6 Tips Voor Het Omgaan Met Onverschillig Gedrag van Anderen

6 Tips Voor Het Omgaan Met Onverschillig Gedrag van Anderen

Wat is onverschillig gedrag?

Onverschillig gedrag leunt dicht aan bij afgestompt of apathisch gedrag.

Mensen die zich onverschillig gedragen tonen weinig of geen belangstelling en voelen zich niet betrokken bij andere mensen of situaties. Ze komen vaak kil over en nemen een achteloze houding aan.

Onverschillige mensen voelen zich futloos en hebben weinig energie. Ze lijken geen enthousiasme te kunnen tonen voor wat dan ook. Ze zijn lusteloos, niet echt actief en voelen hun emoties niet in de mate waarop andere mensen hun emoties voelen.

Mensen die onverschillig gedrag vertonen proberen zichzelf te beschermen tegen de grote boze wereld.

Van binnen is er meestal iets geknapt waardoor ze een muur om zich heen bouwen. Op die manier kan niemand hen nog raken. Ze hebben vaak te maken gekregen met gevoelens van afwijzing, frustratie, machteloosheid, teleurstelling en ergernissen.

Onverschillig gedrag kan erg verwoestend zijn. Emotionele leegte kan bij een andere persoon diepe wonden achterlaten. De gevolgen van onverschillig gedrag zijn niet te onderschatten.

Het kan onzekerheid, teleurstelling en eenzaamheid veroorzaken bij een andere persoon, maar ook bij de persoon zelf.

Door te begrijpen waarom iemand onverschillig gedrag vertoont, kunnen we dit soort gedrag doorbreken of die persoon helpen om dit te overwinnen.

Oorzaken van onverschillig gedrag

Er zijn verschillende oorzaken van onverschillig gedrag. Deze kunnen elkaar soms overlappen, want elke situatie en persoon is uniek. Relaties met andere mensen kunnen heel complex zijn.

Om de oorsprong van onverschilligheid te ontdekken is het vaak nodig om te graven in het verleden van die persoon zodat je kan begrijpen hoe dit gedrag tot stand is gekomen.

Gebrek aan emotionele betrokkenheid

Het feit dat iemand veel voor ons betekent, wilt nog niet zeggen dat dit omgekeerd ook zo is.

Sommige mensen nemen een onverschillige houding aan omdat ze een ander niet zien als voldoende waardevol. Ze hebben geen behoefte aan een diepere emotionele verbinding en houden andere mensen daarom liever op afstand.

Traumatische ervaringen

Traumatische ervaringen die te maken hebben met bijvoorbeeld verwaarlozing kunnen onverschillig gedrag in de hand werken.

Het lijkt dan beter om emotioneel wat afstand te bewaren om toekomstige pijn te vermijden. Onverschillig gedrag wordt ingezet als een schild om te voorkomen opnieuw gekwetst te worden.

Emotionele manipulatie

Als je veel van iemand houdt en aan die persoon gebonden bent, kan die ander jou door middel van onverschillig gedrag emotioneel manipuleren.

Dit doen die persoon om bepaalde doelen te bereiken. Het onverschillig gedrag wordt dan gebruikt als een straf om te krijgen wat hij wilt.

Behoefte aan ruimte

Sommige mensen zijn door hun aard meer emotioneel afstandelijk en komen daardoor onverschillig over.

Ze houden hun gevoelens liever wat op afstand of ze kunnen hun gevoelens niet gemakkelijk uiten. Ze vertonen onverschillig gedrag om hun ruimte te bewaren.

Zelfverloochening

Iemand kan ook onverschillig gedrag vertonen omdat hij iets ziet in een ander persoon waarin hij zichzelf herken, maar dit niet wilt accepteren.

Iemand kan zich bijvoorbeeld afsluiten van een bepaalde groep mensen omdat die mensen hem doen denken aan iets uit het verleden. Het onverschillig gedrag wordt dan gebruikt als een vorm van zelfbescherming.

Schade willen veroorzaken

Bepaalde mensen die zich ervan bewust zijn dat ze een emotionele macht over iemand hebben, kunnen dit gebruiken om die persoon te kwetsen door zich onverschillig te gedragen.

Ze willen de ander opzettelijk kwetsen en gebruiken onverschilligheid als een wapen om de ander te raken.

Waarom sommige mensen onverschillig overkomen

Je zult je wel eens afvragen waarom sommige mensen zo onverschillig overkomen. Voor jou komt dit immers heel onnatuurlijk over.

Als jouw vriendin vertelt dat haar vader overleden is, ga je onmiddellijk met haar meeleven.

Iemand met een onverschillige houding heeft hier veel meer moeite mee. Dit kan te maken hebben met een dieperliggend probleem

Pijn vermijden

Mensen die onverschillig gedrag vertonen kunnen geen empathie meer voelen voor wat een ander overkomt.

Ze kiezen deze houding om pijn te vermijden. Dit zien ze als een noodzakelijke houding om verder te kunnen met hun leven.

Helaas groeit dit vaak uit tot een standaard gewoonte waardoor depressies en vervreemding kunnen toenemen.

Overlevingsstrategie

Onverschillige mensen gaan eraan kapot wanneer ze zich alles rondom hen zouden aantrekken.

Vandaar dat ze zichzelf gaan beschermen door hun aandacht bewust op zaken te richten waar ze wel iets aan kunnen doen.

Ze gaan zich meer focussen op dingen waar ze wel invloed op kunnen uitoefenen. De dingen waar ze niets aan kunnen veranderen, accepteren ze voor wat ze zijn.

Angst voor emoties

Iedereen heeft gevoelens, ook mensen die onverschillig overkomen. Dit betekent dat je geraakt kan worden door iets of iemand.

Onverschillige mensen vinden dit een beangstigend idee omdat ze liever op geen enkele manier beïnvloed willen worden door iets of iemand anders. Vandaar dat ze een soort houding aannemen die uitstraalt dat alles hen koud laat.

Trauma’s uit het verleden

Vaak gaat de oorspronkelijke reden van de onverschillige houding heel ver terug. Onverschilligheid kan voortkomen uit een kindertijd met een onveilige hechting.

Denk maar aan verwaarlozing en misbruik.

Mensen die vroeger verwaarloosd werden, hebben nooit geleerd hoe ze kunnen meevoelen met anderen. In hun latere leven komen ze onverschillig over naar anderen toe terwijl ze dit vaak zelf helemaal niet doorhebben.

Onverschilligheid in een relatie

Wanneer je stopt met investeren in elkaar sluipt er onverschilligheid in de relatie.

Roestige routines zoals eten voor de TV, weinig seks, het gebrek aan kleine attenties voor elkaar, de moeite niet doen om te ruziën, liever met vrienden op pad gaan, roddelen, enzovoort brengen de duurzaamheid van je relatie in gevaar.

Om dit te vermijden is het belangrijk dat je altijd alert blijft en beseft dat je relatie de moeite waard is en dat het dus ook moeite mag kosten.

Van zodra je geen moeite meer doet, komt er onverschilligheid en sleur in je relatie.

Afhankelijk van de oorzaak van de onverschilligheid kun je acties gaan ondernemen om dit aan te pakken.

Als je partner bijvoorbeeld onverschillig is omdat hij ruimte nodig heeft, is het aan te raden om even een stap terug te zetten en hem wat privacy te gunnen. Misschien heeft hij veel last van stress en heeft hij dus gewoon wat tijd nodig.

Sommige mensen kunnen ook onverschillig gedrag vertonen zonder dat ze het beseffen.

Dan is het vaak voldoende om hen hierop te wijzen. Je kan die persoon dan vertellen hoeveel schade hij hiermee berokkent en hoe hij het anders kan doen.

Een tip is om tijdens dit gesprek niet enorm verwijtend over te komen, maar rustig uit te leggen wat je stoort.

Als er onverschilligheid optreedt in een relatie betekent dit vaak dat er niet meer goed gecommuniceerd wordt.

En een goede communicatie is erg belangrijk om de relatie te laten slagen.

Vaak hebben een van beide partners problemen met het uiten van hun gevoelens. Ze vinden het moeilijk om te vertellen wat er echt scheelt.

Van zodra iemand in de relatie zich niet kwetsbaar kan of durft op te stellen, loopt het al snel mis.

Wat je kan doen als je dit opmerkt is samenzitten met je partner en een zo eerlijk mogelijk gesprek voeren. Zorg ervoor dat er geen afleidingen zijn en dat jullie allebei voldoende tijd hebben om een diepgaand gesprek te voeren.

Indien jullie er zelf niet uitraken, is het verstandig om je te laten bijstaan door een therapeut. Hij of zij kan het gesprek dan leiden en tips geven om de relatie alsnog te doen slagen.

In andere gevallen is onverschilligheid een teken dat er iets grondig mis is binnen de relatie. Er moet in dit geval ook goed gepraat worden om erachter te komen of de relatie nog wel zin heeft.

Omgaan met onverschilligheid van andere mensen: 6 tips

Het is niet altijd eenvoudig om contact te hebben met mensen die onverschillig gedrag vertonen. Je voelt je vaak onbegrepen of ongehoord en dat maakt de relatie er niet gemakkelijker op.

Al snel krijg je de neiging om boos te worden, maar vaak gaat de ander zich dan nog meer van je afsluiten.

Wil je beter leren omgaan met onverschilligheid van andere mensen? Dan kunnen de volgende 6 tips je op weg helpen.

1. Wees verdraagzaam

Houd er rekening mee dat veel mensen die onverschillig gedrag vertonen dit niet met opzet doen.

Eens je dit beseft, wordt het makkelijker om je verdraagzaam op te stellen. Heb geduld en probeer op een rustige manier de persoon te stimuleren om actie te ondernemen.

Probeer er rustig achter te komen waarom deze persoon zich onverschillig gedraagt.

De enige manier om dit te bereiken is door veel geduld te hebben. Wil je echt contact maken met deze persoon?

Geef het dan niet te snel op en voel je niet te snel aangevallen. Probeer te begrijpen dat er meestal veel meer achter dit gedrag schuilgaat.

2. Neem wat afstand

Het is heel verleidelijk om meer aandacht te vragen aan iemand die jou onverschillig behandelt. Je wilt door aandacht te vragen de afstand tussen jullie verkleinen.

In veel gevallen werkt dit echter niet omdat de ander door jouw benadering een soort weerstand gaat voelen.

De onverschillige persoon gaat het gevoel krijgen dat het niet zijn eigen keuze is om initiatief te nemen, dat hij gedwongen wordt. Hij voelt zich opgejaagd en dit maakt het meestal alleen maar erger.

Als hij onverschillig doet, weersta dan de verleiding om te vragen wat er aan de hand is. Neem wat afstand en geef hem de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen.

3. Laat merken dat bij jou zijn een positieve ervaring is

In plaats van te zeggen: ‘Waarom heb je me niet teruggebeld?’ zeg je beter: ‘Ik ben erg blij om van je te horen!’. Mensen die onverschillig gedrag vertonen, hebben angst om gekwetst te worden.

Laat je dus niet overweldigen door emoties en toon dat je niet te zwaar tilt aan zijn acties. Op die manier gaat hij gemotiveerder zijn om een dieper contact met jou te maken.

Onverschillige mensen zullen het niet waarderen als jij hen gaat beschuldigen en bekritiseren.

Als hij merkt dat hij met jou positieve ervaringen heeft, zal hij langzaamaan realiseren dat jij een waardevol contact voor hem bent.

4. Neem je tijd

Mensen die onverschillig gedrag vertonen hebben soms gewoon meer tijd nodig om los te komen.

Gun hen die tijd ook en neem het niet te persoonlijk op. Als je echt tot iemand wilt doordringen, kan je de dingen niet gaat afraffelen.

Onverschillige mensen liggen vaak wat met zichzelf in de knoop.

Ze proberen zichzelf te beschermen door een onverschillige houding aan te nemen. Vaak beseffen ze zelf niet hoe ze precies overkomen bij andere mensen.

Meestal als ze iemand echt goed leren kennen, brokkelt de onverschilligheid af en kunnen ze wel oprechte emoties vertonen. Houd hier rekening mee als je iemand leert kennen die zich onverschillig gedraagt.

5. Houd een spiegel voor

Soms kan het helpen om een spiegel voor te houden aan iemand die onverschillig gedrag vertoont, al werkt dit natuurlijk niet altijd.

Als jij het onverschillig gedrag van de ander gaat kopiëren, kan hij tot inzicht komen over zijn eigen gedrag.

Stelt die persoon altijd alles uit, dan kun jij dit de volgende keer ook doen.

Als hij jou dan wijst op je gedrag, kun je hem duidelijk maken dat hij jou toch ook zo behandelt. Als je geluk hebt, gaat er dan een belletje rinkelen en zal hij in het vervolg zijn gedrag aanpassen. Dit is echter geen garantie.

6. Jij bepaalt met wie je omgaat

Een relatie met een persoon die onverschillig gedrag vertoont is niet altijd gemakkelijk.

Zeker als je het gevoel hebt dat er nooit iets zal veranderen. Jij voelt je voortdurend gefrustreerd en niet gewaardeerd en de kans is groot dat je er na een tijdje genoeg van krijgt.

De vraag is of je wel wilt omgaan met onverschillige mensen.

Soms heb je die keuze niet, maar krijg je bijvoorbeeld te maken met een onverschillige collega of familielid.

Besef wel dat je uiteindelijk altijd een keuze hebt. Wil ik deze persoon in mijn leven of niet? Je kunt bijvoorbeeld afstand houden of afscheid nemen als je weet dat dit jou gelukkiger zal maken.

Vera
 

Vera is sociaal pedagogisch hulpverlener en persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ze is expert op het gebied van zelfvertrouwen en narcisme. Met haar deskundigheid heeft ze al duizenden vrouwen én mannen geholpen om te herstellen van narcistisch misbruik. Vera is zelfstandig auteur en schrijft op Vitaal Gezond artikelen over mens, (sociale) relaties en gezondheid.

>