10 Tips Om Pathologisch Liegen Te Herkennen + Behandeling

Wat is pathologisch liegen (mythomanie)?

Pathologisch liegen, ook wel bekend als mythomanie en pseudologia fantastica, is het chronische gedrag van dwangmatig of ziekelijk liegen.

Een pathologische leugenaar is iemand die dwangmatige leugens verspreidt. In tegenstelling tot het vertellen van een leugentje voor eigen bestwil, lijkt een pathologische leugenaar zonder duidelijke reden te liegen.

Dit kan het frustrerend maken of moeilijk om te weten wat je precies moet doen als je denkt dat je er een in je leven hebt ontmoet.

Hoewel pathologisch liegen al meer dan een eeuw wordt erkend als psychische aandoening , is er nog geen duidelijke universele definitie van deze psychische aandoening. Tegenwoordig noemt men het ook wel het Pinokkio-syndroom.

Pathologisch liegen kan soms het gevolg zijn van een mentale toestand, zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis, terwijl er bij sommige mensen geen medische reden voor het ziekelijk liegen lijkt te zijn.

Een pathologische leugenaar is een uitstekende verhalenverteller. Ze weten hun publiek te boeien door uitgebreide en fantastische verhalen te vertellen terwijl ze erg geanimeerd zijn.

Behalve dat ze gedetailleerde verhalen weten uit te drukken, zijn mensen ook gefascineerd door wat iemand drijft om zovaak te liegen.

Het is normaal om te willen weten waarom iemand pathologisch liegt, vooral als er geen schijnbare reden voor zijn of haar leugens lijken te zijn.

Symptomen van pathologisch liegen

De volgende kenmerken en symptomen van pathologische leugenaars zijn erkend door de wetenschap:

Hun leugens lijken geen duidelijk voordeel te hebben

Terwijl je soms misschien liegt om een ​​ongemakkelijke situatie te vermijden, zoals schaamte of  het voorkomen van problemen omdat je een auto per ongeluk tegen een paaltje hebt aangereden, vertelt een pathologische leugenaar leugens of verhalen die geen duidelijk voordeel hebben.

Doe onze Gratis Narcisme Test

Test je kennis over narcisten met deze narcisme test. Doe de test en ontdek binnen enkele minuten of je met een narcist te maken hebt. 

Vrienden en familie van een persoon met mythomanie vinden dit vooral frustrerend omdat de persoon die liegt er helemaal geen voordeel aan heeft.

Het dwangmatig liegen levert juist hem of haar alleen maar problemen op. Ze lijken niets te winnen met hun leugens.

De verhalen die ze vertellen zijn meestal dramatisch, ingewikkeld en gedetailleerd

Pathologische leugenaars zijn geweldige verhalenvertellers. Hun leugens zijn vaak zeer gedetailleerd en kleurrijk.

Hoewel overduidelijk overdreven, kan de pathologische leugenaar zeer overtuigend zijn.

Dat maakt het vaak zo moeilijk om te geloven dat je met iemand te maken hebt die een ziekelijke neiging heeft om te liegen.

“Huh? Had ik dat nou goed gehoord? Nee dat kan niet, vorige week vertelde hij me nog iets heel anders!”

Ze portretteren zichzelf meestal als de held of het slachtoffer

Het is je misschien opgevallen dat iemand die pathologisch liegt vaak de held of het slachtoffer is in zijn eigen verhalen.

Dit heeft soms een belangrijke reden. De persoon die geneigd is tot ziekelijk liegen probeert op die manier bewondering, sympathie of juist acceptatie van anderen krijgen.

Ze lijken vaak de leugens die ze vertellen te geloven

Een pathologische leugenaar vertelt leugens en verhalen die ergens tussen bewust liegen en misleiding vallen. Ze geloven vaak in hun eigen leugens.

Het is moeilijk om te begrijpen wat er in het hoofd omgaat van iemand die pathologisch liegt, omdat deze persoon zich niet altijd bewust is van hun eigen leugens.

Sommigen doen het zo vaak dat deskundigen denken dat ze na verloop van tijd het verschil tussen feit en fictie misschien niet meer kennen.

De leugens worden dan hun eigen realiteit.

Pathologische leugenaars hebben ook de neiging om natuurlijke performers te zijn. Ze zijn vaak welbespraakt en weten hoe ze met andere mensen moeten communiceren wanneer ze aan het woord zijn.

Ze zijn vaak snelle denkers en erg creatief en origineel.

Het kan zijn dat een pathologische leugenaar helemaal geen tekenen van liegen vertoont. Denk dan aan lange pauzes nemen in gesprekken of het bewust vermijden van oogcontact.

Als je deze persoon een specifieke vraag zou stellen dan zie je vaak dat ze eindeloos blijven vertellen zonder ooit echt duidelijk te zijn of de vraag te beantwoorden.

Een goed voorbeeld hiervan is president Trump die een meester lijkt te zijn in het ontwijken en beantwoorden van vragen. De Amerikaanse president blijkt in zijn eerste 497 dagen meer dan 3251 valse of misleidende claims te hebben gemaakt.

Oorzaken van pathologisch liegen

Hoewel er vele mogelijke oorzaken voor pathologisch liegen kunnen zijn, is het nog niet helemaal duidelijk waarom iemand de neiging heeft om ziekelijk te liegen.

In een studie uit 2007 suggereren de onderzoekers dat problemen met het centrale zenuwstelsel iemand vatbaarder kan maken voor pathologisch liegen.

Dwangmatig liegen is ook een bekend kenmerk van sommige persoonlijkheidsstoornissen, zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ziekelijk liegen zie je soms ook terug bij mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Een traumatische gebeurtenis zoals PTSS of hoofdletsel kan ook een rol spelen bij pathologisch liegen, dat vaak samenhangt met afwijkingen in de cortisolspiegel.

Een onderzoek in 2016 naar wat er in de hersenen gebeurt als je liegt, ontdekte dat hoe meer onwaarheden een persoon vertelt, hoe gemakkelijker en frequenter leugens worden verteld. De resultaten wezen er ook op dat vooral eigenbelang leugens lijken te voeden.

Hoewel het onderzoek niet specifiek naar pathologisch liegen heeft gekeken, kan het inzicht geven in de reden waarom pathologische leugenaars zoveel en gemakkelijk kunnen liegen als zij maar willen.

Pathologisch liegen of leugentje om bestwil?

Laten we eerlijk zijn, iedereen liegt wel een keer. Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld 1,65 per dag aan leugens vertellen.

Misschien ben je ooit aangehouden door de politie. Je doet je raam open en krijgt een verbaal standje van meneer de agent.

Je verontschuldigt je meteen en zegt “ik dacht dat je op deze weg 120 km per uur mocht meneer.”

Het vermijden van straf of consequenties is de meest voorkomende reden waarom mensen ernstige leugens vertellen, ongeacht hun leeftijd. Of het nu gaat om het vermijden van een boete of het beter willen overkomen op een ander.

Bij ernstige leugens kunnen er flink wat problemen ontstaan als deze worden ontdekt door een ander. Denk aan het verlies van vrijheid, geld, werk, reputatie of een gebroken relatie.

Als we liegen dan wordt dit vaak beschouwd als een leugentje om bestwil, oftewel liegen met een goede bedoeling. Een pathologische leugen daarentegen is heel wat schadelijker. Ze zijn bovendien vaak zinloos en worden continue door iemand gedaan.

Een leugentje om bestwil is meestal:

 • Onschadelijk (zeggen dat je spierpijn hebt om onder een training uit te komen)
 • Zonder kwade bedoeling (je hebt je verslapen en liegt waarom je te laat op je werk was)
 • Liegen om andermans gevoelens te sparen of om niet in de problemen te komen (dat jurkje staat je prachtig!)

Iemand die pathologisch liegt doet dit zonder duidelijke redenen.

Bij pathologische leugenaars zie je dat:

 • De leugens vaak dwangmatig worden verteld (leugens vertellen om indruk te maken op anderen, zoals zeggen dat ze familie zijn van een beroemd persoon)
 • Er niet altijd een reden is waarom er wordt gelogen (het liegen zit ingebakken)
 • Het soms gedaan wordt om de leugenaar heldhaftig of juist zielig te laten lijken (beweren een levensbedreigende ziekte te hebben die ze niet hebben)
 • De pathologische leugenaars niet worden afgeschrikt door schuldgevoelens of het risico om ontdekt te worden

Symptomen van pathologisch liegen

Het herkennen van iemand die pathologisch liegt is niet altijd even gemakkelijk.

Hoewel het in de menselijke aard zit om achterdochtig te zijn over iets dat de mooi klinkt om waar te zijn, wordt pathologisch liegen niet altijd op een overdreven manier gedaan.

De leugens kunnen soms heel subtiel worden gebracht waardoor je het niet meteen door hebt dat je met een leugenaar te maken hebt.

Ze vertellen ook “gewone” leugens die iemand zonder dwangmatige drang om te liegen zou kunnen vertellen.

Hier volgen enkele aanwijzingen die je kunnen helpen bij het identificeren van een pathologische leugenaar:

 • Ze praten vaak over ervaringen en prestaties waarin ze heldhaftig lijken
 • Ze zijn ook het slachtoffer in veel van hun verhalen, vaak op zoek naar sympathie
 • Hun verhalen zijn vaak uitgebreid en zeer gedetailleerd
 • Ze reageren uitvoerig en snel op vragen, maar de antwoorden zijn meestal vaag en ze geven ook geen antwoord op de vraag
 • Ze kunnen verschillende versies van hetzelfde verhaal hebben, die voortkomen uit het vergeten van eerdere details

Omgaan met iemand die pathologisch liegt

Omgaan met een persoon in je omgeving die pathologisch liegt kan zeer frustrerend zijn omdat het liegen zinloos lijkt. 

Het kan het vertrouwen in elke relatie volledig wegnemen en het moeilijk maken om zelfs maar een eenvoudig gesprek met de persoon te hebben.

Hier volgen enkele tips om een ​​gesprek met een pathologische leugenaar aan te gaan:

Verlies je geduld niet

Hoe frustrerend het ook mag zijn, het is belangrijk om je boosheid niet de baas te laten worden als je geconfronteerd wordt met een pathologische leugenaar.

Wees ondersteunend en vriendelijk, maar geef je grenzen aan als je onvriendelijk behandeld wordt.

Je kunt ze ook laten weten dat je het gesprek niet wilt voortzetten wanneer ze oneerlijk zijn.

Verwacht ontkenning

Iemand die pathologisch liegt, kan de neiging hebben om eerst te reageren met een leugen.

Als je hen confronteert met liegen, is de kans groot dat ze het zullen ontkennen.

Ze kunnen woedend worden en schrik van de beschuldiging uiten.

Vergeet niet dat het niet om jou gaat

Het is moeilijk om niet voor persoonlijk gelogen te worden, maar pathologisch liegen gaat niet over jou.

De persoon kan worden gedreven door een onderliggende persoonlijkheidsstoornis, angst of een laag zelfbeeld .

Wees ondersteunend

Wanneer je met de persoon praat over zijn leugens, herinner hem eraan dat ze niet hoeven te proberen indruk op je te maken. Laat ze weten dat je ze waardeert voor wie ze echt zijn.

Stel medische hulp voor

Zonder te oordelen of te schamen kun je professionele hulp overwegen en hem of haar laten weten dat je je oprecht zorgen maakt over hun welzijn.

Wees voorbereid met informatie over pathologisch liegen, zoals een afdruk van een artikel of een pamflet die ze kunnen lezen wanneer ze daarvoor klaar zijn.

Uitdrukken dat je bang bent dat hun gedrag kan voortvloeien uit een onderliggende medische aandoening kan ook helpen.

Diagnose van mythomanie

Het diagnosticeren van een een persoon die pathologisch liegt kan moeilijk zijn vanwege de vele mogelijke oorzaken van het gedrag.

Praten met de persoon en het afnemen van een medische geschiedenis en interview is meestal niet voldoende om een ​​diagnose te stellen. Dit komt omdat de persoon in kwestie constant de neiging heeft om te liegen.

Een belangrijk onderdeel van het diagnosticeren van een pathologische leugenaar is bepalen of ze herkennen dat ze liegen of de leugens geloven die ze aan anderen vertellen.

Sommige professionals gebruiken een polygraaf , ook wel een leugendetector test genoemd. De test is niet om ze te betrappen op een leugen, maar om te zien hoe goed of vaak ze de polygraaf “verslaan”.

Dit zegt iets over de mate waarin ze hun eigen leugens geloven of goed zijn in het gebruik van andere dingen om anderen te overtuigen van hun leugens.

Sommige professionals interviewen ook familieleden en vrienden bij het diagnosticeren van mythomanie.

Behandeling van pathologisch liegen

De behandeling van iemand die pathologisch liegt zal afhangen van het feit of het pathologische liegen een symptoom is van een onderliggende psychiatrische aandoening.

Behandeling van mythomanie zal vaak neerkomen op psychotherapie en kan ook medicatie bevatten voor andere problemen die het gedrag zouden kunnen aanwakkeren, zoals geneesmiddelen die worden gebruikt om angst of een depressie te behandelen.

Inleven in een pathologische leugenaar komt neer op een goed beeld krijgen van wat deze persoon beweegt om de liegen.

Waarschijnlijk is het liegen een symptoom van een ander probleem dat kan worden behandeld. Moedig ze aan om de hulp te krijgen die ze nodig hebben.

P.S. Ken jij iemand die pathologisch liegt? Hoe ga jij ermee om? Laat het aan ons weten door een reactie in de comments te plaatsen. 

Alex
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: