10 Tips Om Pathologisch Liegen Te Herkennen + Behandeling

Pathologisch liegen, een mysterieus en complex fenomeen, laat je achter met een wirwar van vragen en verwarring.

Hoe onderscheid je de waarheid van de leugens en wat drijft iemand tot dit gedrag?

Als je worstelt met de aanwezigheid van een vermoedelijke pathologische leugenaar in je leven, is dit het artikel voor jou.

Bereid je voor op een verhelderend inzicht in de wereld van dwangmatige leugenaars. 

Lees in dit artikel de oorzaken tot gevolgen en manieren om ermee om te gaan. 

Doel van dit artikel: In dit artikel ga ik je leren wat Pathologisch liegen is, wat de 5 belangrijkste symptomen zijn, wat de oorzaken zijn (wetenschappelijk bewezen), de officiele diagnose (ze gebruiken hiervoor een speciaal apparaat), hoe je het beste kunt omgaan met iemand die pathologisch liegt en uiteindelijk hoe een pathologisch leugenaar het beste behandeld kan worden. 

Wat is pathologisch liegen?

Hoewel pathologisch liegen al meer dan een eeuw erkend is als een psychische aandoening, bestaat er nog steeds geen universeel geaccepteerde definitie ervan.

Tegenwoordig wordt deze aandoening ook wel aangeduid als het Pinokkio-syndroom.

Pathologisch liegen kan soms het gevolg zijn van een mentale toestand, zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis, terwijl er bij sommige mensen geen medische reden voor het ziekelijk liegen lijkt te zijn.

Een pathologische leugenaar is een uitstekende verhalenverteller. Ze weten hun publiek te boeien door uitgebreide en fantastische verhalen te vertellen terwijl ze erg geanimeerd zijn.

Behalve dat ze gedetailleerde verhalen weten uit te drukken, zijn mensen ook gefascineerd door wat iemand drijft om zovaak te liegen.

Het is normaal om te willen weten waarom iemand pathologisch liegt, vooral als er geen schijnbare reden voor zijn of haar leugens lijken te zijn.

Bekijk eerst deze video voordat je verder leest:


Symptomen van pathologisch liegen

De volgende kenmerken en symptomen van pathologische leugenaars zijn erkend door de wetenschap:


Hun leugens lijken geen duidelijk voordeel te hebben

Terwijl je soms misschien liegt om een ongemakkelijke situatie te vermijden, zoals schaamte of  het voorkomen van problemen omdat je een auto per ongeluk tegen een paaltje hebt aangereden, vertelt een pathologische leugenaar leugens of verhalen die geen duidelijk voordeel hebben.

Vrienden en familie van een persoon met mythomanie vinden dit vooral frustrerend omdat de persoon die liegt er helemaal geen voordeel aan heeft.

Het dwangmatig liegen levert juist hem of haar alleen maar problemen op. Ze lijken niets te winnen met hun leugens.


De verhalen die ze vertellen zijn meestal dramatisch, ingewikkeld en gedetailleerd

Pathologische leugenaars zijn geweldige verhalenvertellers. Hun leugens zijn vaak zeer gedetailleerd en kleurrijk.

Hoewel overduidelijk overdreven, kan de pathologische leugenaar zeer overtuigend zijn.

Dat maakt het vaak zo moeilijk om te geloven dat je met iemand te maken hebt die een ziekelijke neiging heeft om te liegen.

"Huh? Had ik dat nou goed gehoord? Nee dat kan niet, vorige week vertelde hij me nog iets heel anders!"


Ze portretteren zichzelf meestal als de held of het slachtoffer

Het is je misschien opgevallen dat iemand die pathologisch liegt vaak de held of het slachtoffer is in zijn eigen verhalen.

Dit heeft soms een belangrijke reden. De persoon die geneigd is tot ziekelijk liegen probeert op die manier bewondering, sympathie of juist acceptatie van anderen krijgen.

Lees ook: Zo ontlok je een narcist de waarheid


Ze lijken vaak de leugens die ze vertellen te geloven

Een pathologische leugenaar vertelt leugens en verhalen die ergens tussen bewust liegen en misleiding vallen. Ze geloven vaak in hun eigen leugens.

Het is moeilijk om te begrijpen wat er in het hoofd omgaat van iemand die pathologisch liegt, omdat deze persoon zich niet altijd bewust is van hun eigen leugens.

Sommigen doen het zo vaak dat deskundigen denken dat ze na verloop van tijd het verschil tussen feit en fictie misschien niet meer kennen.

De leugens worden dan hun eigen realiteit.

Pathologische leugenaars hebben ook de neiging om natuurlijke performers te zijn. Ze zijn vaak welbespraakt en weten hoe ze met andere mensen moeten communiceren wanneer ze aan het woord zijn.


Ze zijn vaak snelle denkers en erg creatief en origineel

Het kan zijn dat een pathologische leugenaar helemaal geen tekenen van liegen vertoont. Denk dan aan lange pauzes nemen in gesprekken of het bewust vermijden van oogcontact.

Als je deze persoon een specifieke vraag zou stellen dan zie je vaak dat ze eindeloos blijven vertellen zonder ooit echt duidelijk te zijn of de vraag te beantwoorden.

Een goed voorbeeld hiervan is president Trump die een meester lijkt te zijn in het ontwijken en beantwoorden van vragen. De Amerikaanse president blijkt in zijn eerste 497 dagen meer dan 3251 valse of misleidende claims te hebben gemaakt.


Wat zijn de oorzaken van pathologisch liegen? 

Hoewel er vele mogelijke oorzaken voor pathologisch liegen kunnen zijn, is het nog niet helemaal duidelijk waarom iemand de neiging heeft om ziekelijk te liegen.

Wetenschappelijk Bewezen: In een studie uit 2007 suggereren de onderzoekers dat problemen met het centrale zenuwstelsel iemand vatbaarder kan maken voor pathologisch liegen.

Dwangmatig liegen is ook een bekend kenmerk van sommige persoonlijkheidsstoornissen, zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ziekelijk liegen zie je soms ook terug bij mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Een traumatische gebeurtenis zoals PTSS of hoofdletsel kan ook een rol spelen bij pathologisch liegen, dat vaak samenhangt met afwijkingen in de cortisolspiegel.

Een onderzoek in 2016 naar wat er in de hersenen gebeurt als je liegt, ontdekte dat hoe meer onwaarheden een persoon vertelt, hoe gemakkelijker en frequenter leugens worden verteld. De resultaten wezen er ook op dat vooral eigenbelang leugens lijken te voeden.

Hoewel het onderzoek niet specifiek naar pathologisch liegen heeft gekeken, kan het inzicht geven in de reden waarom pathologische leugenaars zoveel en gemakkelijk kunnen liegen als zij maar willen.


Pathologisch liegen of leugentje om bestwil?

Laten we eerlijk zijn, iedereen liegt wel een keer. Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld 1,65 per dag aan leugens vertellen.

Misschien ben je ooit aangehouden door de politie. Je doet je raam open en krijgt een verbaal standje van meneer de agent.

Je verontschuldigt je meteen en zegt "ik dacht dat je op deze weg 120 km per uur mocht meneer."

Het vermijden van straf of consequenties is de meest voorkomende reden waarom mensen ernstige leugens vertellen, ongeacht hun leeftijd. Of het nu gaat om het vermijden van een boete of het beter willen overkomen op een ander.

Bij ernstige leugens kunnen er flink wat problemen ontstaan als deze worden ontdekt door een ander. Denk aan het verlies van vrijheid, geld, werk, reputatie of een gebroken relatie.

Als we liegen dan wordt dit vaak beschouwd als een leugentje om bestwil, oftewel liegen met een goede bedoeling. Een pathologische leugen daarentegen is heel wat schadelijker. Ze zijn bovendien vaak zinloos en worden continue door iemand gedaan.

Een leugentje om bestwil is meestal:

 • Onschadelijk (zeggen dat je spierpijn hebt om onder een training uit te komen)
 • Zonder kwade bedoeling (je hebt je verslapen en liegt waarom je te laat op je werk was)
 • Liegen om andermans gevoelens te sparen of om niet in de problemen te komen (dat jurkje staat je prachtig!)

Iemand die pathologisch liegt doet dit zonder duidelijke redenen.

Bij pathologische leugenaars zie je dat:

 • De leugens vaak dwangmatig worden verteld (leugens vertellen om indruk te maken op anderen, zoals zeggen dat ze familie zijn van een beroemd persoon)
 • Er niet altijd een reden is waarom er wordt gelogen (het liegen zit ingebakken)
 • Het soms gedaan wordt om de leugenaar heldhaftig of juist zielig te laten lijken (beweren een levensbedreigende ziekte te hebben die ze niet hebben)
 • De pathologische leugenaars niet worden afgeschrikt door schuldgevoelens of het risico om ontdekt te worden

Wat zijn de signalen van pathologisch liegen?

Het herkennen van iemand die pathologisch liegt is niet altijd even gemakkelijk.

Hoewel het in de menselijke aard zit om achterdochtig te zijn over iets dat de mooi klinkt om waar te zijn, wordt pathologisch liegen niet altijd op een overdreven manier gedaan.

De leugens kunnen soms heel subtiel worden gebracht waardoor je het niet meteen door hebt dat je met een leugenaar te maken hebt.

Ze vertellen ook "gewone" leugens die iemand zonder dwangmatige drang om te liegen zou kunnen vertellen.

Hier volgen enkele signalen die je kunnen helpen bij het identificeren van een pathologische leugenaar:

 • Ze praten vaak over ervaringen en prestaties waarin ze heldhaftig lijken
 • Ze zijn ook het slachtoffer in veel van hun verhalen, vaak op zoek naar sympathie
 • Hun verhalen zijn vaak uitgebreid en zeer gedetailleerd
 • Ze reageren uitvoerig en snel op vragen, maar de antwoorden zijn meestal vaag en ze geven ook geen antwoord op de vraag
 • Ze kunnen verschillende versies van hetzelfde verhaal hebben, die voortkomen uit het vergeten van eerdere details

Hoe ga je om met iemand die pathologisch liegt?

Omgaan met een persoon in je omgeving die pathologisch liegt kan zeer frustrerend zijn omdat het liegen zinloos lijkt. 

Het kan het vertrouwen in elke relatie volledig wegnemen en het moeilijk maken om zelfs maar een eenvoudig gesprek met de persoon te hebben.

Hier volgen enkele tips om een gesprek met een pathologische leugenaar aan te gaan:


Tip 1: verlies je geduld niet

Hoe frustrerend het ook mag zijn, het is belangrijk om je boosheid niet de baas te laten worden als je geconfronteerd wordt met een pathologische leugenaar.

Wees ondersteunend en vriendelijk, maar geef je grenzen aan als je onvriendelijk behandeld wordt.

Je kunt ze ook laten weten dat je het gesprek niet wilt voortzetten wanneer ze oneerlijk zijn.


Tip 2: verwacht ontkenning

Iemand die pathologisch liegt, kan de neiging hebben om eerst te reageren met een leugen.

Als je hen confronteert met liegen, is de kans groot dat ze het zullen ontkennen.

Ze kunnen woedend worden en schrik van de beschuldiging uiten.


Tip 3: vergeet niet dat het niet om jou gaat

Het is moeilijk om niet voor persoonlijk gelogen te worden, maar pathologisch liegen gaat niet over jou.

De persoon kan worden gedreven door een onderliggende persoonlijkheidsstoornis, angst of een laag zelfbeeld .


Tip 4 : stel medische hulp voor

Zonder te oordelen of te schamen kun je professionele hulp overwegen en hem of haar laten weten dat je je oprecht zorgen maakt over hun welzijn.

Wees voorbereid met informatie over pathologisch liegen, zoals een afdruk van een artikel of een pamflet die ze kunnen lezen wanneer ze daarvoor klaar zijn.

Uitdrukken dat je bang bent dat hun gedrag kan voortvloeien uit een onderliggende medische aandoening kan ook helpen.


Diagnose van mythomanie

Het diagnosticeren van een een persoon die pathologisch liegt kan moeilijk zijn vanwege de vele mogelijke oorzaken van het gedrag.

Praten met de persoon en het afnemen van een medische geschiedenis en interview is meestal niet voldoende om een diagnose te stellen. Dit komt omdat de persoon in kwestie constant de neiging heeft om te liegen.

Een belangrijk onderdeel van het diagnosticeren van een pathologische leugenaar is bepalen of ze herkennen dat ze liegen of de leugens geloven die ze aan anderen vertellen.

Sommige professionals gebruiken een polygraaf , ook wel een leugendetector test genoemd. De test is niet om ze te betrappen op een leugen, maar om te zien hoe goed of vaak ze de polygraaf "verslaan".

Dit zegt iets over de mate waarin ze hun eigen leugens geloven of goed zijn in het gebruik van andere dingen om anderen te overtuigen van hun leugens.

Sommige professionals interviewen ook familieleden en vrienden bij het diagnosticeren van mythomanie.


Behandeling van pathologisch liegen

De behandeling van pathologisch liegen hangt af van of het liegen een symptoom is van een onderliggende psychiatrische aandoening.

Vaak omvat de behandeling psychotherapie, en soms ook medicatie voor bijkomende problemen zoals angst of depressie, die het liegen kunnen verergeren.

Het begrijpen van een pathologische leugenaar vereist inzicht in de onderliggende motieven voor hun gedrag. 

Liegen is vaak een symptoom van een dieper liggend probleem dat behandelbaar kan zijn. Het is belangrijk deze personen aan te moedigen de nodige hulp te zoeken.

P.S. Ken jij iemand die pathologisch liegt? Hoe ga jij ermee om? Laat het aan ons weten door een reactie in de comments te plaatsen. 

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Als een pathologische leugenaar professionele hulp zoekt, waar kan hij/zij dan het beste aankloppen ?

 • Ongelofelijk herkenbaar… met zo iemand samen gewerkt. Bijzondere hersenspinsel…

 • 5 maanden ging ik met iemand om. Heb hem mijn in vertrouwen genomen, blindelings vertrouwd. Gaandeweg merkte ik dat er dingen niet klopten. Nu na maanden achter gekomen dat alles een leugen was. Alles!
  Het heeft veel met mijn zelfvertrouwen gedaan, heb zo aan mezelf getwijfeld. Ik neem het mezelf kwalijk dat in het zover heb laten komen. 💔

  • Wat je hebt meegemaakt klinkt ontzettend pijnlijk, en het is heel begrijpelijk dat dit je zelfvertrouwen heeft aangetast. Het is belangrijk om te onthouden dat jij niet verantwoordelijk bent voor de misleiding en het gedrag van de ander. Narcisten zijn vaak zeer bedreven in manipulatie, waardoor het moeilijk is om hun ware aard te zien, vooral in de beginfase. Probeer jezelf niet de schuld te geven; je hebt gehandeld met vertrouwen en openheid, wat waardevolle eigenschappen zijn. Het is goed dat je nu de waarheid ziet. Geef jezelf nu de ruimte en tijd om te helen en sterker terug te komen.

   • Ik ben er helemaal van slag van. Hoewel ik weet dat alles een grote poppenkast was mis ik hem ontzettend. Weet geen raad met mezelf.

 • Ik ben bang dat mijn dochter van 17 jaar pathologisch liegt. Zij heeft nagenoeg geen aansluiting bij leeftijdsgenoten. Ik merk dat zij over veel dingen liegt. Als ik navraag doe bij betrokkenen, blijkt het niet waar te zijn. Ook maakt zij allerlei bizarre dingen mee, waardoor zij een soort ziektewinst hoog houdt.
  In eerste instantie gaat het haar goed na een “trauma”, maar als mijn aandacht op den duur verzwakt (omdat het haar goed gaat) en omdat slachtofferhulp is afgerond, komen de “problemen” en is zij gediagnostiseerd op verdenking PTSS.
  Tijdens het leren voor haar examens was ze continu ziek of onderweg. Misschien om het aan de gang moeten uit te stellen. Gevolg: een her waar zij minimaal 3 punten meer voor moet halen om te slagen. Ik vind het buitengewoon zorgelijk. Ze is 17 jaar, dus een heel leven voor zich.
  Ze heeft gesprekken met de ASScoach, ik ben er niet meer bij. Mijn dochter zou zelfstandigheid moeten leren om zelf haar hulpvragen te stellen.
  Haar nieuwe school zorgt nu al voor veel gedoe. Onaangename verrassingen voor wat betreft het zoeken naar een stageplek, de start van school. De mails gaan alleen naar haar mailadres toe. Het zorgt bij mij voor oplopende spanningen. Kunt u mij op weg helpen?

  • Hallo Heidi, het klinkt alsof je in een heel moeilijke en stressvolle situatie zit waarin je bezorgd bent over je dochter. Aangezien je dochter al in gesprek is met een ASS-coach, zou het goed zijn om te overwegen of aanvullende ondersteuning nodig is, misschien van een psycholoog of therapeut die gespecialiseerd is in adolescenten. Het zou nuttig zijn om met de huidige coach te praten om een beter beeld te krijgen van haar vorderingen en eventuele zorgen die zij hebben.

   Open communicatie met je dochter is erg belangrijk. Probeer een omgeving te creëren waarin ze zich veilig en gesteund voelt om open te zijn over haar gevoelens en ervaringen. Het kan moeilijk zijn, vooral als vertrouwen eerder geschonden is, maar het is belangrijk om te laten zien dat je er voor haar bent, los van de uitkomsten van gesprekken of gebeurtenissen. Veel sterkte!

 • Al 10 jaar getrouwd met iemand die constant liegt. Mijn emmer is vol, hij is naar verschillende ‘specialisten’ geweest maar natuurlijk liegt hij tegen hun – dus nooit verder geholpen. Ik moet nu beslissen of ik samen met hem blijf of niet.wij hebben ook 2 kinderen. Hij maakt mijn leven kapot en niemand weet van niks.

 • Ik heb te maken gehad met een pathalogische leugenaar.

  Mijn expartner beloofde vooral gouden bergen, maar kwam er geen korreltje van na. Zei dat hij bij n bepaalde multi national een geheime functie had – daarom meldde HR hem niet (nadat ik t bedrijf belde voor de onvermijdelijke check)
  We hebben geen relatie meer, maar nog wel af en toe contact.
  Ik zie door de leugens heen ook een mooi en waardevol mens en vind het belangrijk dat hij zich geliefd voelt. Wel bescherm ik mezelf tegen invloed vanuit zijn leugens. Gesprekken gaan over het hier en nu; een lekker recept, fijne muziek.
  Mogelijk moet ik meer/echt loslaten, want ik ben passief in het zoeken naar een relatie.
  Ik denk dat ik door het opgelopen trauma kleine(re) stapjes zet.
  🙏🏽❤️

  • Het is duidelijk dat je door een moeilijke en pijnlijke ervaring bent gegaan met je ex-partner. Pathologisch liegen is een zeer destructief gedrag dat veel schade kan aanrichten in relaties en het vertrouwen ernstig kan ondermijnen.

   Het is begrijpelijk dat je moeite hebt om los te laten en verder te gaan, zeker als je nog steeds positieve kwaliteiten in hem ziet en om hem geeft. Het is bewonderenswaardig dat je hem nog steeds met compassie behandelt en hem waardevol wilt laten voelen, ondanks alles.

   Tegelijkertijd is het cruciaal om, zoals je zelf al aangeeft, jezelf te beschermen tegen de invloed van zijn leugens. Het is goed dat je grenzen stelt in jullie contact en je richt op neutrale, alledaagse onderwerpen in plaats van ruimte te geven aan mogelijk bedrog.

   Toch kan het inderdaad verstandig zijn om na te denken over verdere loslating. Zolang hij deel uitmaakt van je leven, hoe beperkt ook, kan dat je belemmeren om echt verder te gaan en open te staan voor een nieuwe, gezonde relatie. Het is niet gek dat je door deze ervaring voorzichtig bent geworden en kleinere stappen zet. Trauma’s hebben tijd nodig om te helen.

   Misschien kun je geleidelijk aan proberen de frequentie en intensiteit van het contact te verminderen, terwijl je tegelijkertijd werkt aan het versterken van andere positieve relaties en activiteiten in je leven. Richt je op je eigen herstel en groei, zonder je verantwoordelijk te voelen voor zijn welzijn.

   Overweeg ook om professionele hulp te zoeken als je merkt dat je vastloopt in het verwerkingsproces of als het trauma je erg belemmert. Een therapeut kan je helpen de impact te begrijpen, emoties te verwerken en gezonde copingstrategieën te ontwikkelen.

   Wees geduldig en zacht voor jezelf. Het is oké om tijd te nemen en het in je eigen tempo te doen. Vertrouw erop dat je de kracht en wijsheid in je hebt om dit te boven te komen en uiteindelijk open te staan voor de liefdevolle, eerlijke relatie die je verdient. Elke stap die je zet, hoe klein ook, is er een in de goede richting. Ik wens je alle sterkte en hoop op je pad. 🙏💛

 • Ik had twee jaar lang een relatie met een Hongaarse vrouw, en merkte dat zij met regelmaat allerlei verhalen verzon. Ze versprak zich wel vaker zodat een verhaal niet meer klopte. Vlak na haar betrapt te hebben met een verborgen tweede Messenger account in haar telefoon begon ze hard te schreeuwen, ‘ik ben gehacked’, ‘ik weet hier niets van!’. Zodra ik het elke keer niet meer begreep en vragen stelde ging ze in volledige defensie, schreeuwend, met grote verhalen en gaf ze mij de schuld. Dit voelde helemaal niet goed en deed de liefde afbrokkelen. Een mooie ervaring rijker hoe verrot en fake een persoon zich keer op keer kon gedragen richting haar partner en al het vertrouwen in de relatie vermorzelde.

 • Ik wil een vriendschap beëindigen met een vriendin die al jarenlang liegt over zg ziektes. 9 van de 10 afspraken zegt ze af. Heeft ze ‘migraine’ of ‘iets verkeerds gegeten’. In het begin geloofde ik haar maar ik ging mensen in haar kring bevragen… kapster, zonen, ex, afspraken op t laatst afzeggen deed ze bij iedereen! Ik heb haar eerder geconfronteerd maar ze ontkent. (Liegt) Het vertrouwen is weg. Ik laat het verwateren. Ze is ex-alcoholiste en was ‘gewend’ te liegen denk ik. Het is pathalogisch geworden. Ik ben er klaar mee.

 • Al heel haar leven liegt mijn volwassen dochter,vroeger als kind van 10 jaar ook voor erge dingen toen ze anderhalf jaar mijn partner betichtte van misbruik. Zowel tegen de gerechtelijke politie als tegen iedereen van mijn familie. Nu als volwassene, wil ze geen contact meer omdat ik heb gezegd dat ze zich moet laten behandelen bij een psychiater. Ze heeft 2 kindjes van 2 en 5

 • Mijn enige 34jarige dochter liegt heel veel, ik weet niet waarom ze dit doet en vroeger ook al deed.Het is reeds begonnen in ’98, mijn leven werd een nachtmerrie. Zij was 10jaar oud en verbleef bij haar papa voor de paasvakantie. Plots bracht haar papa mijn dochter niet meer terug. Mijn dochter betichtte haar stiefpapa van seksueel misbruik. Dit kon niet, haar afschuwelijk verhaal was niet waar. Zij zat onder een druk van haar pa. Na een jaar heeft zij dan toch toegegeven dat ze had gelogen tegen haar stiefpapa. Het speet haar, nadien is ze op 12jarige naar de jeugdrechtbank gemoeten. Mijn dochter wou terug bij ons wonen

 • Ik heb een volwassen dochter die al haar hele leven liegt tegen mij en eigenlijk ook tegen iedereen rondom haar vroeger over zeer erge dingen. En nu herhaalt het zich weer. Ik weet niet of ik haar dit kan zeggen.

 • Hallo,
  Ik ben er zelf ook een paar weken met open ogen ingetrapt, hij kwam zo ontzettend overtuigend over met al zijn verhalen omtrend prive leven en werk daar zou niemand wat achter zoeken
  .
  Tot ik bij toeval een collega van hem tegen kwam ,en ik vertelde over onze vakantie Plannen.
  En toen kwam alles aan het licht ,en wat ik toen hoorde is voor mij tot op de dag van vandaag ( na 5 mnd ) nog steeds ongeloof ,verdriet en vooral heel veel boosheid naar hem toe.
  Hij heeft mijn zelfvertrouwen en vertrouwen in andere wat allebei al niet groot was totaal kapot gemaakt .

 • Tijdje geleden een nieuwe partner leren kennen , door mijn jeugd altijd te moeten goed doen en zorgen voor geen ruzie en agressie vermijden merk ik op dat ik vaak lieg tegen mijn partner !! Dat wil ik eigenlijk niet , maar daarnaast bang dat ze kwaad zal worden zoals in m’n jeugd , onzeker van
  Mezelf!!!
  Voel me echt rot hierbij

 • ben in relatie gegaan met een prachtvrouw , doch betrap ik mezelf steeds op een leugen . bedoeling was haar goed laten voelen , wil geen discussie vb bij een klus of iets moeten halen ! moest zelfs tot in een andere stad om iets te doen en had daarom ook een leugen uit mn mouw gehaald . zit met een gevoel van oei als ik dit vergeet of verkeerd doe gaat ze kwaad zijn , dan betrap ik me op een leugen !!

 • Ik heb sinds 8 maanden een relatie met iemand en merk dat hij allerlei verhalen verzint zonder reden . Van haaienbeet naar diefstal , lekke banden , verplichtingen heeft die niet kloppen . Ik begrijp het niet het heeft geen voordeel en hij kan gewoon zichzelf zijn bij mij. Evengoed geef ik veel om hem en accepteer ik het helaas tot nu toe. Maar goed voelt het niet. Verliefd nog steeds

  • Goedemorgen ik heb een relatie gehad met iemand met dezelfde verhalen. Inmiddels heb uk we wen ount achter gezet. Hoop toch niet dat het om dezelfde gaat. Is zn voornaam met J. Groetjes C.

 • Vrienschap is voor mij belangrijk en ik heb een mij dierbare vriendin.
  Een sterke, competitieve en zakelijke vrouw…
  Tikje betweterig en heeft en doet vooral altijd alles beter dan anderen, totaal geen pleaser, zoals ik mezelf ervaar… De manier waarop ze daar zeker van is, verraadt haar onzekerheid heel boeiend!
  Omdat ik een relatiecrisis zat en het hoognodig was, dat ik zou veranderen door inzicht en begrip te krijgen, durfde ik me kwetsbaar naar haar op te stellen en was daar heel blij mee. Ging volledig uit van wederzijds vertrouwen en ze sprak van dat ik haar hulp inriep, wat ik ook zo ervaarde. Dus niet andersom! Heb er veel van geleerd en ben haar daar ook erg dankbaar om. Door mijn groeiende inzicht en zelfvertrouwen heb ik ontdekt dat nu ik zelfstandiger en bewuster wordt, ze steeds meer haar adviezen checkt en opdringt!
  Ik kies nu zelf en ervaar dat het haar eigen problematiek is, waar ze het nu over heeft en zie dat ze dus echt ‘niet eerlijk’ is vooral niet naar zichzelf. Ze ziet alleen haar waarheid en dringt die nu op een nare manier aan mij op. Probeer haar te begrijpen en benadruk mijn groeiende zelfstandigheid en de positiviteit ervan. Hoe meer ik me van haar ‘losmaak’ terwijl ze spreekt van adviezen voor ‘mijn’ autonomie, hoe dwingender ze wordt in het controleten/opvolgen van haar ideeën. Het lijkt alsof ik in de ‘vragende en afhankelijke’ positie moet blijven voor haarzelf. En haar benoemde en beoogde doel; mijn zelfstandigheid en minder naïef te zijn, daar niet mee dient. Ervaar het als tegenstrijdig en zelfs soms zelfs leugenachtig.
  Zou het positieve van onze vriendschap willen houden of gelijkwaardigheid krijgen weet niet hoe dat aan te pakken…

 • Ik heb mijn relatie na 5 jaar verbroken want ik kon er niet meer tegen. Het eerste jaar had ik niks in de gaten maar dan ga je dingen merken en ging ik af op mijn intuïtie. Meneer vond het makkelijker om te liegen ipv de waarheid te zeggen, zelfs over onbenullige dingen. Je partner moet je kunnen vertrouwen en dat gaat gewoon niet als hij voor 90% liegt. Het ergste vond ik dat hij mij het gekkenhuis in wilde praten. Zo ver gaan ze. Ik was op een gegeven moment een detective geworden want ik wist dat ik niet gek was dus moet je hem op heterdaad betrappen. Ben blij dat ik ben weggegaan.

 • Laat me beginnen hij is wel een toffe persoon . Is een echt moeilijke situatie, mijn ex doe verhalen rond gaan en stopt waar het hem het beste uitkomt. Nu zijn we al jaren uit elkaar en hebben we nog goed contact als ik het zo mag noemen. Nu heeft hij iemand leren kennen en ben daar super blij voor . Hij vroeg zelf mijn raad en hulp erin . Nu die nieuwe partner ken ik wel en communiceer ik met haar omdat het niet boterde zoals mijn ex het wilde . Ik ben eerlijk tegenover haar en hem geweest . Zij zag het niet meer zitten omdat ze hem al vaak had betrapt op leugens… dat deed natuurlijk bij mij een belletje rinkelen. Maar ik was nu gewoon een tussen persoon dus kwam ik niet open over mijn 25 jaar bestaan met hem . Maar telkens kwam haar verhaal hoe ze dacht over hem echt geloofwaardig over en borrelde het bij mij van binnen. Ik kende dat verhaal. Maar zweeg erover. Kort ze heeft de relatie stop gezet . Nu gaat hij tegen personen vertellen dat ik haar allemaal leugens heb gezegd . Heb het hem laten weten en zijn uitleg is dat het niet zo is . Sorry dan liegen die twee andere personen. Ziek maken ze je . Ben ik blij met mijn nieuwe partner.

 • Ik heb sinds kort een relatie van een maand.

  In het begin merkte ik al dingen op waarvan ik een onderbuik gevoel kreeg. Dingen die hij vertelde waren te mooi om waar te zijn. Toen ik afgelopen weekend bij zijn ouders was, ontdekte/herkende ik dingen waardoor ik zéker wist dat hij had gelogen. Ik sprak hem erop aan en hij bleef eerst ontkennen of staarde mij heel lang aan met de vraag, wat wil je weten. Ook de onnodige dingen om te liegen verbaasde mij enorm, het was niet nodig geweest. Uiteindelijk gaf hij dingen toe, maar bleef mij lang aankijken. Net of hij mij wilde overtuigen van zijn opgebiechte waarheid. Ik ging doorvragen en er kwam steeds meer aan het licht en ik begrijp het gewoon niet. Ik vroeg waarom hij loog en tevens onnodige leugens verteld maar hij wist het niet. Ik heb hem verteld dat als het nog eens gebeurde ik direct de relatie zou verbreken. Ik was eigenlijk bijzonder kalm en net of het mij niks deed maar sinds vandaag komt de klap hard aan. Hij troostte mij en zei dat hij van mij hield etc en dat hij mij nooit pijn zou doen maar dat zei hij toen ook toen we net wat hadden, zeker gezien door mijn verleden. Ik voel mij diep gekwetst en probeer het te begrijpen maar het lukt mij niet. Mijn vertrouwen is nu helemaal beschadigd. Ik zal nu niet meer weten wanneer hij de waarheid spreekt. Hij is nu naar zijn werk en hij zei dat het hem ontzettend speet en dat hij mij niet kwijt wilt maar weet gewoon zelf niet wat ik moet doen. Kan, nu ik hem geconfronteerd heb met de leugens, dit eenmalig zijn of is het echt een pathologische leugenaar?

  • Ik heb 18 jaar een dergelijke relatie aangehouden. Omdat hij ook liefdevol en attent was.
   Ik voelde me zelfs schuldig om maar te dénken dat hij een leugenaar kon zijn.

   Nu heb ik geleerd dat dat ‘bewijs’ niet het belangrijkste is. Feit is, dat er een ernstige vertrouwensbreuk is ontstaan die niet heelt. Belangrijk is dat je bij het gevoel komt wat dát je geeft. Wil je in deze situatie zijn binnen een relatie?
   Op deze manier kun je -bij besluit om loslaten ervan- ook de ander in waarde laten. Geen beschuldiging, maar vanuit jezelf aangeven dat je deze relatie niet meer wil.
   Zo krijgt de ander geen ruimte om je beschuldiging te weerleggen en neem jij de regie.

 • Hallo,ik ben Germa,
  Ik heb een relatie met een pathologische leugenaar..ik heb hem leren kennen in september 2019 en heb de relatie beeindigd in augustus 2020 omdat hij alles aan elkaar loog en beloftes maakte om te veranderen etc en hij vindt zich zelf altijd het slachtoffer en de schuld ligt nooit bij hem,maar altijd bij andere..hij reageerde ook aggressief…ik heb hem geadviseerd proffessionele hulp te zoeken ook voor onverwerkte problemen uit het verleden…Hij zei dat hij naar de huisarts was geweest en naar een psycholoog ging..later ook groepsbijeenkomsten..het is een jaar uit geweest tussen ons en in dat jaar vertelde hij vaak over de hulp waar hij heen ging en wat daar besproken werd etc…vanaf november 2021 zijn we weer samen,maar nu na 3 mnd kom ik er achter dat hij alles zelf heeft verzonnen..alle gesprekken met de hulp zijn verzonnen..hij is daar nooit geweest…ik ben hier achter gekomen omdat ik hem kort geleden naar de huisarts heb gestuurd voor een medisch probleem en hij liet mij inloggen in het dossier van de huisarts voor uitslagen…daar vond ik niks terug van doktersbezoeken of verwijzingen naar hulp van de laatste 2 jaar en heb hem daarmee gefronteerd…ook zie ik gedrag terug van onze vorige relatie,wat voor mij reden is om te stoppen..Ik heb gezegt dat ik de relatie opnieuw wil beeindigen..omdat alles gebaseerd is op leugens..hij is de wanhoop nabij en vindt dat ik dit gebruik om van hem af te komen omdat blijkt dat hij nu diabetes type 2 heeft…maar het gaat niet om het medische gedeelte,maar om het feit dat hij mij al jaren leugens verteld…hij begrijpt niet waarom ik wil stoppen en draait het om,dat ik niet eerlijk ben over de reden dat ik wil stoppen en gaat weer dreigen etc..hij vind dat ik het nog een kans moet geven en beloofd weer te gaan veranderen en hulp te gaat zoeken..hij begrijpt niet waarom ik dat niet meer wil.
  Ik weet echt niet meer wat ik hiermee aan moet..sinds 1,5 mnd weet hij dat hij diabetes type 2 heeft..het advies van de huisarts is om zijn leefstijl aan te passen met behulp van een dietiste..hij wil het zelf doen en vraagt mij vaak advies over wat wel en niet mag etc…ik werk zelf in de zorg…maar ook daar krijg ik dan de schuld van..want alles moet van mij etc…
  Ik denk wel dat hij psychisch iets mankeert..hij is als klein kind uit huis gesplaatst en opgegroeit in kindertehuizen en een pleeg/adoptie gezin..deze hebben hem ook weer in een gezinsvervangendtehuis gedaan…Hij is nu 49 en je zou denken volwassen!
  Het is een ingewikkelt verhaal…maar dit is de beknopte versie en ik weet het ff niet meer.

  • Ik vrees dat je iemand met een persoonlijkheidsstoornis te maken hebt. Ga weg en keer nooit meer om!

  • Zie mijn reactie op Susan.

   Het pijnlijke is vaak het trauma wat de leugenaar zelf heeft opgelopen.

   Ik ben jarenlang, eerst als partner – maar ook als ex – bezig geweest om hem zich geliefd te laten voelen. Zijn leugens accepteerde ik niet meer, maar ik was gevoelig voor zijn welzijn. Nóg ben ik aan het verwerken. En met kleine beetjes, want de schade is groot.

   Weet dat de leugens niets met jou te maken hebben en zelfs de mindfucks die het oplevert komen vanuit een machteloosheid van de ander. Zorg dat je jezelf niet verantwoordelijk voelt voor het ‘redden’ van je getraumatiseerde partner. Dat kan niet anders dan schade bij jezelf veroorzaken.

   Ik hou van mijn ex, om wie hij ook is. Maar ga verder, omdat ik het waard ben.

   Sterkte en moed!

 • Mijn moeder heeft dit denk ik. Heb het heel moeilijk hiermee ben ook mantelzorger van haar. In mijn kindertijd dacht ik dat liegen heel normaal was omdat ik ook niet beter wist. Naar mate ik volwassen werd besefte ik wat er aan de hand was en dat ze alleen maar loog over van alles en nog wat. Wij zijn met 3 kinderen thuis en door dit alles heeft iedereen er psychische klachten aan over gehouden. Mijn vader is altijd depressief geweest omdat hij er helemaal niets tegen kon doen het enige was wat hij deed was elke keer tegen haar zeggen “stop met praten”. Het is nu nog moeilijker voor mij ze is nu ook aan het dementeren er is bijna geen realiteit meer.

 • Ik doe het gewoon waarom inderdaad weet ik niet. Ik ga er nu ook nog niks aan doen . Ik vond mensen raar omdat die zeggen dat ik de rare ben. Daarom ben ik hier en ben waarschijnlijk een pathologische leugenaar.

 • Heej mijn naam is dean ik probeer mezelf zo hard te helpen om niet meer te liegen maar vaak merk ik dat wat ik ook doe om eraan te werken het niks meer helpt ….ik doe dit inderdaad om mezelf te beschermen door wat ik meegemaakt heb in het verleden ik heb soms het gevoel dat ik niet meer met mezelf kan leven door dit ….ik probeer echt om terug de jongen te worden die iedereen aanvaarde ik mis die jongen zelf ook ….ik kan niet leven met het gedacht dat ik mensen pijn doe die zoveel voor me betekenen …..ik heb echt hulp nodig om hier vanaf te geraken ik wil dit niet meer !🥺

  • Beste Dean,

   Het is al een hele grote stap om dit te herkennen bij jezelf en te wíllen veranderen. Goed bezig!

   Hier zijn een aantal tips die je misschien kan proberen toe te passen om te stoppen met liegen:

   1) Houd een dagboek bij. Hier kan je in opschrijven wat er gebeurt op een dag en ook of je liegt. Als je dan liegt, bedenk en schrijf op wat je anders had kunnen doen. Had je ook niets kunnen zeggen? Zou het erg zijn geweest als je de waarheid had verteld? Waarom loog je?
   2) Probeer eens een leugen op te biechten tegen iemand. Neem bijvoorbeeld een goede vriend in vertrouwen. Steun helpt enorm. Dit kan ook online zijn! 🙂
   3) Probeer eens mindfulness of yoga om meer tot rust te komen en jezelf tegen te komen.

   Ik hoop dat dit je helpt, en anderen natuurlijk ook. Veel succes, you can do it! ♥

   Liefs,
   Vera

  • Ik snap je gevoel, zit een beetje met hetzelfde. Ik zit daardoor nu even in een dip, maar ik wil er uit komen. ik kan je niet helpen of raad geven maar ik wil wel luisteren en zo kunnen we elkaar helpen ?

  • Goed dat je t erkend toch!! Idd hulp zoeken. You got this 🙂

 • Mn eigen vriendin, puzzelstukjes vallen na 9maand steeds meer in elkaar. Had t gevoel vanaf het begin dat ik moest opletten om vertrouwen in haar te krijgen. Elke keer als ze mijn vertrouwen bijna had ging het mis. Al ging het om iemand toevoegen op social media (wat geen probleem voor mij was) er werd bijvoorbaad over gelogen. Of wijn drinken (wat ik niet erg vind) ze houd een week lang vol dat ze maar 1 wijntje gehad heeft (met dreigen om de relatie te stoppen etc,etc en boos worden dat ik haar niet geloof), en na een week strijd uiteindelijk toegeven dat het klopt en gelogen was. En nu zelfs, heb ik gisteravond mijn portemonnee geteld toen zij al op bed lag, 295euro. Ze moest eerder weg vanmorgen, en toen ik beneden kwam telde ik als eerst het geld 195 en schrok me dood. We hadden zo leuk weekend gehad, en ik zou haar helpen met haar financiële situatie, er komt namelijk 2200 permaand binnen dus er waren verbeter mogelijkheden. Ze kon alles van me krijgen, betaalde haar vakantie en alles. Nu word ze boos dat ik haar beschuldig, terwijl ik alleen gevraagd heb of ze weet waar het is gebleven omdat zij en ik alleen thuis waren. Het is heel moeilijk en begin aan mezelf te twijfelen, terwijl ik eigenlijk zeker weet dat ik het geld goed geteld heb….

  • Beste Dave,

   Ze klinkt ook een beetje als een narcist als ik dit verhaal zo lees. Ik heb natuurlijk niet alle informatie, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen. Bekijk anders eens: https://vitaalgezond.com/wat-is-een-narcist/

   Ik hoop dat bovenstaand artikel je een beetje verder kan helpen en misschien wat inzichten kan geven in haar gedrag. Je moet wel jezelf op de eerste plaats blijven zetten, twijfel ook niet aan jezelf! Schrijf desnoods dingen op. Als het echt te ver gaat, kan het soms niet anders dan de relatie stoppen. Hoe moeilijk het ook is.

   Heel veel sterkte en succes toegewenst ♥

   Liefs,
   Vera

 • Ik heb het vermoeden dan mijn dochter constant liegt en als we haar er op betrappen heeft ze gelijk een antwoord klaar, ze woont sinds enkele mnd weer thuis na 1.5 jaar uit huis te zijn geweest en we dachten dat het goed ging maar niks is minder waar wat kunnen we doen/

  • Beste Helga,

   Het is erg moeilijk om een pathologische leugenaar te stoppen. Normaal moet het echt vanuit de persoon zelf komen. Wat je kan proberen is het volgende:

   1) Stel het probleem vast. Waarom liegt ze? Wanneer liegt ze? Hoe gedraagt ze zich tijdens het liegen? Kijk dan of er een patroon is. Zo kan je erachter komen of er een bepaald thema terugkomt bij het liegen (zoals liegen om geldzaken).
   2) Confronteer haar meer met haar leugens op een kalme manier. Schrijf haar leugens op en verkrijg bewijs (screenshot, foto etc.). Zo heb jij ook meteen een antwoord klaar voor haar antwoord. Zorg wel dat je haar altijd een kans geeft om haar leugens op te biechten voordat je zegt dat ze liegt.
   3) Als niets lukt, stel dan psychologische hulp voor. Soms is dit de enige uitweg. Helaas moet de leugenaar zelf daar natuurlijk ook voor open staan.

   In dit artikel ga ik hier nog dieper op in: https://vitaalgezond.com/pathologische-leugenaar/

   Ik wens je heel veel sterkte en succes…!

   Liefs,
   Vera

 • Hallo Vera,

  Ik zit in een soort van relatie, friends with benefits. Nu is zit het zo, ik heb een paar mistappen gedaan en ben sex ergens anders gaan zoeken, maar omdat we geen relatie hebben was er de afspraak om open en eerlijk naar elkaar toe te zijn, alleen dat ben ik niet geweest. Ik heb hem niets hierover verteld, gevalletje wat niet weet wat niet deert, omdat het om lust ging. Nu is hij zo hij confronteert pas op het moment als hij bewijzen heeft, dus heeft informatie gevonden, dat zijn telefoonnummers en gesprekken, maar qua wat er is gebeurd dat heb ik em uiteindelijk verteld na veel geschreeuw. Ik ben er van bewust dat ik z’n vertrouwen heb geschaad en heb daar ook elke dag spijt van hoe ik niet eerlijk naar hem toe ben geweest. Er zijn ook gesprekken geweest, die verder zijn gegaan dan alleen hallo hoe gaat het, maar daar is verder niets fysieks mee gebeurd, dat vertel ik hem ook maar dat geloofd hij niet en kan em daar niet van overtuigen omdat hij dan terugkomt op het feit dat ik al eerder tegen hem heb gelogen. Ik ben sindsdien alleen maar open en eerlijk naar hem geweest en hij kijkt soms ook in m’n telefoon en kijkt naar m’n locaties, alleen daar zie je ook nog de locaties van die seksuele misstap en blijft dan weer terugkomen op die gebeurtenis. Ik zeg hem ook wat er is gebeurd kan ik niet terug draaien, maar ik kan mezelf verbeteren en eerlijk zijn (wat ik nu ook ben) tot blijkbaar afgelopen vrijdag. Ik heb m’n fb en insta verwijderd zodat hij niet kan zeggen je gaat weer onnodige gesprekken aan (is ook m’n eigen keuze), ook heeft hij ergens tijdens het bekijken van m’n telefoon gevonden dat ik heb gezegd dat ik had gezegd, niet in de avond bellen, hij vroeg waarom ik dat zei. Ik werk op één klantenservice en heb de hele dag te maken met de telefoon dus in de avond wil ik rust en ook omdat ik vaak bij hem ben wil ik ook niet gebeld worden. Hij geloofd niet dat dat de reden is en zegt dat een leugen is, terwijl dat m’n reden is. Ik ben me altijd aan het verdedigen en weet ook hoe meer ik dat doe hoe meer hij denkt dat ik lieg, maar hij zegt dingen tegen me die mij dusdanig kwetsen dat ik daarom juist fel ga reageren. Ik heb nog wel m’n Snapchat behouden en heb onlangs weer “oude” bekenden toegevoegd, om naar hun verhaal te kijken en iemand stuurde me een privé bericht en vroeg hoe het ging, gewoon een social talk. In dat gesprek had ik verteld over mijn “relatie” status soort van wel soort van niet, maar omdat ik hem niet had gezegd dat ik dit had gedaan en weer door m’n telefoon was gegaan en dit had gezien zegt hij dat ik weer tegen hem heb gelogen. Mijn gedachte was het is een onschuldig gesprek en is niet echt de moeite om dit te melden. Nu zegt ie omdat ik dit weer niet heb gezegd dat ik een pathologische leugenaar ben. Is dit ook zo, ben ik een pathologische leugenaar???

  Ik hoor graag een reactie en sorry voor het lange verhaal

  • Beste Ik,

   Ten eerste hoef je jezelf echt niet te verontschuldigen! Geen zorgen.

   Daarnaast ben je ook geen pathologische leugenaar (als ik je verhaal zo lees). Je hebt duidelijk spijt van je ene leugen en je vertelt dat je nu ook niet meer liegt. Een pathologische leugenaar blijft liegen. Constant. Daarnaast hebben ze vaak ook geen spijt, vinden ze het liegen juist leuk en proberen ze hun leugens in stand te houden (met vaak meer leugens!).

   Mij lijkt het dat jij totaal geen pathologische leugenaar bent (aan de hand van dit verhaal). Het probleem ligt hier meer bij jouw vriend.

   Liefs,
   Vera

  • Antwoord is NEE!!! En als dit nog geen echte relatie is dan kun je naar mijn mening beter stoppen. Want dit is zo ook niet meer leuk voor jou.. wordt alleen maar erger zijn gedrag, herkenbaar.. suc6 en denk aan jezelf… 😉

 • Kan je het al zien bij een kind van 7 ? Een heel verhaal over mishandeling door vooral moeder met ongelooflijk veel details. Toont weinig of geen emotie. Zelfs niet bij confrontatie met moeder. Manipuleert ook kinderen van zijn leeftijd. Is tegelijkertijd een heel behulpzaam kind. Maar mijn vertrouwen is na dit laatste toch wel zware incident zoek

 • Ik ken ook een vrouw die ziekelijk liegt haar man heeft zelfmoord gepleegt om die reden masr zij zegt dat die een trauma van vroeger had maar dat is gelogen ze zat al voor die tijd op tinder en ging na 1 maand al met mij naar bed weekje later met een ander in een hotel terwijl ze zegt ben bij een vriendin wat ook weer gelogen was

  ben zelf weer na een klinische opnamen vorig jaar in Zuid-Afrika terug gevalle weet niet wat ik met me zelf aan moet maar zij moet echt hulp krijgen anders gaan er meer slachtoffers vallen
  Zoek veel te veel aandacht nep tiete en kleed zich ordinaire om op te vallen bij jongens van 25/30 ze is zelf 41 en 3 kinderen die ze gwn dumpt ergest om een avondje plezier te kunne hebbe met een jonge

  Ga er nog steeds kapot aan en weet nie wa ik met me zelf aan moet

  Help me!

 • Beste Vera,

  Pathologische leugenaars kunnen zeer gevaarlijk zijn.
  Zeker als ze ook nog eens slim zijn.
  Mijn bloedeigen dochter is daar het voorbeeld van.
  Hoewel ik haar al van kleins af aan duidelijk maak dat ze hier andere mensen mee kan kwetsen heeft het haar nooit tegen gehouden.
  Ze heeft jaren lang de meest verschrikkelijke verhalen verteld op school, zielige verhalen. Hierdoor kreeg ze uiteindelijk vaak ruzie, want dit kwam uit.
  Maar dan begon ze tegen de zorgleerkracht die zich om haar bekommerde omdat ze gepest werd.
  Hiertegen begon ze andere leugens te vertellen. Die geloofden haar en gingen er mee verder.
  Ze werd uit huis gehaald op 16j en ontspoorde helemaal.
  Maar ondertussen 2j verder staat mijn leven op zijn kop!
  Volgende maand sta ik terecht voor verwaarlozing en mishandeling en mijn ex voor sexueel misbruik.
  De instanties zeggen dat een kind nooit liegt en dat er hoe dan ook altijd wel waarheid achter zit.
  En telkens ik probeer uit te leggen hoe het met haar zit dan word ik nog meer als een slechte moeder bestempeld omdat ik zogezegd de schuld op haar blijf steken.
  Mijn moeder loog ook altijd en haar vader is een narcist die ook hetzelfde deed, met het verschil dat niemand onder hun leugens leed.
  Als ik straks veroordeeld word ben ik mijn baan kwijt.
  Mijn dochter en ik hebben nog contact, ze beseft nog steeds niet wat ze mij aandoet. Ik heb ook de kracht niet meer om er nog met haar over te praten.
  Ik voel me gefaald!
  Bovendien word ik nu op mijn vingers gekeken bij de opvoeding van mijn overige kinderen. Geen erg, ik doe het goed. Alleen twijfel ik bij alles wat ik doe aan mezelf!
  Bvb, een mini plekje in een t shirt mag absoluut niet meer gedragen worden want anders kan ik weer beschuldigd worden van verwaarlozing, dit is absurd ik weet het maar zo voel ik me nu.. hoelang kan ik dit nog aan? Ik weet het niet.. maar ik mag me niet als slachtoffer gedragen want ook dan weer ben ik slecht..

  • Ik ken dat mijn dochter is ook zo heel triest eigenlijk

 • Leuk en goed om te horen. Maar wat moeten we doen als we iemand in de familie zo hebben?? Met de persoon hierover praten zal geen zin hebben. Ze ontkennen toch alles en draaien het zo naar zich toe dat wij zo zijn ingesteld. Extreme voorbeelden mee gemaakt en ik (we) weten niet welke stap we nu kunnen doen.

 • Ook in de hulpverlenerswereld is het uitkijken. Laatst is iemand met dwang opgenomen en heeft hier bijna een trauma aan overgehouden. Diegene zei daar moet je wegblijven. Ze zeiden beledigende dingen zo van dat ie daar tot z”n tachtigste moest blijven. Het begon met een casemanager die aan de deur kwam naar aanleiding van een klacht van een benedenbuur. De casemanager is overleg gegaan in een team en hebben besloten tot dwangopname. Dit hebben ze met moedwillig kwaad zonder medeweten gedaan. Er kwam de politie met knuppels en moest mee in ambulance en werd naar een ziekenhuis gebracht en door twee verpleegkundigen in bad gedaan. diegene had geleden onder de slechte sfeer van de therapie van de psychiater. Verdediging was zinloos en moest zich heel erg beheersen. Ze waar men mee omgaat wordt men mee besmet. Vooral dat ze dit moedwillig hebben gedaan steekt “m en dat ie vies zou zijn en gedwongen in bad moest was vernederend. Het was omdat ie een baan had gehad en heeft zich goed laten keuren en zich laten verdedigen door een advocaat en toen is die dwangopname stopgezet. Inmiddels was zijn huis opgezegd maar na een jaar ingeschreven te hebben gestaan heeft die dat zelfde adres terug gekregen. Hij zei dat ze tegenwoordig al vlug iets vies vonden. Als ik daar kwam rook ik “m nooit in die zin dat ie de tent uit meurt of vies rook. Het is ook gemeen om dat zo maar te zeggen. Het is zo als de een het zegt de ander zegt het ook maar zijn ze wel objectief? Het zal wel zo zijn dat er halitose bestaat slechte adem of hyperhydrosis overmatig zweten maar daar bestaat iets voor. Tegenwoordig staan ze al snel met hulp klaar ook al heb je negatieve ervaringen gehad die erkennen ze niet want dan begint het weer van voren af aan. Soms gaf men afzonderlijk van elkaar een diagnose zonder communicatie over en weer en langs elkaar heen en buiten elkaar om. wat hun zg specialisatie is die stoornis krijg je ook aangepraat. Als je ontkent en verdedigt ontkennen ze dat. Ze spotten met de diagnose in een team en vragen zonder medeweten gegevens op van familie en zitten in je huishouden. Je gegevens staan op straat ter inzage van iedereen. Ze maken dat je in een negatieve sfeer komt waardoor je de gedachte moeilijk meer bij je zelf kunt houden. Er was eens iemand die woonde in een beschermde woonvorm en is daar erg klein gehouden en heeft er erg onder gelden. Ze denken dat je je niet kunt redden terwijl dat wel ging toen ze op zich zelf woonden. Telkens die twijfel die ze over je hebben en dat je het huishouden niet kunt doen en daar moet weer toezicht op komen en dan is dit niet goed en dan dat niet. Je voelt je een aapje in artis. Je voelde je tijdens die behandeling slechter worden in plaats van daar voor. Die klachten traden op tijdens de behandeling of zeg maar mishandeling. Er was ook een huisarts die zei ieder heeft z”n kwetsbaarheden en onzekerheden en dat klinkt als iemand die zich als gelijke opstelt. . .

 • Beste Vera,

  Sinds een paar maanden heb ik een relatie met een jongen die in Duitsland woont. Naarmate wij elkaar beter leren kennen krijg ik het gevoel dat sommige verhalen die hij vertelt niet kloppen. Harde bewijzen heb ik niet, het is meer een gevoel dat zegt dat er “iets” niet klopt. Ik herken de beschrijving van hierboven dat hij praat over ervaringen en prestaties waarin hij heldhaftig lijkt, zijn verhalen zijn vaak uitgebreid en zeer gedetailleerd en heeft soms verschillende versies van hetzelfde verhaal.

  Ondertussen zijn wij plannen aan het maken voor mij om te emigreren naar Duitsland en bij hem te gaan wonen. Dit betekent dat ik in Nederland alles achterlaat, als ik eraan denk dat ik mijn leven in NL achterlaat voor mogelijke leugens dan voel ik angst in mij opkomen.

  Ik vind het lastig om in te schatten of hij echt de waarheid verdraaid of dat ik het mij inbeeld. Ik zou hem graag willen confronteren maar heb niet echt bewijsmateriaal, ook denk ik dat hij boos zal worden als ik hem confronteer. Ook ben ik bang dat, als hij echt neiging tot liegen heeft, ook bij een confrontatie met een leugen zal komen.

  Met iemand hierover praten in mijn vriendenkring durf ik niet zo goed, ik ben bang dat zij dan op voorhand een negatief beeld van hem zullen krijgen. Mijn moeder heeft hem 2x ontmoet en heeft al aangegeven hem niet te vertrouwen. Spoken haar woorden door mijn hoofd? Of heb ik echt aanleiding tot wantrouwen?

  Graag zou ik willen weten hoe ik deze situatie aan moet pakken voordat ik keuzes maak. Hoe kan ik zo iemand het beste confronteren?

 • De vader van mijn kinderen. Die man is een groot leugen. Alles draait om eigen belang en is altijd slachtoffer. Ging vreemd tijdens mijn ziekte (kanker). Ondertussen dubbele leven, kinderen verwaarloost. Bla bla bla en heeft alle instanties en mensen mee.

 • hallo Vera,

  Ik heb nu twee jaar een vriendin,maar ik zeg wel erbij dat ik 25 jaar ouder ben….
  En in die twee jaar begin ik steeds meer te ontdekken dat ze steeds meer verhalen verteld uit haar verleden, waarbij ik mijn vraagtekens heb.
  Verhaal over een buurman die haar met vrienden verkracht heeft waar ze op de kinderen paste,
  Verhaal over verkracht te zijn door vijf leraren tegelijk in haar voortgezet basisonderwijs,verhaal over verkracht te zijn door een neef,verhaal over verkracht te zijn door een groepje van vier personen,een verhaal dat ze bijna verkracht is door haar stiefvader…
  Ik heb haar al verschillende keren betrapt op andere leugens, en na heel veel aandringen en confrontatie,
  Gaf ze uiteindelijk of veel later, gedeeltelijk toe dat ze loog,wat betreft de andere leugentjes.

  Wat betreft de verkrachtingen…..
  heb ik haar gevraagd of daar toen aangiftes voor zijn gedaan.
  Ze Vertelde mij dat de politie hier toen niets mee kon doen.
  En dat ze der verhaal ook niet aan haar ouders kwijt kon,omdat die gescheiden waren.

  Ik vermoed ook dat ze vreemdgaat,en zodra ik hier over begin en haar vraag om verklaringen om bepaalde situaties, kan ze me die niet geven of ze draait er weer een andere smoes omheen .
  Ik denk toch dat zij liegt om aandacht te trekken om zielig te worden gevonden
  En er eigen in een soort van slachtofferrol wil plaatsen om zielig te worden gevonden en daarmee aandacht wil trekken
  Tevens zegt ze elke keer weer dat ze niet tevreden is met haar uiterlijk,
  Maar daar hoeft ze der eigen niet druk om te maken, en dat vertel ik er ook

  Maar goed…..
  Wat moet ik hier nu mee ?
  Ik wil er eigenlijk niet kwijt,maar het brengt een hoop verdriet en pijn met zich mee

  Mvrgr Jan

  • Beste Jan,

   Bedankt voor het delen van je verhaal. Het zijn vrij heftige uitspraken die je vriendin doet. Er ik zie dat er een patroon in zit met betrekking tot het onderwerp. Ik vind het moeilijk om uitspraken te doen over je vriendin omdat ik maar beperkte informatie tot mijn beschikking heb.

   Het thema verkrachtingen blijft terugkomen en dit kan vermoedelijk een teken zijn dat er iets in het verleden is gebeurd, maar misschien niet in de vorm hoe zij het vertelt.

   Dat ze ervoor kiest om een relatie aan te gaan met een 25 jaar oudere man kan soms een indicatie zijn dat er een bepaald gemis is geweest in de jeugd.

   Dat je vermoedt dat ze vreemd gaat kan in relatie staan met haar onzekerheid en de uitspraken die ze doet over het seksueel misbruik.

   Mijn tip zou vooral zijn om haar comfortabel te laten voelen en te laten weten dat je haar accepteert hoe ze is. In de hoop dat ze zich comfortabel genoeg voelt om te vertellen waar ze echt mee zit, zodat je haar hier in kan ondersteunen.

   Daarnaast zou ik proberen de patronen proberen te koppelen en kijken of je bij haar tot de kern komt, want ik vermoed dat haar gedrag uitingen zijn van haar daadwerkelijke problemen.

   Ik hoop dat ik je hiermee een beetje verder heb kunnen helpen.

   Liefs,
   Vera

  • Lieve Jan, een goeie relatie brengt geen hoop verdriet en pijn met zich mee. . …. kies voor jezelf.. zou ik zeggen;) Suc6

 • beste Vera,
  Mijn dochter is 13 jaar oud. en verzint al verhalen vanaf ze 6 jaar oud is. Naar mate dat ze ouder werd werden de verzonnen verhalen meer en groter en kreeg ze vaak ruzie in de klas. ook kreeg ik signalen vanuit de juf dat ik hulp moest zoeken, maar hun konden ook niet zeggen wat voor hulp. Op dit moment vind ik het echt wel liegen geworden en word het steeds erger, ze is heel dwangmatig naar vrienden en dwingend in het contact en alles wat ik las bij een narcist en patalogische leugenaar lees klopt gewoon. Ik vind het heel moeilijk hoe ik met haar moet om gaan. omdat het confronteren uitloopt tot een oneindige discussie.

  ze staat open voor hulp maar het probleem ligt bij mij en niet bij haar. Kunt u mij helpen, waar ik het beste hulp kan zoeken.

  alvast bedankt.

 • Beste Vera,

  Nog nooit heb ik mijn leven gelogen, maar op een gegeven moment is het voor gekomen dat ik voor een langere periode heb gelogen tegen een hele lieve man over de woonplaats en geboorteplaats van mijn ouders en grootouders, en nog wat kleine dingetjes.

  Wij hebben elkaar ontmoet via het internet. Ik dacht niet dat het serieus zou worden tussen hem en mij, maar gewoon bij een paar keer afspreken zou blijven. Hierdoor heb ik mijn privacy willen bewaken. Deze man heeft het contact verbroken, toen hij achter mijn leugens kwam en wilt niets meer te maken met mij. Wat heel begrijpelijk is.

  Inmiddels zitten 8 behandelingen in therapie erop en heb ik een brief aan hem geschreven. Hierin beschrijf ik dat niets van alle gebeurtenissen aan hem ligt, ik hoop dat hij vrouwen nog kan vertrouwen, geef ik openheid van zaken uit respect en leg ik uit hoe ik zo lang heb kunnen liegen. Uit de brief blijkt duidelijk dat ik weet dat hij en ik nooit meer samenkomen, omdat hij mij nooit meer kan vertrouwen.

  Mijn therapeut vind dat ik de brief moet versturen, maar ik twijfel omdat ik ook zijn wens tot geen contact wil respecteren. Hij wilt namelijk niets meer van mij horen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Zou de brief versturen aan hem helpen/of niet?

  Ik lees overal wat er begrijpelijk en terecht wordt geschreven over pathologisch liegen, maar ik merk dat ik omkom in schuld gevoel.

  Gr

  • Beste,

   Vervelend om te horen dat je in deze situatie bent beland. Vaker denk ik wel eens: “Wat als ik die keuze niet had gemaakt? Hoe zou mijn leven er dan nu uitzien?”. Het probleem met het vasthouden aan spijt is dat het niks zal oplossen.

   Het belangrijkste wat je kunt doen is leren van een situatie. Zoals ik kan lezen heb je geleerd van je keuzes en dat je hiervoor hulp hebt gezocht kan ik erg waarderen.

   Ik vind het moeilijk om hierin een advies te geven, maar als ik in jouw situatie zou staan dan zou ik de brief sturen. Dit omdat het ten slotte een positief gebaar is en het jou helpt in de verwerking. Als hij er echt niks van wilt weten kan hij ook de brief weggooien. Voor jezelf kun je in ieder geval het afsluiten en weet je zeker dat je het maximale hebt gedaan om jezelf als een goed mens te bewijzen.

   Heel veel succes!

   Liefs,
   Vera

 • Ik heb/had een relatie met zo iemand. Hij is 3 dagen geleden opeens volledig vertrokken en me in de steek grlaten met onze kinderen.
  Ik probeerde er achter te komen waar hij was en stuite op velen en velen leugens van hem af. Ik hou heel veel van hem zou ik moeten doorgaan met mijn leven of als die opduikt het alsnog aan gaan? Iedereen blijft zeggen dat hij niet zal stoppen met alles bij elkaar te liegen. En ik blijf maar hoop houden van wel.

 • Ziekelijk liegen en grofweg ontkennen en ijskoud zonder blikken en blozen. Als je hun met die leugen confronteert kunnen ze kwaad zijn. Je kunt liegen herkennen aan een soort thinkstock.

  Met zulke mensen wil je niks mee van doen hebben maar sommigen liegen heel geraffineerd en het klinkt heel plechtig en aannemelijk en vol vertrouwen en met overtuiging. Je gaat aan je waarneming twijfelen en dat was natuurlijk ook de bedoeling om je er als gek uit te laten komen en zij lachen in hun vuistje.

  Het lijkt wel een zwaar misdadig persoon en ze kunnen overal zitten en ook in respectabele functies en mensen waar je het niet van verwacht en zich net en aardig gedragen voor zo ver het lijkt op het eerste gezicht. . .

  • Beste Tio,

   Het probleem met mensen die pathologisch liegen is dat ze vaak niet inzien hoe de ander zich voelt als deze erachter komt dat het om een leugen gaat.

   Mensen die vaker liegen worden hier ook goed in, gaan onbewust patronen herkennen en stemmen ze hun leugens hier op af. Ze vergeten vaak ook niet welke leugens ze in het verleden hebben verteld waardoor er een vertekend beeld gaat ontstaan van de waarheid. Dit kan heel vervelend zijn omdat je het gevoel hebt dat je jezelf aan het verliezen bent.

   Liegen is over het algemeen strafrechtelijk niet strafbaar en dat maakt het moeilijk om er vaak iets constructiefs aan te doen. Vaak hebben pathologische leugenaars zelfs niet door dat ze aan het liegen zijn en hebben daardoor geen enkel inzicht in hun eigen gedrag. Hebben ze dit wel dan onderdrukken ze vaak de waarheid.

   Omgaan met een pathologische leugenaar is heel lastig en veel mensen kunnen niet begrijpen wat het kan aanrichten.

   Ik hoop dat het inmiddels beter gaat, heel veel sterkte Tio!

   Liefs,
   Vera

   • Om verder schade te voorkomen zouden ze hier iets aan moeten doen. Ze zien het niet. Nog jaren kunnen ze zo doorgaan zonder dat hun iets overkomt. Dit is gaslighting. Geloven in hun eigen leugens pseudologica fantastica. Hoaxen pranks mystificatie bedrog oplichting misbruik van vertrouwen.

 • Pseudologica fantastica en confabulaties kan voorkomen bij korsakow en en het is ziekelijk liegen alsof het een gewoonte is geworden en heel koud liegen. Ze hebben totaal geen schuld en als je hun met de leugen confronteert worden ze kwaad of klappen ze de deur dicht na ijskoud te hebben gelogen en ontkend.

  Als ze je beledigen en je zegt er iets van dan is het alsof ze vinden dat je hun beledigt in plaats van anders om. Zij houden zich niet aan de etiquette maar verwachten wel dat anderen dat bij hun doen en zelfs nog bij leugen en bedrog en belediging en grofheden en botte onbeschoftheden.

  Die etiquette is een holle frase en show en meer imaginair en werken met magie en betovering begoocheling en kan bij een emotioneel zwak moment maken dat je er voor kunt vallen als je weinig begrip krijgt van de omgeving kunnen zij op de feel good knoppen drukken zonder het te menen en dat heet cognitieve empathie van weten en begrijpen maar niet begaan zijn en voelen en in iemands schoenen staan van wat u niet wil wat u geschied doe dat ook een ander niet.

  Eerst zullen ze begrip tonen om vervolgens dat als je na verleiding binnen bent gehaald het nog weer het zelfde te doen dan wat die voorganger heeft gedaan. Ze komen binnen op nog niet geheelde wonden. Ze laten mensen eerder hertraumatiseren in plaats van andersom.

  Als je dit van te voren had geweten was je hier nooit mee in zee gegaan. Verder hebben ze flauwe humor ten koste van anderen en pijnlijke grappen en kwade pranks tegen onschuldige argeloze mensen en kijken er nog van op als mensen kwaad reageren en boos zijn en het mag allemaal.

  Als je er iets van zegt dan is dat in hun ogen kwetsend en zij mogen alles en die ander niets en het is alsof de wereld helemaal van hun is en het is alsof zij god staan en het gaat hun om macht.

 • mijn vriend liegt enorm veel over de ergste dingen zoals huur is betaald zo ver tot de rechtbank brief hier lag. Zoals ik heb werk en dan helemaal geen werk hebben.
  Wat kan ik hier mee? Dit zijn 2 voorbeelden. Maar ben ondertussen naar 6 jaar strijd is me geduld wel aan het opraken en weet ik echt niet wat ik moet doen.

  • Beste Raadvraagster,

   Vervelend om te horen dat je hier mee geconfronteerd wordt. Ik begrijp dat het moeilijk voor je is om te begrijpen waarom hij dit doet, mensen die hiermee te maken krijgen hebben vaak enorm veel stress omdat ze het gevoel hebben om op eieren te lopen.

   Vaker ligt er een psychisch probleem achter pathologisch liegen en gebeurt het liegen onbewust. Dit kan bijvoorbeeld een beschermingsmechanisme zijn door iets uit het verleden. Een harde maar vaak werkende optie zou kunnen zijn om bewijzen op papier te verzamelen en hem hiermee te confronteren om zodoende een ultimatum te stellen om hulp te zoeken.

   Een andere optie is om je begripvol en ondersteunend op te stellen en zo aan te sturen om hulp te zoeken. Dit omdat leugenaars alles kunnen ontkennen als ze in het nauw worden gedreven. Dit omdat hun beschermingsmeganisme dan in werking treed. Vaak is psychotherapeutische behandeling de enige oplossing omdat de leugenaars inzicht in zichzelf en de omgeving moeten gaan krijgen en eventueel een onderliggende problematiek aangepakt moet worden. Pathologisch liegen ligt vaker dieper dan dat het lijkt.

   Ik hoop je hiermee een beetje verder geholpen te hebben. Veel succes en sterkte!

   Liefs,
   Vera

 • Ik ken ook iemand die op deze manier liegt en daar veel mensen pijn mee doet. Hoe kun je daar hulp voor vinden?

  • Beste Linda,

   Vervelend om te horen dat je hier mee te maken hebt. Iemand die continue blijft liegen zal veel schade aanrichten bij zijn naasten en geliefden vaak zonder dat hij of zij dit door heeft. https://vitaalgezond.com/?s=liegen hier kun je meer informatie vinden over mensen die stelselmatig liegen. Mocht je willen aansturen dat deze persoon zich gaat laten behandelen dan kun je aansturen op professionele hulpverlening. Dit is niet altijd makkelijk omdat mensen die pathologisch liegen dit vaker onbewust doen of het liegen stelselmatig blijven ontkennen, dit zit vastgeroest in het systeem zeg maar. Veel sterkte en succes!

   Liefs,
   Vera

   • Goedemiddag.
    Mijn zoon liegt echt heel veel. Hij verzint de vreselijkste verhalen en dat heeft nu ook impact op zijn werk. We hebben hem hiermee geconfronteerd en hij lijkt zijn eigen niet te beseffen hoeveel kwaad hij hiermee aanricht. Op zijn werk worden nu alle verhalen gecontroleerd en ook vanuit huis. Hij vindt zelf dat hij geen hulp nodig heeft en hij is 18 jaar dus kan hem niet dwingen. Hoe kunnen wij en zijn werk hiermee het beste omgaan want ben erg bang dat hij zijn eigen gat aan t graven is.

    • Dag Tessa,
     Ik zit ook met deze probleem. Mijn zoon is 15j en ook zo liegen. Vb ik zie hem iets nemen dat hij niet mag nemen. Werkelijk zijn hand erop zien. En toch blijft hij uren erna zeggen dat hij het niet gedaan heeft. Het kan over het stomste dingens gaan waarover hij liegt! Op school beginnen ze hem echt beu te worden. Ikzelf heb deze probleem aangeklaard op school, bij de dokter, therapeuten. En altijd dezelde antwoord… hij is nog jong en op dat leeftijd doen ze dat allemaal. Bijbelke leugen zeg ik het hem ook… je hoeft niet te liegen… maar tis hopeloos aan het worden. Wijzelf (zijn vader en ik) zijn niet zo. We weten niet vanwaar dat komt. We weten echt niet meer wat doen. We moeten dringend hulp zoeken want dit beloofd niets goed voor later.

   • Halo mijn vriendin heeft al talloze keren gelogen over betalingen zoals huur deurwaarders vaste kosten die moeten betaald worden wat nadien niet blijken betaald te zijn maar telkens beweerd het wel zo is en nog afliegen bij beweisstukken doen alsof het haar fout niet is altijd wel een antw klaar en smoesje maar ik draai dan overal voor op omdat we samenwonen ik zit reeds in een zware depressie met aanhang ik zelf zwaar bipolair ben wat kan ik doen ? Please

   • Goedemiddag,
    Ja ik ken er ook 1, en breng behoorlijk wat problemen met zich mee
    Ik ben zelf iemand die overal op af stap, en zeker met onrecht
    En naderhand blijkt het niet te kloppen
    Ik kan er heel slecht mee omgaan

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >