Psychopaat Herkennen (In Een Relatie)? 10 Signalen & 3 Tips

Heb jij misschien een relatie met een psychopaat? Of denk je dat je baas of collega een psychopaat is?

De kans is groot dat je ooit het slachtoffer bent geweest van een psychopaat, zelfs als je het misschien niet realiseert.

1 op de 150 mensen blijkt psychopathisch te zijn en het komt evenveel voor bij mannen en vrouwen.

Een psychopaat kijkt de wereld op een heel andere manier. Deze mensen hebben weinig spijt, kennen geen empathie en voelen emoties slechts oppervlakkig.

Denk jij te maken te hebben met een psychopaat?

Doel van dit artikel: Leer in dit artikel de symptomen herkennen van een psychopaat. Volg onze tips op zodat je op tijd jezelf en je geliefden kunt beschermen.


Wat is een psychopaat?

De meeste psychopaten zijn in de eerste plaats geen moordenaars. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat psychopaten moeilijker te herkennen zijn dan je in eerste instantie zou denken.

Vrouw die erg intimiderend kijkt - psychopaat herkennen

In werkelijkheid zijn de meeste psychopaten niet crimineel - hoewel veel criminelen psychopaten zijn - maar ze zijn zeker immoreel.

De overgrote meerderheid is geen moordenaar; ze zijn 'slecht' in plaats van 'gevaarlijk'. Maar hoe weet je of er een psychopaat in je leven is? Psychopathie is een van de moeilijkst waarneembare aandoeningen.

De psychopaat kan er normaal uitzien, zelfs charmant.

Hij heeft een gebrek aan geweten en empathie, waardoor hij manipulatief, vluchtig en vaak (maar lang niet altijd) crimineel is.

Hoewel mensen psychopaten beschouwen als gewelddadige criminelen of seriemoordenaars, lopen er velen van hen gewoon in ons midden.- Neurowetenschapper Dr. Kent A. Kiehl.

Neuroweteschappers die naar een foto van een brein kijken en wijzen

Hij gelooft dat ongeveer 1 op de 150 mensen geclassificeerd kan worden als psychopaat.

In het begin van de negentiende eeuw begonnen artsen, die met psychiatrische patiënten werkten, op te merken dat sommige van hun patiënten een 'morele verdorvenheid' of 'morele krankzinnigheid' hadden. Ook al leken ze normaal van buiten.

Ze leken geen gevoel voor ethiek of voor de rechten van anderen te hebben. De term ‘psychopaat’ werd rond 1900 voor het eerst bij deze mensen gebruikt.

De term werd in de jaren dertig veranderd naar ‘sociopaat’ om de schade die zij aan de samenleving toebrachten te benadrukken. Momenteel hanteren onderzoekers de term ‘psychopaat’ weer.

Sommigen gebruiken die term om te verwijzen naar een ernstigere aandoening die verband houdt met genetische kenmerken en die gevaarlijkere individuen voortbrengt.

Ze gebruiken ‘sociopaat’ om te verwijzen naar minder gevaarlijke mensen die meer worden gezien als producten van hun omgeving, inclusief hun opvoeding.

Andere onderzoekers maken een onderscheid tussen ‘primaire psychopaten’, waarvan men denkt dat het een genetische oorzaak is, en ‘secundaire psychopaten’, die meer gezien worden als een product van hun omgeving.

Er zijn verschillende lijsten met criteria in gebruik. De meest gebruikte is de Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), ontwikkeld door Robert Hare en collega's. Wie aan deze criteria voldoet, wordt als psychopaat of sociopaat gezien.


Symptomen van een psychopaat

Één op de 150 personen is niet weinig. Sterker nog, de kans is groot er ook een psychopaat in jouw leven is!

Daarom is het belangrijk om te weten hoe kun je een psychopaat kan herkennen.

Krijtbord waarop iemand symptomen psychopaat schrijft

1. Onverschilligheid

De PCL omschrijft psychopaten als wreed en empathisch met eigenschappen die de PPI omschrijft als ‘kil'.

De criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornissen zijn een ‘harteloze onbezorgdheid voor de gevoelens van anderen’.

Er zijn nu verschillende bewijzen die wijzen op de biologische aard van de onverschilligheid van de psychopaat.

De hersenen van psychopaten blijken zwakke verbindingen te hebben tussen de componenten van de emotionele systemen van de hersenen.

Deze gebreken zijn verantwoordelijk voor het onvermogen van de psychopaat om diepe emoties te voelen.

Psychopaten zijn daarnaast niet goed in het detecteren van angst in het gezicht van anderen. De emotie van afschuw speelt ook een belangrijke rol in ons vermogen voor empathie.

Zijaanzicht van een hoofd waarin je de hersenen goed ziet en de verbindingen erin

Wij vinden bepaalde onethische daden walgelijk en dit weerhoudt ons ervan om deze daden uit te voeren of goed te keuren.

Psychopaten hebben echter extreem hoge drempels voor walging. Dit is gemeten door hun reacties te analyseren wanneer ze verminkte gezichten kregen te zien of werden blootgesteld aan vieze geuren.


2. Oppervlakkige emoties

Psychopaten, en tot op zekere hoogte sociopaten, vertonen een gebrek aan emotie, vooral de sociale emoties, zoals schaamte, schuld en verlegenheid.

De PCL omschrijft psychopaten als ‘emotioneel oppervlakkig’ en tonen een gebrek aan schuldgevoelens. Psychopaten zijn berucht om hun gebrek aan angst.

Wanneer normale mensen in een experimentele situatie worden gebracht waar ze verwachten dat er iets pijnlijks zal gebeuren, zoals een milde elektrische schok of een licht aversieve druk op een ledemaat, activeert hun hersennetwerk.

Normale mensen zullen ook een duidelijke fysieke reactie tonen die door zweetklieren wordt veroorzaakt. Bij psychopathische proefpersonen vertoonde dit hersennetwerk echter geen activiteit en werden er geen fysieke reacties gegeven.


3. Onverantwoordelijkheid

Psychopaten zijn onbetrouwbaar, onverantwoordelijk en geven vaak anderen de schuld van hun eigen acties.

Man die zijn bril vasthoudt en een beetje naar beneden schijft en eroverheen kijkt

Wanneer ze onder druk worden gezet, kunnen ze schuld wel toegeven, maar dit gaat niet vergezeld van een gevoel van schaamte of wroeging.

Het toekomstige gedrag van de sociopaat zal dan ook niet veranderen.


4. Onoprechtheid

Volgens de PCL vertonen psychopaten een ‘oppervlakkige charme’. Ze zijn vaak pathologische leugenaars en blazen dingen op of vervormen dingen voor egoïstische doeleinden.

Een bezorgde vader van een jonge psychopathische vrouw zegt: "Ik kan het meisje niet begrijpen, hoe hard ik het ook probeer.

Het is niet zo dat ze het slecht bedoelt. Maar ze kan met een strak gezicht liegen, en nadat de waarheid boven tafel is gekomen, lijkt ze nog steeds ontspannen.”

Ze lichten anderen op voor hun persoonlijk gewin of plezier.

Psychopaten hechten niet veel waarde aan woorden.

Mannelijke pscyhopaat die een masker op heeft en recht in de camera kijkt

Ze vertonen niet dezelfde hersenrespons op emotionele termen en neutrale termen als gewone mensen. Ook hebben ze moeite met het begrijpen van metaforen en abstracte woorden.


5. Overmoed

De PCL geeft aan dat sociopaten een grandioos gevoel van eigenwaarde hebben. Ze scheppen vaak op en geloven soms zelfs in hun eigen illusies. Hare beschrijft een gevangen sociopaat die geloofde dat hij een zwemmer van wereldklasse was.


6. Moeite met aandacht te verdelen

Wanneer normale mensen een taak uitvoeren, zijn ze in staat om hun activiteit te wijzigen of hun reacties te moduleren, afhankelijk van relevante perifere informatie die verschijnt nadat de taak is begonnen.

Vrouw die erg aandachtig en gefocust naar voren staart

Psychopaten hebben een specifiek tekort aan dit vermogen en dit kan de impulsiviteit van psychopaten verklaren.

Het is een eigenschap die in verschillende criteria lijsten naar voren komt, evenals hun problemen met passieve vermijding en met het verwerken van emoties.

Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat psychopaten daadwerkelijk beter presteren dan normale mensen op bepaalde taken, misschien omdat ze niet worden afgeleid.


7. Zelfzuchtigheid

Psychopaten hebben een ‘pathologisch egocentrisme en onvermogen tot liefde’. De PCL vermeldt ook dat ze een ‘parasitaire levensstijl’ hebben.


8. Onvermogen om toekomst te plannen

Psychopaten vertonen een onvermogen om een bepaald levensplan te volgen.

Man die op een rots de lucht in staart maar niets ziet

Volgens de PCL hebben psychopaten een "gebrek aan realistische doelen op lange termijn”.


9. Gewelddadig

Psychopaten hebben een zeer lage tolerantie voor frustratie en gebruiken snel geweld. Ze zijn snel geprikkeld en worden snel agressief.

Dit blijkt uit herhaalde fysieke gevechten of mishandelingen van exen of familieleden.


10. Oppervlakkig nonchalant

Aan de andere kant kunnen psychopaten nonchalant overkomen door hun oppervlakkigheid.

Ze zien er altijd ‘cool’ uit en niets lijkt ze te raken. Ze komen over alsof ze heel zelfverzekerd zijn en rotsvast.

Coole man die met een zonnebril en een petje met beide handen naar rechts wijst

Ze vertrouwen op hun vermogen om te manipuleren. Dit soort ‘cool’ is zeker niet cool.

Het is een teken dat ze niet veel respect hebben voor de normen, regels en zorgen die de meesten van ons hebben

Daarnaast hebben ze weinig moeite met het overtreden van deze normen.

Soms kan een persoon zonder zelfvertrouwen of eigenwaarde echt worden aangetrokken tot iemand die zo rustig en cool lijkt.

Dat leidt onvermijdelijk tot problemen. Psychopaten weten wat je onzekerheden zijn en ze weten hoezeer je tot hun schijnbaar zelfverzekerdheid bent aangetrokken.

Ze zijn ook vaak geestig en praten snel. Ze hebben de ‘gave van het babbelen’ en lijken altijd een antwoord te hebben. Hierdoor lijkt het alsof ze altijd alles op een rij hebben.


Relatie en leven met een psychopaat

Mariëlle heeft een relatie gehad met een psychopaat. Ze is getrouwd geweest en kwam er na 10 jaar huwelijk achter dat haar man als psychopaat classificeerde.

“Een psychopaat kan voor eeuwig je leven veranderen en ongelooflijk gevaarlijk zijn. Het is een langzame en gestage verslechtering van je geest en ziel. Ik heb het meegemaakt en verloor bijna mijn carrièr en mijn verstand”, vertelt Mariëlle.

“Ik verloor mijn huis en mijn bezittingen, maar ik kwam er net op tijd uit. Hij probeert me nog steeds onder controle te houden, belt me heel de nacht, slaakt allerlei wanhoopskreten uit en maakt lelijke opmerkingen.”

“Het kan de sterkste, meest stabiele vrouwen overkomen. Dit zijn de vrouwen die ze het liefst willen veroveren - het is een spel. Ik wou dat ik had geweten dat dit soort mannen bestond voordat dit mij overkwam.”

Mensen om je heen worden door de charme van de psychopaat verleid.

Hij manipuleert op methodische wijze iedereen in je leven zodat je op een gegeven moment vervreemd raakt en je zelfs schaamt om je gezicht te tonen.

Persoon die met zijn handen over zijn hoofd geknield op de grond zit en zijn hoofd verstopt

Hij maakt je aan het twijfelen over je eigen geestelijke gezondheid en kan beweren dat je een drugsverslaafde bent, een alcoholist of dat je echt mentaal instabiel bent.

Wat je waarschijnlijk ook bent wanneer je eenmaal op dat punt bent aangekomen. Je verliest je zelfvertrouwen en eigenwaarde hierdoor.

In onderstaande video spreekt Jon Ronson tijdens TEDx over hoe je een psychopaat kan herkennen:


Kunnen psychopaten verliefd worden?

Kunnen psychopaten dan echt niet van iemand houden of verliefd worden? Kunnen ze niet veranderen wanneer ze liefde krijgen?

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat psychopaten zorg kunnen tonen voor anderen als ze goed gemotiveerd zijn”, zegt Ashley Love, onderzoeker aan de Universiteit van British Columbia.

“Dit suggereert dat ze kunnen leren om zich te gedragen op een manier die hun sociale relaties verbetert.”

Love merkt op dat individuen hoog in het psychopathie-spectrum de voorkeur geven aan vrienden die bijdragen aan hun vluchtige levensstijl, zoals criminelen, andere sensatiebeluste personen of mensen die hun ego versterken.

Het aanleren van psychopaten om gezondere, positievere, interpersoonlijke relaties te vormen met emotioneel stabiele individuen kan echter helpen om hun asociaal gedrag te verminderen.

Man en vrouw die samen op een bankje zitten in de natuur terwijl de man zijn hand op de knie van de vrouw heeft

Hierdoor is het wellicht mogelijk om een psychopaat als partner te hebben.

“Het deelnemen aan gezonde sociale relaties kan het inlevingsvermogen van mensen met een hoge psychopathische waarde verhogen en daardoor hun psychopathische eigenschappen verminderen”, zegt Love.

“Goede interpersoonlijke relaties kunnen ook een belangrijke beschermende factor zijn die gebruikt kan worden als een interventie om psychopathisch gedrag te verminderen.”


Verschil tussen een psychopaat en een narcist?

Hoewel een psychopaat narcistische persoonlijkheidskenmerken heeft, is er wel zeker een verschil tussen een psychopaat en een narcist.

Een psychopaat lijkt eigenlijk meer op een roofdier. En een ding dat roofdieren gemeen hebben, is een grove minachting voor de heiligheid van anderen.

Voor hen is de belangrijkste prioriteit niet het leven volgens een hogere sociale standaard, maar het niet gepakt worden. De psychopaten van deze wereld zijn ongevoelig voor fatsoen.

Andere mensen zijn hun prooi en ze hebben absoluut geen spijt van wat ze doen.

Ze zijn slecht, ja, maar meer specifiek zijn het roofdieren, en als zodanig hebben ze een mens nodig om van te profiteren.

Bedrieglijk, leugenachtig, amoreel, kil, kleinerend, machiavellistisch, kwaadwillig, slonzig, onverschillig, goddeloos en gevoelloos - dat is wie ze zijn.

Drie mannen die gemeen kijken en hun handen op elkaar houden

Ze verschillen van de narcist in die zin dat het profiteren van anderen hun meest gewaardeerde doel in hun leven is.

De volgende uitspraken zijn verzameld door Joe Navarro, die vier decennia lang voor de FBI heeft gewerkt en zich bezig hield met persoonlijkheidstesten.

Narcisten denken op de volgende manieren:

 • Ik hou van mezelf en ik weet dat jij ook van mij houdt. In feite doet iedereen dat - ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet doet.
 • Ik hoef me niet te verontschuldigen. Je moet mij begrijpen, accepteren en tolereren, wat ik ook doe of zeg.
 • Ik heb weinig gelijken in deze wereld en tot nu toe heb ik er nog geen enkele ontmoet. Ik ben de beste… (manager, zakenman, minnaar, student, enz.).
 • De meeste mensen zijn inferieur aan mij. Zonder mij om te leiden, zouden ze mislukken.
 • Ik begrijp dat er regels en verplichtingen zijn, maar die gelden vooral voor jou, want ik heb de tijd of de wens niet om ze na te leven. Bovendien zijn de regels voor de gemiddelde persoon, en ik steek ver boven het gemiddelde uit.
 • Ik hoop dat je alles wat ik ben en alles wat ik voor je heb gedaan, waardeert - want ik ben geweldig en foutloos.
 • Ik zou willen dat we gelijk waren, maar dat zijn we niet en dat zullen we ook nooit worden. Ik zal je er met een ongelofelijke frequentie aan herinneren dat ik de slimste persoon ben en hoe goed ik het deed op school, in het bedrijfsleven, als een ouder, enz.
 • Ik kan arrogant en hooghartig lijken en dat vind ik prima - Ik wil gewoon niet worden gezien als iemand zoals jij.
Vrouw die arrogant de schouder van een man vastpakt van achteren terwijl de man naar beneden kijkt
 • Ik verwacht dat je ten allen tijde loyaal aan me bent, wat ik ook doe, maar verwacht niet dat ik loyaal aan je ben.
 • Ik zal je bekritiseren en ik verwacht dat je het accepteert, maar als je mij bekritiseert, vooral in het openbaar, wordt ik woedend op je. Nog één ding: ik zal het nooit vergeten of vergeven. Ik zal je op de een of andere manier terugbetalen - omdat ik een verzamelaar van pijn ben.
 • Ik verwacht dat je geïnteresseerd bent in wat ik heb bereikt en wat ik te zeggen heb. Ik ben daarentegen helemaal niet geïnteresseerd in jou of in wat je hebt bereikt, dus verwacht niet veel nieuwsgierigheid of interesse van mij voor je leven. Het kan me gewoon niet schelen.
 • Ik ben niet manipulatief; ik wil graag de dingen op mijn manier hebben, ongeacht hoeveel anderen er last van hebben of hoe ze zich voelen. Het kan me eigenlijk niet schelen hoe anderen zich voelen - gevoelens zijn voor de zwakken.
 • Ik verwacht altijd dankbaarheid, zelfs voor de kleinste dingen die ik doe. Wat jou betreft, ik verwacht van jou dat je doet wat ik eis.
 • Ik associeer mezelf alleen met de beste mensen, en eerlijk gezegd, voldoen de meeste van je vrienden hier niet aan.
 • Als je gewoon zou doen wat ik zeg en zou gehoorzamen, zou dat beter zijn.
Man en vrouw die aan het ruzien zijn waarbij de vrouw verwijtend naar de man wijst

Nu het verschil met de psychopaat:

 • Ik kan bekommer me niet om mensenrechten - hoe zit het met mijn rechten? Ik moet eerst voor mezelf zorgen.
 • Wetten en regels zijn bedoeld om overtreden te worden. Er is altijd een omweg - er is altijd een manier om de regels te omzeilen.
 • De meeste mensen zijn slachtoffers - ze hadden het moeten aan zien komen. Ik kan het niet helpen als ze zich niet kunnen verdedigen.
 • Vrouwen verdienen het om behandeld te worden zoals ze zijn - kijk hoe ze zich kleden en ons verleiden. Denk je dat ze niet weten wat dat met ons doet?
 • Vreemdgaan? Iedereen doet het, iedereen leeft voor zichzelf. Ik bedrieg niet meer dan een bank dat doet.
 • Dus wat als ik lieg, wat is dan het nadeel? Iedereen liegt. In ieder geval, ik moest gewoon wel liegen.
 • Wetten en regels zijn bedoeld om overtreden te worden - het zijn sowieso domme regels. De kunst is om niet gepakt te worden.
Boeken met een houten hamer ervoor die op een plateau rust
 • Het is niet mijn zorg als iemand lijdt. Ze hadden er niet moeten zijn - het was gewoon pech hebben. Ongevallen gebeuren voortdurend, dat is niet anders.
 • Ik weet niet waarom ik het heb gedaan. Ik had gewoon zin om het te doen.
 • Ik voel geen emoties zoals anderen. Dat doe ik gewoon niet. Ik snap het niet. Ik voel me elke dag hetzelfde.
 • Ja, ik heb een lang strafblad. Ik ben mijn hele leven in en uit de gevangenis geweest - maar dat is niet wie ik ben. De politie heeft altijd de pik op me.
 • Ze smeekte om haar leven, maar op dat moment had het niets te betekenen - ik had controle over haar, en het voelde goed.
 • Ze bleef nee zeggen, maar ik kon het niet laten. Ik wilde niet stoppen.
 • Ze bleef met me ruziën, dus duwde ik haar, en daardoor hield ze op met klagen. Wat is nou het probleem? Ze vroeg erom. Ze had beter moeten weten.
 • Alle investeringen zijn risicovol - in zekere zin is het hun eigen schuld dat ze zo hebzuchtig zijn. Het is hun hebzucht die hen ertoe bracht om bij mij te investeren.
Hebzuchtige man die op een stapel geld ligt

Psychopaten trekken zich dus echt niets aan van het lot van anderen, zijn minder geneigd om hun agressieve gedrag te verbergen en zijn gewelddadiger dan narcisten.

Een ander verschil is dat narcisten de neiging hebben om dingen in het openbaar te doen; ze koesteren publieke erkenning en houden van een dienend, lovend publiek.

Een psychopaat daarentegen wil meestal in het geheim werken en geeft de voorkeur aan isolement. Elke poging om je te isoleren zou een rode vlag moeten zijn!


3 tips die je helpen omgaan met een psychopaat

Hier volgen een aantal tips die je kunt volgen in je relatie met een psychopaat.

Uiteraard is het beste om zo ver mogelijk uit te buurt te blijven van een psychopaat.

Post-it met een lampje en tips en tricks erop

1. Doe alsof je niet geïntimideerd bent

Psychopaten proberen anderen te beheersen met bedreigingen en agressie.

Zij kunnen over je gaan staan wanneer ze spreken of vermomde bedreigingen maken. Blijf op een assertieve manier je mannetje staan en meld pesterijen aan de personeelsafdeling als het een collega betreft.

Bedenk ook voor jezelf wat het verschil is tussen respect en intimidatie. Het is heel iets anders om iemand te respecteren dan bang te zijn voor iemand.

Wat betekent respect voor jou? En in hoeverre tast dit jouw zelfrespect aan?

Het verliezen van je kalmte laat psychopaten zien dat ze je kunnen manipuleren, waardoor ze meer macht over je krijgen.

Oefen dus met rustig blijven, zelfs als hun gedrag schandalig is.


2. Trap niet in hun spelletjes

Als psychopaten het gevoel hebben dat ze in een hoekje worden gestopt, geven ze de schuld aan andere mensen.

man en vrouw ruzie

Door het luisteren naar hun excuses en het tonen van sympathie voor hun problemen speel je ze naar hun hand.

Laat je niet afleiden door hun langdradige verhalen die proberen te bewijzen dat ze echt het slachtoffer zijn in de situatie.

Psychopaten zijn meesters in intrige. Leer om weerstand te bieden tegen je verlangen om slimmer te zijn dan hen, want dit gaat je nooit lukken.

Het is een spel voor hen, wat ze koste wat het kost willen winnen. Houd je focus op de dingen die belangrijk zijn.

Spelcontroller die op een tafel ligt

3. Voer het gesprek terug op de psychopaat

Als een psychopaat iemand anders de schuld ergens van probeert te geven, draai dan het gesprek om.

Zeg zoiets als, “Voel je je wel goed? Je was tijdens de vergadering van vandaag van streek en ik vraag me af of je misschien een beetje gestrest bent.”

Door te wijzen op hun tekortkomingen kunnen ze worden ontwapend.

Luister ook naar je onderbuikgevoel. Als je intuïtie zegt dat het verkeerd zit en als je een knoop in je buik van de spanning krijgt, zorg dan dat je uit de buurt blijf van ze.

Het maakt niet uit of dit een collega, leraar, dierenverzorger is of een familielid, je moet altijd op je eigen instinct vertrouwen.

Psychopaten vreten je energie op. Let er op dat je je eigen energie bewaakt.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Radeloos, redeloos maar niet reddeloos schreef:

  Heb kort geleden een ‘relatie’ met een fantastische vrouw gehad – duurde slechts twee en een halve maand. In die paar maanden ben ik verliefd geworden, van haar gaan houden én ik ben mezelf volledig kwijtgeraakt – snapte niet hoe zij zó kon handelen, ongevoeligheden kon etaleren, zomaar niets van zich laten horen, manipuleren, etc., etc., precies zoals hierboven beschreven. En ik maar concessies doen en steeds meer op mijn tenen lopen. Ik was radeloos, redeloos en voelde me reddeloos. Tót iemand me wees op een boek over psychopatie / destructieve relaties. Toen viel alles op zijn plek, al wilde ik er eerst niet aan. Ik bleek verliefd te zijn geworden op een facade, iemand die niet bleek te bestaan. De ‘relatie’ bleek geheel eenzijdig.

  Het advies dat werd gegeven was: de communicatie volledig verbreken. Dat heb ik – met hartzeer – gedaan. Het was een traumatische ervaring.

 • Helaas herken ik hier mijn zoon in, rechtzaak in rechtzaak uit, geen empathie, geen medelijden. Ik ik en ik. Uitspraken als: Het is hun schuld. Ik heb niets gedaan, zei waren het. ik hoop dat het kind dood geboren wordt snijd door de ziel. Financieel helemaal stuk. En jij mag niet met haar praten wat jij stuurt haar naar de politie. Vreselijk om hier nu achter te komen. Ik hoop dat hij ooit de juiste hulp krijgt.

  • Jammer te lezen & nog jammerder dit te moeten zeggen: psychopaten kunnen niet geholpen worden. Ze zijn hiermee geboren en dit kan niet omkeren. Therapie en etc, niks werkt. Ze zullen eventjes meespelen met de “nu ga ik veranderen of dit of dat wel of niet doen”. Het zijn wolven die even schapenkleren aantrekken. Van zodra de kust veilig is trekken ze deze weer uit. Het psychopathisch ziek zijn zit in hun aard

 • Wij hebben momenteel te maken met een psychopaat in de buurt. Wij zijn geen rechtstreeks slachtoffer. Wat de buren van die gek nu meemaken tart alle verbeelding. Er is een dossier opgemaakt. Meer kan ik hier niet vertellen. Het onderzoek is lopende. We leven mee. Het is vreselijk voor die mensen. Het rechtssysteem zit niet goed in elkaar. Zelfs de politie is machteloos. Het parket houdt er zich nu mee bezig. De belaging/stalking duurt nu al maanden… Ik herken veel in alle reacties. Dit moest even van mijn hart.

 • Wanneer ik literatuur over narcisme lees, dan denk ik wel eens aan het liedje “Het is moeilijk bescheiden te blijven”. Van Peter Blanker. Hij verbeeld in dit liedje een muzikant met wel erg veel sterallures. Leuk om eens naar te luisteren. Zie Youtube.

  Iemand het stempel van een psychopaat geven is iets waar men toch voorzichtig mee moet zijn. Niet iedere crimineel is een psychopaat.
  Vaak heb je dan te maken met gepsychopatiseerde personen, die onder invloed van psychopaten soortgelijk gedrag vertonen.
  Wat ook heel ernstig kan zijn.
  Onder hen vaak domme naïeve meelopers, die denken hun eigen persoonlijkheid daarmee te kunnen oppoetsen.
  Zij kunnen met een goede begeleiding, die soms veel aandacht vraagt, hun gedrag verbeteren.
  Een echte psychopaat is niet te verbeteren. Het enige wat men kan doen is ze voortdurend onder controle houden met juridische maatregelen.

  In de wereldpolitiek (macht) zijn psychopaten een bekend en regelmatig terugkerend verschijnsel. Zonder hen zou de wereld er beter uit zien.

  Natuurlijk zijn er psychopaten met een heel laag IQ en zeer hoog IQ. De laatsten zijn het gevaarlijkst. Zij laten het vuile werk vaak door een ander opknappen.

  Hoewel ik geen bijbelkenner ben, is er een symbolisch geschreven verhaal dat bij mij er uit springt als het gaat om psychopathie.
  De duivel of satan, vermomd als een listige slang (slangen hebben een gespleten tong) verleidde Adam en Eva tot het eten van de verboden appelboom. Met de mooie belofte daarmee goddelijke macht te verkrijgen. In plaats daarvan werden ze bewust van de kennis van goed en kwaad en schiepen daarmee in hun denken tegenstellingen. Daardoor werden ze verbannen uit het het aards paradijs. Hun jaloerse en dualistisch denkende zoon Kain vermoordde daardoor zijn onschuldige broer Abel. Iets wat zich helaas tot op de dag van vandaag herhaalt.
  De mens is een dualistisch denken wezen en dat bepaald voor een groot deel het doen en laten. Iets waarvan we te weinig bewust zijn.

  Overigens Sneeuwwitje werd ook bijna met een giftige appel vermoord door haar jaloerse stiefmoeder en koningin. Zij werd door de liefde van de prins gered.
  De koningin hier kan staan voor een psychopatisch en/of narcistisch iemand. Zij stond niet voor niets voor de spiegel om te weten of zij de schoonste van het land was.
  In sprookjes zit vaak een verborgen wijsheid.

  Zelf was ik ruim 30 jaar lang als verpleegkundige werkzaam in de psychiatrie.

  • Beste Willem,

   Wat een mooie toevoeging. Het klopt allemaal precies zoals je zegt inderdaad. Ook een toffe voorbeelden van Sneeuwwitje en Adam & Eva. Verhalen, sprookjes en mythes hebben zoals je zegt altijd een oorsprong. Er zit iets achter, ze leren je iets.

   Te snel een stempel van een psychopaat geven is inderdaad gevaarlijk en niet goed. Maar het is wel belangrijk dat men op de hoogte is van wat een psychopaat is. Ook is het beter om op je hoede te zijn voor een mogelijke psychopaat, dan onbewust onbekwaam blijven en precies in zijn/haar val lopen.

   Bedankt voor jouw reactie!

   Liefs,
   Vera

 • Sinds een jaar heb ik een nieuwe buurman. Al die tijd zijn er problemen. Hij is dr. Jekyll & mr. Hyde. Las vanochtend in de krant een column waarin de termen psychopaat en sociopaat werden gebruikt. En ineens viel bij mij het kwartje. De buurman is er dus een. Een hele echte. Vermoedelijk zonder geweten, want daar geeft hij geen enkele blijk van. Voldoet aan alle kenmerken zoals hier beschreven wordt.
  Het lastige met buren in een rijtjeshuis is dat je dicht op elkaar woont. Een rechter geeft ze dan soms een contactverbod. Helpt dat bij deze creeps?

  • Beste Geerten,

   Je kan inderdaad proberen om een contactverbod te krijgen. Het nadeel is dat je bewijs nodig hebt om aan te kunnen tonen dat er sprake is van een dringende nood om een contactverbod. Dus je moet kunnen laten zien dat hij een psychopaat/sociopaat is.

   Het zou zeker wel moeten helpen, want als hij het contactverbod verbreekt, kan jij gewoon weer de rechter inschakelen. Hij heeft dan geen poot om op te staan.

   Heel veel sterkte!

   Liefs,
   Vera

 • Hallo,
  Lange tijd heb ik gedacht dat ik een goede vriendin had. Nu blijkt dat ik te maken heb met een psychopaat. Ik ga niet meer met haar om, maar wanneer ik van huis ben komt ze bij mij binnen. Mijn man is 2,5 jaar geleden plotseling overleden. Rouwen kon ik niet, want mijn ellende waar ik dus in beland ben begon direct. Ik woon alleen. Ze steelt mijn spullen, ze rotzooit met mijn eten, stopt kleding van mijn overleden man in de wasmand en of wasmachine, gooit mijn kleding uit de kledingkasten of gooit ze weg. Ze mishandeld mijn hond en ga zo maar door. Ze is ook niet te stoppen. Nieuwe sloten e.d. kan haar niet weerhouden. Ik weet me geen raad om van haar af te komen. Mensen geloven mij niet om wat er allemaal speelt en denken dat het tussen mijn oren zit wat het nog moedelozer maakt. Ik heb dringend hulp nodig om dit te doen stoppen. Politie doet er niks aan, want ik moet eerst met keihard bewijs komen. Zelfs dan is zij mij te slim af, al met al een lang verhaal die maar niet tot een einde komt. Dit duurt dus al meer dan 2 jaar!!

 • Het is goed dat ik dit bericht nu lees. Mijn buurman vertoond zulk vreemd gedrag. Trekt zich niks van andere buren aan. Doet ook maar gewoon en of dat anderen daar last van ondervinden dat interesseert hem niet want hij gaat gewoon door met dat gedrag. Hij is een leraar basisonderwijs. Onvoorstelbaar. Wat moet hij die kinderen dan allemaal leren? Hij houd mij ook voortdurend in de gaten. Ik denk toch maar gaan verhuizen dan maar, want na 2 jaar zo’n buurman gehad te hebben vind ik het eigenlijk wel genoeg want veranderen zal hij toch niet.

 • Ik ben 30 jaar met een psychopaat getrouwd geweest ,kwam er na 30 jaar pas achter ,toe het escaleerde in grote schulden en een berg van leugens ,
  Het is nu 10 jaar geleden , ik heb de schulden allemaal betaald ,hij is spoorloos verdwenen toen de crisis op zijn hoogst was ,huis leeggehaald door de belasting ,mijn bedrijf bijna op de fles ,het huis op de schop.
  Hij is wel weer tevoorschijn gekomen ,want hij had geen geld meer .en ik zijn melkkoe had inmiddels stappen genomen.
  U heb ik alles weer op de rit ,en hem hem ik nooit meer gesproken ,de kinderen hebben ook geen contact meer met hem,ook hun heeft hij heel veel aangedaan.
  Ik ben in therapie geweest ,Emdr voor de ptts syndroom .
  Nog steeds ben ik niet vrij en onbezorgd.
  Hij werkt 10 uur per week ,zodat mijn Deurwaarder geen geld bij hem kan halen want hij heel loonbeslag op zijn salaris .
  Hij heeft geen schulden ,het is allemaal mijn schuld .
  Ik kan nog uren vertellen ,wat wij allemaal hebben meegemaakt en wel 2 boeken erover schrijven …..
  Wel weet ik nu dat ik geen schuld hieraan heb ,want je gaat ook nog aan jezelf twijfelen .

  Ik ben op zoek naar een werkgroep ,waarin we elkaar kunnen helpen en te steunen .

 • Ik had ook met een psygopaat te maken .die de controle op mij wou hebben .

  • Ik heb nog steeds met een vrouwelijke psychopaat te maken. Zij is voor mij een pleidooi voor het het herinvoeren van de doodstraf. Mensenrechten betekenen niet zoveel voor haar. Zij is een gruwel om te zien, een gruwel om bij haar in de buurt te zijn en een gruwel om zelfs aan te denken.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >