vragen? Veel van deze vragen zijn gebaseerd op zorgen.

Elke ouder heeft zorgen om zijn of haar kind. Dat is heel normaal. Maar deze zorgen zijn vaak niet terecht en ongegrond. In sommige gevallen kan er wel een kern van waarheid zitten in de zorgen, onderbuikgevoelens of vermoedens.

Het is goed om voorop te stellen dat het lastig is om autisme bij een jong kind te kunnen herkennen. Toch zijn er een aantal factoren waaruit kan worden opgemaakt dat een kind wellicht autistisch is.

Dit zijn mogelijke kenmerken van autisme bij een jong kind van ongeveer 12 maanden:

 1. Het kind brabbelt niet;
 2. Het kind heeft geen interesse in andere mensen;
 3. Het kind lacht niet naar andere personen;
 4. Het kind lijkt niet te reageren wanneer iemand tegen hem of haar praat;
 5. Het kind gebruikt zijn handen niet, zo zwaait of wijst hij of zij bijvoorbeeld niet.

Vervolgens zijn er ook kenmerken van autisme bij jonge kinderen:

 1. Het kind gebruikt nog geen woorden wanneer het ongeveer 18 maanden oud is;
 2. Het kind gebruikt nog geen zinnen bestaande uit 2 woorden wanneer het 24 maanden oud is;
 3. Het kind laat een terugval zien in de ontwikkeling van spraak, taal en andere vaardigheden op jonge leeftijd.

Het blijft gissen wanneer je probeert om autisme te herkennen bij een baby of jong kind. Wanneer je zorgen of vragen hebt, bespreek dit dan met het consultatiebureau. Zij zullen je hier verder mee kunnen helpen.

Bij jonge naar schoolgaande kinderen zijn er andere kenmerken van autisme van toepassing. De kenmerken van autisme bij jonge kinderen, kunnen zijn:

 1. Het kind heeft moeite met veranderingen in zijn of haar omgeving;
 2. Het kind heeft moeite met sociale contacten maken;
 3. Het kind heeft moeite met het begrijpen van verwachtingen in (sociale) situaties of op school;
 4. Het is typerend aan het kind dat hij of zij zich graag bezighoudt met één bepaald speelgoed, spelletje of bezigheid (speelactiviteit of hobby).
 5. Het kind toont een bepaalde mate van angst voor situaties die hij of zij niet kent en in nieuwe, onbekende gezelschappen.
 6. Het kind lijkt de emoties van anderen niet te begrijpen.
 7. Het kind lijkt een sterke voorkeur te hebben voor vaste routines, manieren om iets te doen en tijdschema’s.
 8. Het kind lijkt slecht of niet te reageren op non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukkingen en gebaren.

Bij een kind dat al naar school gaat is het makkelijker om na te gaan hoe hij of zij zich voelt in bepaalde situaties.

Wanneer je als ouder ook maar de minste vermoedens hebt dat er sprake zou kunnen zijn dat je kind autistisch is, ga hier dan zeer zorgvuldig mee om.

Als je bijvoorbeeld merkt dat je kind zich niet op zijn of haar gemak voelt in sociale situaties, probeer het dan vooral niet te forceren. Forceren of verplichten kan voor een kind met autisme tot zeer onprettige situaties leiden.

Hou je kind dus goed in de gaten en probeer informatie in te winnen op het internet over hoe je het beste om kunt gaan met je kind wanneer je vermoedt dat je kind wellicht autistisch is.

Je kunt de gevoelens van je kind ook analyseren door er rustig met hem of haar over te praten. Wat wil je kind het liefst? Wilt het kind naar een verjaardagsfeestje of niet? Wilt het kind ook met ander speelgoed spelen of juist niet?

Nogmaals: forceer het niet. Probeer niet je eigen verwachtingen er bij het kind op te drukken. Wanneer het kind autistisch is en graag met dinosaurussen speelt, zal hij of zij het erg lastig vinden wanneer jij als ouder hem of haar verplicht om ook met ander speelgoed te spelen.

Dit kan leiden tot een storing in het hoofd van het kind met bepaald gedrag als uitkomst.

Komt autisme voor in je familie? In dat geval is er een mogelijkheid dat je kind het autisme heeft geërfd.

Het is eigen aan ouders om (zeer) bezorgd te zijn om hun kind en de ontwikkeling van een kind. Hier hoef je je niet voor te schamen. Gebaseerd op deze bezorgde eigenschap komt het veelvuldig voor dan ouders zelf op internet gaan zoeken naar mogelijke verklaringen.

Als je de bovenstaande kenmerken van autisme herkent bij je jonge kind, maak je dan vooral niet voorbarig zorgen, maar overleg dit met een huisarts of gespecialiseerde instelling.

De bovenstaande opsomming bestaat uit factoren die doorgaans erop kunnen wijzen dat het kind mogelijk autistisch is. Er zijn echter ook andere factoren denkbaar voor de bovenstaande punten. Het is aan de ouder om er wijselijk en verantwoordelijk mee om te gaan.

Ga liefdevol en met geduld met je kind om. Probeer niet je eigen verwachtingen bij het kind de boventoon te laten spelen, maar respecteer het kind zoals hij of zij is. Als ouder zou je kunnen schrikken van het gedrag van een autistisch kind, maar je moet je realiseren dat dit de uiting is van de storing in het hoofd van het kind. Het kind kan er niets aan doen.

 Wat te doen bij vermoedens van autisme bij je kind

Wanneer je vermoedens hebt dat je kind wellicht autistisch kan zijn, is het van belang om een professional in te schakelen. Wanneer het kind nog erg jong is, zou je het consultatiebureau kunnen contacteren. Zij zouden je verder kunnen helpen.

Je kan ook de leraar van je kind om de basisschool kunnen vragen naar het gedrag van je kind op school en kunnen vragen naar het perspectief van de leraar op je kind. In de eerste jaren van de basisschool is de school toch met name een sociale omgeving.

Autisten hebben vaak moeite om te gedijen in zo’n omgeving. Dit uit zich dus. Een leraar kan hier ervaring mee hebben en er een professioneel mening over uiten.

Ook kun je je zorgen en observaties bespreken met je huisarts, de schoolarts of een gespecialiseerd instituut. Het is belangrijk om je vermoedens te bespreken met en persoon die ervaring heeft met autisme bij kinderen.

De kenmerken van autisme zijn namelijk niet alleen toe te schrijven aan kinderen.

Bovendien is autisme een spectrum aandoening; de mate van autisme en de vorm van autisme verschilt bij elk persoon en elk kind. Professionals met ervaring in autisme bij kinderen kunnen een juist oordeel geven en je verder helpen.

 

Hoe wordt de diagnose van autisme bij volwassenen gemaakt?

Om te komen tot acceptatie, zelfkennis en zelfacceptatie, is het goed een diagnose te laten stellen. Je huisarts kan je hierbij verder op weg helpen.

Verschillende organisaties en instituten gebruiken verschillende methodes om de diagnose van autisme vast te kunnen stellen.

Over het algemeen wordt er uitvoerig onderzoek gedaan of je mogelijk autisme kan hebben. Dit onderzoek bestaat vaak uit verschillende gesprekken met jou en met mensen uit je omgeving, zoals je ouders, broers of zussen en vrienden.

Deze gesprekken dienen ervoor dat de onderzoeker een beter beeld krijgt van jou als persoon en hoe je reageert op bepaalde situaties, zowel in het heden, in recent verleden als toen je nog een kind was. De sociaal-emotionele ontwikkeling van jou als persoon wordt in dit onderzoek dus geanalyseerd.

Er worden vaak ook psychologische testen afgenomen om te achterhalen hoe autisme zich in jouw geval uit. Autisme uit zich namelijk bij elk persoon anders.

Zoals je eerder hebt gelezen, is autisme een spectrum aandoening. Dit wil zeggen dat er veel verschillende vormen van autisme zijn met verschillende kenmerken van autisme.

Aan de hand van deze testen krijgt de onderzoeker een beter beeld van de vorm van autisme bij jou en kan de onderzoeker vastleggen om welke vorm van autisme het bij jou gaat.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek en de testen zal jij jezelf veel beter leren kennen en je reactie in bepaalde situatie beter begrijpen. Je zult leren welke kenmerken van autisme op jou als persoon van toepassing zijn.

Behandeling van autisme

Helaas is genezing van autisme niet mogelijk. Autisme geen ziekte, maar een ontwikkelingsstoornis. In de ontwikkeling van een persoon worden bepaalde verbindingen in de hersenen niet juist gemaakt.

De juiste methode van behandeling bij autisme is om het inzicht van de persoon met autisme in de persoonlijke kenmerken van autisme te vergroten. Hierdoor kan er zelfacceptatie optreden en acceptie van de sociale omgeving voor de persoon met autisme.

Bovendien kan een persoon met autisme beter functioneren op zowel professioneel als privégebied wanneer hij of zij zichzelf beter kent en begrijpt.

Gesprekken met een psycholoog, psychiater of het volgen van een GGZ-cursus met lotgenoten kan hierbij helpen. Ook kan medicatie worden gebruikt als ondersteuning.

Hierdoor zullen sociale relaties soepeler lopen en zal het leggen van contacten met anderen beter gaan.

Het is dus belangrijk dat een persoon met autisme, hoe oud dan ook, leert hoe hij of zij het beste kan omgaan met autisme.

 • Duidelijk en goed artikel.Zelf Vader van een dochter met autisme. Heel herkenbaar.Proffesionele Hulp is echter nog moeilijk te vinden.Dus het blijft een beetje doormodderen als ouders.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >