8 Beste Tips Voor Doelen Stellen en Bereiken In Het Leven

Heb jij het gevoel dat je ergens ronddrijft in de Atlantische Oceaan? Dat je hard werkt, maar je nergens aan wal raakt?

Het probleem is vaak dat je geen duidelijke doelen hebt die je kunt bereiken in het leven.

Iedereen heeft dromen. Of ze nu groot of klein zijn.

De tips in dit artikel zullen je helpen met doelen stellen in het leven en deze bereiken. Begin vandaag nog met het maken van doelen!

Doel van dit artikel: Het bereiken van doelen in het leven is een manier om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Het proces van het nastreven van je doelen kan je helpen om jezelf te ontwikkelen tot een beter mens. En precies daar gaan we jou bij helpen in dit artikel.


Doelen stellen voor het leven dat je wil bereiken

De tips in dit artikel zullen je helpen om je doelen in het leven te bereiken.

Waarom? Om motivatie te hebben in het bereiken van je doelen en je zelfvertrouwen te vergroten wanneer je de doelen bereikt.

Vrouw die aan het hardlopen is met een silhoette van zichzelf op de achtergrond en een klok erbij

Heb jij ook het gevoel dat je ergens op de zee ronddrijft? Werk je hard, maar heb je het gevoel dat je ondertussen niets bereikt?

Je kunt je zo voelen doordat je niet weet wat je wilt in het leven; dat je geen goede doelen hebt gesteld die je kunt bereiken.


Waarom moet je doelen stellen?

Topsporters, succesvolle zakenmensen, profesoren, ze stellen allemaal hun eigen doelen op.

Doelen opstellen geeft je namelijk een visie op de lange termijn en motivatie op de korte termijn.

Het geeft je een focus en daardoor kun je je tijd, energie en geld heel gericht besteden.

Dit is niet alleen efficiënt, maar bovendien haal je hierdoor ook alles uit het leven. Je bent dus veel productiever.

Groep collegas die hun handen in de lucht hebben en lachen

Door scherpe, duidelijk gedefinieerde doelen te stellen weet je wanneer je je doelen hebt bereikt.

Dan mag je trots zijn op wat je bereikt hebt. Dan zie je vooruitgang in iets waarvan je eerst dacht dat je het nooit zou kunnen bereiken.

Wanneer je doelen bereikt, geeft dit ook een geweldige boost aan je zelfvertrouwen.

Je ziet namelijk met je eigen ogen wat je kunt bereiken, wat je vaardigheden zijn en dat je kunt bereiken wat je wilt.

Waarom doelen? Voor motivatie en zelfvertrouwen

Persoon die een schrift heeft voor doelen stellen en daarin schrijft

Wat zijn doelen?

Doelen zijn goed gedefinieerde persoonlijke doelstellingen.

Het is iets wat je wilt bereiken binnen een bepaalde periode. Doelen zijn erg krachtige drijfveren om bijvoorbeeld je carrière te ontwikkelen.

Doelen kunnen ook je zelfvertrouwen verbeteren. Wanneer je een doel bereikt, zal dit een tevreden gevoel geven en je zelfvertrouwen een oppepper geven.

Wil jij beginnen met het stellen van doelen in je leven? Dan kan je beginnen met brainstormen.

Vrouw die doelen aan het brainstormen is en naar post-its wijst

Wat wil je bereiken in bepaalde delen van je leven? Bijvoorbeeld in je werk, opleiding, gezin, familie of qua geld.

Stel eerst je grote doelen op die je in 10 of 15 jaar wilt bereiken. Deel deze vervolgens op in kleinere doelen. Deze kleinere doelen zullen je helpen om je grote doelen te bereiken.


Schrijf je doelen op!

Wanneer je ze niet opschrijft, zal je ze weer vergeten.

Schrijf je doelen exact op, inclusief de datum, wanneer je je doel wilt bereiken en dus hoelang je hebt om je doel te bereiken.

Hierdoor kun je namelijk meten wanneer je je doel hebt bereikt en kunt je hier een bevredigend gevoel én zelfvertrouwen uit halen.

Schijf je doel dus op!

Dit zijn vooral grote doelen. Het is ook goed om dagelijkse doelen te maken. Deze doelen mogen klein en realistisch zijn.

Een groot doel is bijvoorbeeld binnen 5 jaar een promotie halen op je werk. Dit doel kun je vervolgens opdelen in kleinere stappen om je doel te bereiken.

Een dagelijks doel is simpeler. Bijvoorbeeld de afwas doen voordat je gaat slapen of na 22:00 uur de televisie uitzetten.

Persoon die de tv uitzet

Wanneer je een groot doel hebt bereikt, mag je jezelf zeker een schouderklopje geven. Wees trots op jezelf en wees blij. Je hebt bereikt wat je voor ogen had!

Doelen stellen en doelen bereiken is een essentieel onderdeel van je levensreis. Het geeft je een gerichte bestemming.

Wanneer je wakker wordt, op je werk aankomt, gaat slapen en bij alle andere dingen die je doet, weet je waarvoor en waarom je het doet.

Je hebt een reden om op te staan en een reden om tevreden te zijn met je werkzaamheden. Je hebt een motivatie om uit je bed te stappen en ervaart het geluk van het bereiken van levensdoelen.

Groep collegas die hun handen bijeen leggen en hun doelen bereiken

Wanneer het doel te makkelijk was, zou je je doelen moeilijker moeten maken. Wanneer het te lang duurt om je doelen te bereiken, moet je ze makkelijker maken.

Het proces om je doelen te bereiken mag namelijk niet demotiverend zijn. Op die manier bereik je nooit wat je graag wilt in het leven. Hoe wel? Dat lees je in de volgende paragraaf over SMART-doelen.


SMART doelen stellen en voorbeelden

Maar: Hoe doe je dat? Hoe stel je doelen en hoe zorg je ervoor dat je je doelen haalt?

Goede vraag!

Lampjes die aanstaan

Een handige manier om doelen krachtiger te maken, is door ze SMART te maken. SMART is Engels voor ‘slim’.

Een doel wat je niet kunt halen zorgt namelijk voor frustratie, demotivatie, depressiviteit en teleurstelling in jezelf. Dat is totaal niet de bedoeling.

Zorg dus voor het tegenovergestelde effect. Maak je doelen SMART en motiveer jezelf om je doelen te bereiken.

Dan word je namelijk blij, gemotiveerd, gelukkig en tevreden met jezelf. Dat is wél de bedoeling.

Vrouw die bij zonsondergang haar armen naar achteren spreid en met haar ogen dicht haar gezicht de lucht in wijst

Waarom SMART?

Je doelen SMART maken, betekent dat je je ideeën verduidelijkt, je inspanningen focust en dat je op een productieve manier je tijd en middelen inzet waardoor je kansen worden vergroot dat je bereikt wat je wilt in het leven.

Om te zorgen dat je doelen duidelijk en haalbaar zijn, zouden ze moeten voldoen aan het volgende.

De letters van SMART staan voor:

 • Specifiek (simpel, zinvol, belangrijk)
 • Meetbaar (betekenisvol, motiverend)
 • Acceptabel (bereikbaar)
 • Relevant (redelijk, realistisch, resultaatgericht)
 • Tijdsgebonden (tijd, tijdslimiet, tijd-kosten, deadline)
Krijtbord waarop SMART geschreven staat

Ik zal deze onderdelen apart toelichten met bij elke letter enkele voorbeelden van SMART-doelen.

Hierdoor heb jij met dit artikel alle tools bij de hand om jouw doelen in het leven SMART te maken.


1. Specifiek

Je doel zou duidelijk en specifiek moeten zijn. Zo niet, dan is het lastig om je te focussen op je doel en echt gemotiveerd te zijn om het te behalen. Je maakt je doel specifiek door de volgende 5 vragen te beantwoorden bij het opstellen van je doel:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Waarom is dit doel belangrijk?
 • Wie is er bij betrokken?
 • Waar vindt het plaats?
 • Welke middelen of limieten zijn van toepassing?
Vrouw en man die met elkaar praten

Voorbeeld:

Wanneer je bijvoorbeeld een marketingmanager bent en je wilt doorgroeien tot het hoofd van je afdeling (promotie maken), kun je het volgende doel opstellen:

“Ik wil de vaardigheden halen en de ervaring opdoen die nodig zijn om het hoofd van de marketingafdeling te worden binnen het bedrijf waar ik werk, zodat ik mijn carrière verder kan ontwikkelen en een succesvol team kan leiden.”

Dit doel deel je op in kleinere behapbare doelen, zoals: training 1 volgen en succesvol afronden; cursus 2 volgen en succesvol afronden; project A tot een succes maken; in aanmerking komen om project B te leiden als manager, enz.

Mensen die een cursus volgen achter de computer

2. Meetbaar

Het is erg belangrijk dat je doelen meetbaar zijn. Alleen dan kun je namelijk vooruitgang opmerken en gemotiveerd blijven. Bovendien kun je de opstelde deadlines behalen en de voldoening hieruit halen.

Om je doel meetbaar te maken, zou je jezelf het volgende moeten afvragen:

 • Hoeveel?
 • Hoe weet ik wanneer ik mijn doel heb bereikt?

Voorbeeld:

Je kunt het doel ‘hoofd van de marketingafdeling worden’ meetbaar maken door de benodigde vaardigheden te behalen. Dus door op te schrijven dat je de benodigde trainingen en cursussen hebt behaald en de relevante ervaring hebt opgedaan binnen 5 jaar.

Opgerold meetlint

3. Acceptabel

Je doel zou realistisch en bereikbaar moeten zijn. Het mag zeker een uitdaging voor je zijn om je doel te kunnen behalen, maar het moet wel mogelijk blijven. Houd het dus wel leuk voor jezelf en maak het geen straf.

Een acceptabel doel zou de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden:

 • Hoe kan ik dit doel bereiken?
 • Hoe realistisch is het doel, met het oog op andere beperkingen zoals financiële factoren?

Voorbeeld:

Je zou jezelf bijvoorbeeld kunnen afvragen of je doel om je vaardigheden te vergroten realistisch is, met het oog op je huidige ervaring en opleiding. Heb je de tijd om de benodigde cursus en trainingen goed te kunnen behalen? Kun je de trainingen en cursussen betalen?


4. Relevant

De relevantie gaat om het maken van overwegingen bij je doelen. Is het doel wel zinvol voor jou? Ligt het doel in lijn met andere doelen in je leven?

Bij een relevant doel kun je de volgende vragen bevestigen:

 • Is het de moeite waard?
 • Is het de juiste tijd om dit doel te behalen?
 • Komt het overeen met andere doelen?
 • Ben ik de juiste persoon om dit doel te bereiken?
 • Past het doel in de huidige sociaaleconomische situatie?
Dartbord met een pijl in de roos

Voorbeeld:

Wanneer je het hoofd van de marketingafdeling wilt worden, kun je je afvragen of het de juiste tijd is om de trainingen en cursussen te doen. Past deze functie bij jou als persoon?

Zou je een marketingafdeling kunnen leiden of beschik je eigenlijk niet over de persoonlijke karakteristieken (als je eerlijk tegen jezelf bent)? Heb je de doelen van je partner meegenomen in de afweging van je doelen?

Wanneer je bijvoorbeeld een baby wilt krijgen met je partner is het dan wel de juiste tijd om in je vrije tijd extra trainingen en cursussen te doorlopen?

Tip: Praat over deze vragen en overwegingen met iemand die je goed kent. Laat dus niet toe dat niet jij, maar je onzekerheid deze vragen ontkennend beantwoord.

Partners die samen op een trap zitten en met elkaar praten

5. Tijdsgebonden

Bij het opstellen van doelen dien je er tijden aan de verbinden. Bijvoorbeeld deadlines waarop je je kan concentreren. Door de doelen tijdsgebonden te maken kan je gericht te werk gaan en prioriteiten stellen.

Zo kun je je doel belangrijker maken dan andere dagelijkse bezigheden.

Een tijdsgebonden doel beantwoord de volgende vragen:

 • Wanneer?
 • Wat heb ik over 6 weken bereikt?
 • Wat heb ik over 6 maanden bereikt?
 • Wat kan ik vandaag doen?
Persoon die een horloge omheeft en de tijd bekijkt

Voorbeeld:

Zoals we eerder al hadden vastgesteld, moet je extra cursussen en trainingen doorlopen om je doel te behalen en hoofd van de marketingafdeling te worden.

Hoeveel tijd heb je nodig om deze nieuwe vaardigheden te behalen? Wanneer dien je te starten met de cursussen om binnen de deadline je doel te behalen?

Hiervoor zou je een tijdsschema op moeten stellen zodat je daadwerkelijk in staat bent om je doel binnen de gestelde deadline te behalen.

SMART-doelen zijn effectief en helpen je om je doelen daadwerkelijk te kunnen halen.

Neem de tijd om over bovenstaande punten na te denken en je doelen SMART op te stellen. Dan weet ik zeker dat je je doelen kunt behalen. Je weet dan zeker dat het een succes wordt!

Verschillende klokken die de lucht in gaan

Doelen stellen op je werk

Ons privéleven en professionele leven zijn steeds meer met elkaar vervlochten.

Werk maakt steeds meer deel uit van onze persoonlijkheid; van onze identiteit. Hierdoor zijn werkdoelen steeds belangrijker in het leven van mensen.

Wanneer je succesvol bent in je werk, ben je succesvol in het leven. Zo denken veel mensen.

Voldoening in het leven kan daardoor worden gevonden in voldoening in het werk. Voldoening in het werk krijg je door het behalen van je doelen.

Collegas die op het werk zijn en allemaal bezig zijn

Doelen bereiken voor een succesvol leven

Heb jij een bepaald beeld van je toekomst in je werk? Waarschijnlijk wel.

Zeer waarschijnlijk wil je graag een promotie krijgen, een loonsverhoging, een bepaalde functie in het bedrijf krijgen of misschien je eigen bedrijf starten.

Ga structureel te werk. Neem de tijd. Schrijf voor jezelf op welke doelen je in je werk wil bereiken en denk na over hoe je deze kunt bereiken. Verdeel de doelen in kleinere doelen.

Gebruik de bovenstaande SMART-principes om je doelen goed te kunnen verduidelijken en ze krachtiger te maken.

Persoon die een pijl in een doel steekt

8 Tips die je helpen doelen stellen in je leven

Wil jij nieuwe doelen in je leven bereiken? Wil je elke ochtend gemotiveerd opstaan? Wil jij (weer) voldoening halen uit het leven?

“Maar hoe?”, zal je je afvragen.

Dat ontdek je zo dadelijk! Bekijk nu eerst deze korte video:

De volgende tips helpen je doelen stellen en geven je houvast. Door deze tips te volgen, kan jouw leven veranderen en productiever worden.


Tip 1: Maak het persoonlijk

Streef je eigen doelen na, niet de doelen van je partner of van vrienden.

Wanneer je een bepaald doel niet zozeer persoonlijk wilt bereiken, betekent dit dat het niet relevant voor je is (lees maar terug bij de R van SMART).

Je zult je doel dan waarschijnlijk niet bereiken.

Een doel moet juist iets positiefs zijn; iets wat jij graag wilt bereiken in je leven.

Vrouw die lacht en een stokje met een hartje vasthoudt

Je kunt op de schaal van 1 tot en met 10 elk doel een cijfer geven. Hoe graag wil je het doel bereiken?

Wanneer een bepaald doel lager dan een 8 scoort, is het doel waarschijnlijk niet de moeite waard.


Tip 2: Focus je aandacht

Begin klein. Kies een paar aspecten waar je graag aan zou willen werken.

Maak geen lange boodschappenlijst met doelen die je wilt bereiken. Dan zal je zien dat je uiteindelijk niets ervan daadwerkelijk bereikt.

Een doel bereik je niet in een ogenblik. Je deelt een groot doel op in kleinere, behapbare stappen.

Vrouw die haar hand boven haar ogen houdt en uitkijkt

Door het nemen van kleine stappen en door kleine veranderingen te zien, bereik je langzaam je grotere doel.

Focus je aandacht op een paar doelen. Deze zal je dan bereiken. Het gaat namelijk niet om kwantiteit, maar om de kwaliteit van de bereikte doelen.

Je kunt aan de volgende categorieën denken bij het zoeken naar doelen in je leven:

 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Carrière/werk
 • Familie/gezin
 • Spirituele groei/religie
 • Financiën
 • Relaties
Steentjes op een stapel met een bloemetje erbij

In welke categorie wil jij wat bereiken? Kies er één. De rest komt later.


Tip 3: Visualiseer je toekomst

Wil je 25 kilo afvallen? Dat is een super goed doel voor de lange termijn. Voor de korte termijn dien je ook voordelen en baten op te schrijven.

Schrijf deze voordelen op en visualiseer deze. Zie de effecten voor je van het bereiken van je doel. Dit geeft een positieve boost aan je motivatie.

Bijvoorbeeld dat het je opvalt dat je strakker in je vel komt te zitten. Of dat je complimentjes kreeg van collega’s.

Persoon met een glazen bal in zijn hand die de bossen reflecteert

Tip 4: Schrijf je doelen op en hang ze op een zichtbare plek

Zoals ik net ook al noemde: door je doelen en de effecten/baten/voordelen op te schrijven, visualiseer je deze in je hoofd.

De voordelen van afvallen zijn bijvoorbeeld dat je er beter uit zal gaan zien, je gezonder voelt, fitter bent en zelfverzekerder wordt.

Door deze voordelen op te schrijven, zal je je realiseren wat deze positieve effecten van je inspanning zullen zijn. Je doet het dus ergens voor.

Schrijf je doelen en de voorbeelden dus op! Bijvoorbeeld op post-its.

Hang deze post-its op een plek waar je ze dagelijks zult zien en lezen, zodat je elke dag aan je doelen en de effecten wordt herinnerd. Plak ze bijvoorbeeld op de koelkast of op je spiegel.

Op deze manier houd je je doel letterlijk voor ogen.

Personen die post-its plakken op een spiegel

Tip 5: Houd het haalbaar

In plaats van te zeggen “Ik ga geld sparen”, maak het specifieker en meetbaar door te zeggen: “Ik ga elke week 10 % van mijn inkomen sparen.”

Het is namelijk veel makkelijk om dit soort kleinere doelen te bereiken dan één groot doel dat wellicht een stap te ver is.

Verdeel je doel in simpele behapbare stukjes. Een ander voorbeeld: In plaats van te zeggen “Ik ga minder tijd op social media doorbrengen” zou je het meer behapbaar kunnen maken door te zeggen: “Na 8 uur ‘s avonds ga ik niet meer op social media.”.

Klein huisje met stapels muntgeld erbij en een hand die het beschermt

Dit maakt je doel meetbaar en veel preciezer waardoor je daadwerkelijk je doel kunt bereiken en de voordelen ervan kunt plukken.


Tip 6: Beloon jezelf tussendoor en aan het einde

Wanneer je doel is om 20 kg af te vallen, mag je jezelf best tussendoor belonen. Bijvoorbeeld wanneer je 5, 10 en 15 kg bent afgevallen. Je hebt het verdiend!

Het afvallen kost erg veel energie en discipline. Door jezelf tussendoor te belonen maak je dit proces prettiger.

Zie het als kleine mijlpalen die je van tevoren bepaalt en waarvoor je aan jezelf een van tevoren vastgestelde beloning geeft.

Man die in de lucht springt omdat hij blij is met zijn beloning

Dit motiveert je om vol te houden en je uiteindelijke doel te bereiken wanneer je de tussenliggende mijlpalen met succes weet te passeren.

Kies een beloning die past bij je doel. Bijvoorbeeld een jurk in je nieuwe kledingmaat wanneer je 5, 10 en 15 kg bent afgevallen.

Op die manier kun je genieten van de voordelen van je prestatie. De beloning bij het einddoel mag natuurlijk niet worden vergeten.

Wanneer je een ezel een wortel voorbindt, rent de ezel omdat hij voor zich ziet dat de wortel de beloning zal zijn van zijn inspanning.

Ezel

Wij mensen zijn net als deze ezel. We rennen harder wanneer we de beloning kunnen visualiseren. Dit maakt het rennen bovendien een stuk leuker.


Tip 7: Doe het samen

Je kunt je doelen natuurlijk in je eentje proberen te bereiken. Wanneer je dit samen doet, kun je elkaar echter motiveren. Dat werkt beter en daardoor is het beter vol te houden.

Er zijn doelen die je samen kunt stellen en bereiken, zodat je elkaar kunt motiveren om vol te houden en door te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan het behalen van een gezondere levensstijl, meer sporten of een opleiding behalen.

Veel mensen die hun handen op elkaar houden

Je kunt samen het doel opstellen en bereiken, maar je kunt ook afspreken om samen bepaalde mijlpalen te behalen.


Tip 8: Houd het zelf in de hand

Pas op met het stellen van doelen waar iemand anders invloed op heeft. Stel juist doelen op waarbij je zelf de uitkomst zult bepalen.

Bijvoorbeeld: een promotie halen hangt af van anderen die ook solliciteren op de functie en van de beslissing van de HR-manager.

In dit geval kun je dit doel bijstellen naar: “Krijg de ervaring en de training die nodig is om voor deze promotie in aanmerking te komen.”

Vrouw die een vierkant maakt van haar vingers en haar gezicht inkadert

Op deze manier houd je het bereiken van je doel zelf in de hand.

Ga jij doelen opstellen die je op de korte en op de lange termijn wilt behalen? Super goed! Je zult merken dat je leven een stuk productiever wordt met meer motivatie en zelfvertrouwen.

Ga ervoor!

Wat heeft jou geholpen met het stellen en behalen van doelen in je leven? Laat het in een reactie hieronder weten. 

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>