Oorsuizen Verminderen? 23 Oorzaken Tinnitus + Behandeling

Hoor je wel eens op willekeurige momenten een gepiep of gezoem in je oren?

Je bent niet de enige want ongeveer één miljoen Nederlanders hebben last van Tinnitus of oorsuizen.

Het is heel vervelend om van je stilte beroofd te worden door een gezoem of getril. Het kan op den duur zelfs voor emotionele en psychische gevolgen zorgen.

In dit artikel leg ik uit wat de oorzaken kunnen zijn van jouw oorsuizen en zal ik je ook vertellen welke behandelingen kunnen helpen waardoor oorsuizen verminderen.Wat is Tinnitus?

Tinnitus op zich is eigenlijk geen ziekte, maar een gevolg van andere factoren. De oorsprong van het woord Tinnitus is te vinden in het Latijnse ‘tinnire’, wat rinkelen betekent.

Dit vertelt al iets over de aandoening, want het houdt in dat de patiënt een aanhoudend geluid waarneemt zonder dat er zich een akoustische stimulus in de omgeving bevindt. 

Man met oorsuizen

Het beperkt zich echter niet tot rinkelen alleen. Patiënten kunnen ook een gefluit, gezoem, gesis, gekraak, gegrom of verschillende geluiden door elkaar horen. De klachten van oorsuizen variëren.

Sommige mensen nemen het amper nog waar, terwijl andere mensen er gek van worden. Tot op die mate dat het hun beroep, sociale leven en andere dagelijkse bezigheden benadeelt.

Het veroorzaakt bijkomende stress, slapeloosheid en in sommige gevallen concentratieverlies. Dit maakt het oorsuizen natuurlijk erger, waardoor ze in een vicieuze cirkel terecht komen.

Vrouw met tinnitus

Er wordt over het algemeen aangenomen dat de psychische en emotionele staat van de patiënt een grote rol speelt in de intensiteit van de klachten.

Hoe onderscheid je Tinnitus nu van een sporadisch gepiep in de oren? Als je symptomen herkent uit de onderstaande lijst, dan is de kans groot dat je last hebt van Tinnitus of oorsuizen.

 • Het onafgebroken of met tussenpozen waarnemen van een gesuis, gefluit, gezoem, gesis, geklingel of andere geluiden, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is (in geval van objectieve Tinnitus kan de arts het geluid soms met een stethoscoop waarnemen)
 • Het geluid kan zó aanwezig zijn dat je er slechthorender van wordt
 • Het waarnemen van dit geluid kan leiden tot psychosomatische klachten, stress, depressie, kwaadheid, wanhoop en hulpeloosheid.

Oorzaken van tinnitus of oorsuizen

Zoals gezegd is Tinnitus slechts het gevolg van een andere onderliggende gezondheidstoestand. In de meeste gevallen is Tinnitus het gevolg van een reactie in de hersenen op een schade aan (zowat alle soorten onderdelen van) het gehoorstelsel.

Man last van oorsuizen

Simpel gezegd: de hersenen draaien de volumeknop op omdat de oren niet meer naar behoren werken.

Met andere woorden, het geluid dat men ‘hoort’ wordt eigenlijk door de eigen hersenen geproduceerd. Deze vorm heet subjectieve Tinnitus.  

Mensen met hetzelfde soort gehoorschade kunnen al dan niet lijden aan Tinnitus. Waarom dit zo is werd nog niet bewezen.

Veel van de oorzaken van dit probleem zijn wel bekend en goed onderzocht, maar de precieze werking en waar in de hersenen het juist plaatsvindt blijft controversieel.

Oorsuizen vanuir het brein

Bij de tweede categorie van Tinnitus, objectieve Tinnitus, neemt de patiënt een reëel geluid waar dat zo subtiel is dat het alleen door de patiënt kan gehoord worden. Dit allemaal zonder speciale apparatuur.

Het kan gaan om een vernauwde ader, waarbij de patiënt zijn eigen bloed hoort stromen of om spieren in het middenoor die samentrekken. De oorzaak is dan ook beter vast te stellen en vaak is deze vorm geheel te genezen.


1. Gehoorverlies

Gehoorverlies gaat vaak hand in hand met Tinnitus. Gehoorschade door schade aan het binnenoor wordt veroorzaakt door intense omgevingsgeluiden of ouderdom. Het is één van de meest voorkomende oorzaken van Tinnitus.

Gehoorschade door oorsuizen

Gehoorverlies door geluidsoverlast

Mensen die beroepsmatig in contact komen met harde geluiden zoals schrijnwerkers, bouwvakkers en andere beroepen die zware machinerie hanteren lopen een groot risico om gehoorschade op te lopen.

Ook worden meer en meer gevallen geregistreerd van jongeren onder de dertig jaar die klachten van oorsuizen ondervinden.

Dit komt waarschijnlijk omdat onze maatschappij veel meer geluidsoverlast voortbrengt en omdat er een onbeperkte toegang is tot koptelefoons, oortjes en dus: harde muziek.

Oorsuizen door dagelijks luide geluiden

Veel jongeren luisteren nu eenmaal graag naar keiharde muziek en ook de vele pop- en rockfestivals zijn niet altijd even lief voor de oren.

Vanaf 80 decibels kan een geluid al schadelijk zijn. Één enkele ervaring met intens harde geluiden heeft echter niet bij  iedereen tinnitus tot gevolg.

Als je terugkomt van het uitgaan en je hoort een een piep in je oren, wees dan maar zeker dat er een schade aan je oor plaatsvond.

Laat dit een waarschuwing zijn om tinnitus te vermijden. Oorsuizen komt vaker voor bij mensen die op langdurige basis met overdreven decibels te maken hebben.

Gehoorverlies door ouderdom

Naarmate mensen ouder worden gaat de gehoorfunctie heel vaak achteruit. Deze vorm van gehoorverlies vindt meestal in beide oren plaats. Hoge tonen kunnen niet meer worden onderscheiden. Ouderdomsgerelateerd gehoorverlies verklaart waarom tinnitus vaak bij senioren voorkomt.


2. Hersenletsel

De tweede meest voorkomende oorzaak van Tinnitus wordt veroorzaakt door hoofd- en nekletsels. Een hoofdletsel of nekblessure kunnen problemen veroorzaken in de zenuwbanen, de bloedstroom en de spieren waardoor Tinnitus wordt waargenomen.

Oorsuizen door nekletsel

Er bestaan twee categorieën binnen de hoofd- en nekletsels, namelijk whiplash en traumatisch hersenletsel.

Bij dergelijke traumatische gebeurtenissen kan het oorsuizen nog verergeren door bijkomende stress en angstsymptomen.


3. Otosclerose

Één van de minder bekende oorzaken van oorsuizen is otosclerose. Dit is een aandoening aan het middenoor waarbij er een overmatige botgroei plaatsvindt.

Oorsuizen octosclerose

Achter het trommelvlies ligt het middenoor. Dit is met lucht gevuld en hier bevinden zich drie kleine gehoorbeentjes.

Door hun respectievelijke vormen heten ze hamer, aambeeld en stijgbeugel, en ze zijn met elkaar verbonden.

Als externe geluidstrillingen het trommelvlies bereiken, gaat deze trillen, waardoor de gehoorbeentjes bewegen en het geluid naar het binnenoor wordt overgebracht, waarbij het geluid wordt overgezet in prikkels.

Vrouw met tinnitus

In het geval van de aandoening otosclerose ontstaat er een overmatige groei aan sponsachtig botweefsel in het middenoor waardoor gehoorverlies en tinnitus kunnen optreden.


4. Hoge bloeddruk

Als een hoge bloeddruk aan de oorsprong ligt van je oorsuizen dan hoor je meestal geen pieptoon maar is er eerder sprake van een ruisend of kloppend geluid.

Door het continu pompen van het hart, ontstaat er een bepaalde druk in de bloedvaten. Als die druk te hoog wordt dan spreken we van een hoge bloeddruk.

Bloeddruk bij oorsuizen

Oorsuizen kan hier het gevolg van zijn als er dicht bij het oor een bloedvat vernauwd is. Je hoort eigenlijk gewoon je eigen hart kloppen.

Dat soort van Tinnitus wordt objectieve Tinnitus genoemd omdat het geluid met versterkende apparatuur door een buitenstaander kan worden waargenomen.


5. Alcohol

De waarnemingen rond alcohol en Tinnitus zijn uiteenlopend en daarom is het de moeite waard om dit thema te vermelden. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot de degeneratie van zenuwen.

Oorzuisen als gevolg van alcohol

Ook beschadiging in de gehoorzenuwen of centra in de hersenen kan dus het gevolg zijn van alcoholmisbruik.

Als je dronken bent dan wordt tevens je evenwichtsorgaan aangetast dat zich in je gehoorstelsel bevindt, waardoor tijdelijk oorsuizen kan optreden.

Meestal vind overmatig alcoholgebruik plaats waar er ook geluidsoverlast is, zoals bars, kroegen, muziekconcerten, etc.

Oorsuizen door alcohol of muziek

Dat alcoholgebruik aan de oorzaak zou kunnen liggen van oorsuizen is dus niet echt duidelijk.

Uit een studie onder alcoholgebruik en oorsuizen blijkt:

 • Dat  22% van de ondervraagde tinnituspatiënten een verergering van de symptomen ondervindt na alcoholconsumptie en 16% ondervindt een afname.
 • Dat 62% van de ondervraagden geen effect van alcohol met betrekking tot het oorsuizen ondervond.
 • En dat 16% die verlichting vond in alcohol, bevestigden dat de symptomen de volgende dag dubbel en dik terugkwamen.
Tinnitus

Tot de andere meest voorkomende oorzaken van Tinnitus behoren: 

 • Hersenschudding
 • Schade aan het middenoor
 • Afwijkingen aan gebit en kaak
 • Afwijkingen aan de eerste halswervel
 • Ototoxische geneesmiddelen (waaronder NSAID’s, bepaalde antibiotica, bepaalde kankerbehandelingen, diuretica, kinine-houdende medicatie)
 • Nierziekten
 • Langdurige stress
 • Chronische middenoorontsteking
 • Stofwisselingsziekten zoals suikerziekte of een hoog cholesterolgehalte
 • Verstoringen in de hormoonhuishouding
 • Prop oorsmeer in de gehoorgang
 • Problemen met de buis van Eustachius
 • Afwijkingen aan de gehoor- of evenwichtszenuw
 • Ziekte van Ménière
 • Hartziekten of hartritmestoornissen
 • Narcose (komt voor bij ruggenprik)
 • Storing in de doorbloeding

Kan stress Tinnitus veroorzaken?

Dat er een verband bestaat tussen de intensiteit van tinnitus enerzijds en stress anderzijds kan niemand meer ontkennen.

Oorsuizen door stress

Verschillende emotionele en fysieke factoren zoals ook stress, werden gelinkt aan de aanvang van Tinnitus.

Hoewel het nog niet duidelijk is of stress werkelijk Tinnitus kan veroorzaken of het gewoon in de hand helpt te werken, komt het veel voor dat tinnitus tijdens of net na een stressvolle periode begint.

 Als het oorsuizen al aanwezig was, kan het erger worden tijdens deze intense tijden.

Voor sommige mensen werkt hun aandoening als een barometer voor stress, daar de symptomen onaangenamer worden als ze moeilijke periodes doorstaan. Dit kan het natuurlijk nog allemaal heviger maken en leiden tot een viceuze cirkel.

Cirkel stress en oorsuizen

Aandacht en gewenning

Een interessante manier om de relatie tussen stress en Tinnitus te bekijken is door na te denken over waar je aandacht ligt.

Elk moment ontvangen we honderden stukjes informatie uit onze omgeving. De vogels die fluiten, de klok die tikt, het geluid van onze vingers die het toestenbord raken, het felle maanlicht dat onze slaapkamer binnenvalt.

We kunnen niet aan al deze prikkels tegelijkertijd onze aandacht schenken. Gelukkig bestaat er in de hersenen een systeem dat ons toestaat om enkel datgene te selecteren waar we onze aandacht op vestigen.

Oorsuizen geluid selecteren

De informatie die eruit gefilterd wordt, is meestel onbelangrijk en repetitief. Er treedt dus gewenning op voor die onbelangrijke prikkels.

Daarentegen, als de informatie als bedreigend wordt waargenomen en er stress ontstaat, dan zal het moeilijker worden om deze prikkel eruit te filteren of eraan te wennen.

Als die informatie dus eigenlijk een emotionele lading krijgt en je lichaam in een staat van stress geraakt, dan zal het omgekeerde van gewenning plaatsvinden. Dan wordt je alerter voor die prikkel.

Veel geluiden oorsuizen

Verband Tinnitus en stress

Voel je het verband met Tinnitus en stress al aankomen? Mensen die zich weinig zorgen maken om hun Tinnitus, die zullen er met de tijd gewend aan raken en er amper nog last van ondervinden.

Personen die zich echter in een gevoelige staat bevinden en zich grote zorgen maken om het oorsuizen, zullen de aandacht er niet van kunnen afhouden, hoe graag ze dit ook willen.

Als ze Tinnitus als een bedreiging voor hun welzijn zien dan zal hun aandacht er automatisch op focussen.

Vrouw met last van oorsuizen

In die omstandigheden zal je het in de gaten willen houden, zoals je dat bij elk ander gevaar zou doen. Door die aandacht zal je oorsuizen luider en indringender beginnen klinken.

De rol die aandacht speelt in het geval van oorsuizen kan dus verklaren waarom Tinnitus kan beginnen of verergeren tijdens periodes van stress.

Het toont ook aan waarom de intensiteit van de klachten rond deze aandoening zo uiteenlopend is bij verschillende mensen.


Oorsuizen verminderen? De behandeling van tinnitus

Het kan heel vervelend zijn om met Tinnitus te moeten leven, al vormt de conditie zelf geen directe bedreiging voor de fysieke gezondheid.

Fysieke gezondheid oorsuizen

Soms ligt er een specifieke ziekte of conditie aan de oorzaak van je oorsuizen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Ménière, een langdurige middenoorontsteking of een hoge bloeddruk.

Als die ziekte of conditie behandeld worden, dan stopt het oorsuizen in de meerderheid van de gevallen vanzelf.

Soms is het moeilijk om een medische oorzaak te achterhalen voor het oorsuizen, en al werd de oorzaak gevonden, is het niet gezegd dat er een behandeling mogelijk is.  

Wanneer oorsuizen voor het eerst optreedt is het altijd goed om een bezoek te brengen aan de huisarts. Deze kan de mogelijke oorzaak misschien snel vaststellen door middel van een zorgvuldig ooronderzoek.

Vermeld zeker welke medicatie je gebruikt en welke bijkomstige klachten je ondervindt. Als de oorzaak onduidelijk blijft kan hij  je doorsturen naar een specialist.

Als gehoorverlies een rol speelt bij je oorsuizen dan kan een hoorapparaat uitkomst bieden. Er bestaan intussen al manieren om het oorsuizen te maskeren.

Hoorapparaat bij oorsuizen

Soms kan het niet worden behandeld

Als het oorsuizen niet kan behandeld worden, of na de behandeling blijft bestaan, dan zul je hoofdzakelijk je perceptie erover moeten veranderen.

Ook al kan de oorzaak van je Tinnitus niet behandeld worden, er bestaan gespecialiseerde instanties die je de sleutels in handen kunnen geven om de symptomen te helpen verminderen.

Bevoegde personen zoals psychologen en therapeuten met ervaring op het gebied van Tinnitus zijn van grote waarde in het behandelingsproces.

Experts bij oorsuizen

Er bestaan centra die een speciaal behandlingsprogramma hebben voor mensen die lijden onder hun Tinnitus.

Het blijkt ook heel effectief te zijn om verschillende therapiën te combineren. Er bestaan cognitieve gedragstherapiën die je helpen om met je stress of angst om te gaan.

Dit helpt je een relatie te leggen tussen je gedachtenpatroon en de Tinnitus zodat je leert om positieve gedachten te cultiveren.

Hieronder wordt nog eens op een rijtje gezet welke stappen je zelf kunt ondernemen om oorsuizen te verminderen:


Nachtrust

Als je de slaap niet kunt vatten door het oorsuizen, kan het zijn dat het contrast tussen de luide stimuli van overdag en de stilte van de slaapkamer gewoon te groot zijn, waardoor het oorsuizen aanweziger lijkt.

Voor veel mensen helpt het om een ander zacht geluid te gebruiken om de Tinnitus te maskeren, zoals bijvoorbeeld geluidstherapie of een opname met woudgeluiden etc.

Merk je dat je moeilijk in slaap komt? Dit kan door stress komen. Bekijk hier 25 tips om hier vanaf te komen.


Lichaamsbeweging

Doordat lichaamsbeweging helpt bij het bestrijden van stress, zal het voor de meeste mensen ook een verlichting bieden tegen het oorsuizen.

Een actieve levensstijl zal er bovendien voor zorgen dat je s´avonds beter kan slapen.

Sporten tegen oorsuizen

Een ideale combinatie van lichaamsbeweging en mentale ontspanning zijn activiteiten zoals Yoga, Tai-chi en Pilates. Er bestaat een brede waaier aan manieren om actief te zijn. Kies er iets uit waar je je goed bij voelt.


Mindfullness

Je hoeft bij mind-fullness niet meteen te denken aan het stilzitten op een matje in een linnen broek.

Meditatie kan wel wonderbaarlijke gevolgen hebben voor je mentale gezondheid. Hierdoor kan je stress enerzijds verminderen en leer je anderszijds bewuster met je aandacht om te gaan, zodat het oorsuizen er met de tijd uitgefilterd wordt.  

Mindfulness tegen oorsuizen

Meditatie houdt elke mentale oefening in waarbij je je bewuste aandacht focust op een geluid, object, visualisatie, ademhaling, beweging, of op de aandacht zelf, zodat je bewustzijn in het ‘nu’ blijft. Voor sommige mensen kan dit dansen zijn, tekenen, zingen of bewust wandelen.

Het belangrijkste is dat je bewustzijn erbij blijft zonder aangevallen te worden door die wervelwind aan willekeurige gedachten. Het is bewezen dat het regelmatig beoefenen van meditatie stress vermindert, een ontspannen geest en persoonlijke groei bevorderd. 

De meeste mensen hebben begeleiding nodig bij mindfullnesstechnieken. Gelukkig bestaan er genoeg opties om een techniek te vinden die bij je past.

Bekijk anders ook ons artikel over mindfulness.


Vermijd negatieve ervaringen van anderen 

Als je te maken hebt met Tinnitus, dan voel je je waarschijnlijk al stukken beter als je meer te weten komt over het onderwerp. Het feit dat je er niet alleen voor staat zal zeker ook al veel helpen.

Als je op zoek gaat naar informatie, blijf je beter niet hangen bij de persoonlijke ervaringen van andere patiënten die bijvoorbeeld over mislukte behandelingen en hun hopeloosheid vertellen op verschillende internetfora. Je kan er depressief en ongelukkig van worden.  

Elke situatie is anders en voor jou kan het positiever uitdraaien dan dat je denkt.

Alex is multidisciplinair coach, therapeut en ervaringsdeskundige. Met haar deskundigheid heeft ze al duizenden vrouwen én mannen geholpen om hun mentale gezondheid te verbeteren. Vera is zelfstandig auteur en schrijft op Vitaal Gezond artikelen over mens, (sociale) relaties en gezondheid.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
error: Content is protected !!