Slachtoffer van Stalken? 6 Beste Tips Om Stalking te Stoppen

Ben jij het slachtoffer van stalken?

Stalken is nooit normaal gedrag. Een stalker heeft een gebrek aan respect voor de ander. Dit in combinatie met een labiele greep op de realiteit.

Gestalkt worden geeft je een onveilig gevoel en kan je zelfs in gevaar brengen.

Realiseer je daarom hoe je met een stalker om moet gaan en wat je kunt doen om ervan af te komen.

Wij geven jou in dit artikel 6 belangrijke tips om stalking te stoppen.

Wat is stalken?

Stalken is een houding waarbij een persoon opzettelijk en tot vervelens toe intimiderend gedrag vertoont. Dit gedrag is gericht op een ander.

Er bestaan verschillende definities voor stalking. Het woord is van oorsprong een Engelse jachtterm.

Letterlijk betekent stalken het achtervolgen van een prooi. Juridisch gezien is stalking een term voor een strafbaar feit dat is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

Stalken kan uiteenlopen van redelijk vervelend tot ernstig alarmerend gedrag. Meestal voelt het slachtoffer zich gekweld en geterroriseerd.

Stalking is uit te leggen als een buitensporig obsessief gedrag ten opzichte van een andere persoon.

Doe onze Gratis Narcisme Test

Test je kennis over narcisten met deze narcisme test. Doe de test en ontdek binnen enkele minuten of je met een narcist te maken hebt. 

Vaak begint stalking met het ontvangen van vervelende telefoontjes, bedreigende e-mails of berichten.

De frequentie neemt in de regel snel toe. Waarbij ook bespioneren en het controleren van het slachtoffer kan voorkomen.

Onderzoek toont aan dat stalkers pas stoppen wanneer hun doelwit niet meer beschikbaar is. Of wanneer ze iemand anders hebben gevonden om lastig te vallen.

Verschillende soorten stalkers

Stalkers hebben verschillende motieven. We kunnen ze daarom globaal onderverdelen in 7 categorieën.

Lees dit eens door, om de achtergrond van je stalker beter te kennen en te kunnen begrijpen.

1.    De romantische stalker

Romantisch geobsedeerde stalkers weigeren te geloven dat het slachtoffer geen relatie met hen wil.

Dit is het meest voorkomende motief om te stalken. Een afwijzing wordt meestal niet geaccepteerd. De stalker probeert deze afwijzing dwangmatig te herstellen.

Heb je een relatie gehad met een narcist, dan is het erg moeilijk om jezelf hiervan te bevrijden.

Narcisten hebben namelijk niet meer direct interesse in jou. Maar ze verdragen jouw desinteresse in hen niet. Dat zet een narcist aan tot stalken.

2.    De psychotische stalker

Stalkers die te kampen hebben met psychoses, handelen vanuit hun psychose.

Het zijn geen stalkers die bewust psychische schade willen aanbrengen aan hun slachtoffer.

Als mensen te maken krijgen met een psychose, dan verkeren ze in een toestand waarbij zowel de eigen gedachtes als de buitenwereld gevuld zijn met dreigende signalen.

Zij willen door hun psychotisch denken het slachtoffer redden.

Een voorbeeld: een psychotische stalker kan denken dat zijn slachtoffer ontvoerd gaat worden door buitenaardse wezens.

De stalker wil het slachtoffer hiervoor behoeden.

Helaas gebeurt dit beschermen op een verkeerde manier en wordt het slachtoffer hinderlijk achtervolgd of wordt er zonder ophouden contact gezocht.

3.    De wraakzuchtige stalker

Stalkers die handelen vanuit wraak willen geen oude relaties herstellen. Ongeacht of dit een liefdesrelatie betreft, of een ander soort relatie.

Wat zij willen is puur wraak voor wat er in hun ogen is misgegaan.

Het slachtoffer zal worden lastiggevallen, totdat het wraakgevoel is verminderd.

Kenmerken van een wraakzuchtige stalker zijn het aanjagen van angst en het vertonen van zeer obsessief gedrag.

Lees hier wat je kan doen als je een narcistische (ex)partner hebt.

4.    De incapabele versierder

De incapabele versierder is een stalker die handelt vanuit een gebrek aan sociale vaardigheden.

Hij heeft een uiterst teruggetrokken persoonlijkheid, waardoor hij niet op een normale manier een relatie kan beginnen.

Maar deze persoon denkt wel dat iedereen verliefd op hem kan zijn.

Door dat gebrek aan sociale vaardigheden, zal hij op iemand afstappen en zonder grenzen zijn slachtoffer voor zich willen winnen.

5.    De stalker op zoek naar een affaire

De stalker die op zoek is naar een affaire, doet dit vooral bij bekende personen.

Het zijn mensen die niets liever willen dan een intieme relatie met het slachtoffer. Het vervelende is dat zij de vaste overtuiging hebben dat het slachtoffer dit ook wil.

Bij een afwijzing wordt de stalker agressief.  Dit type stalker stuurt veelvuldig brieven en cadeaus en belt continu. Ze hebben weinig inlevingsvermogen.

De stalker wordt extreem jaloers wanneer het slachtoffer een relatie krijgt met iemand anders.

Ook dit type stalker kan in relatie worden gebracht met narcisme. De drang om het slachtoffer te bezitten zal de narcist tot het uiterste drijven. 

6.    De jagende stalker

De stalker die letterlijk op jacht is, houdt zich schuil.

Hij bespioneert het slachtoffer, met als doel zich voor te bereiden. Hij neemt de tijd om zoveel mogelijk informatie over het slachtoffer te verkrijgen.

Het doel is het plegen van een misdrijf, vaak met een seksueel motief.

Een seksueel gestoorde psyche ligt hier aan ten grondslag. Ook heeft de stalker slechte sociale vaardigheden, een lage intelligentie en daarmee samenhangend een laag zelfbeeld.

7.    De tactische stalker

De sluwe stalker handelt weloverwogen. Zijn daden komen niet voort uit emoties.

Hij heeft geen psychische problemen en stalkt zeer gecontroleerd. Het doel is om het slachtoffer op een pestende manier te straffen.

Als je zodanig wordt gemanipuleerd dat je aan jezelf gaat twijfelen dan kan er sprake van gaslighting.

Stalken via WhatsApp en social media stoppen

Sommige slachtoffers ontvangen dagelijks een hele bulk aan ongewenste berichtjes via WhatsApp of andere social media.

De telefoon wordt hierdoor vaak weggelegd, waardoor het slachtoffer ook voor naasten minder bereikbaar is.

Voor de meest bekende social media hebben we op een rij gezet hoe je het stalken kunt stoppen:

WhatsApp

Via je instellingen kun je doorklikken naar de optie privacy. Hier geef je aan wie je wilt blokkeren.

Deze personen kunnen geen berichten meer naar jou sturen en kunnen jou ook niet meer vinden.

Een ander telefoonnummer aanschaffen is voor WhatsApp ook een oplossing.

Registreer dan wel goed wie het nieuwe nummer heeft. En geef duidelijk aan dat dit niet zonder toestemming verstrekt mag worden.

Facebook

Via instellingen, klik je door naar blokkeren. Hier kies je de naam van de stalker.

Deze kan vervolgens jouw account niet meer terugvinden op Facebook.

Maar controleer ook zorgvuldig of je gehele account onzichtbaar is voor niet-vrienden.

Instagram

Via Instagram is het moeilijker om een stalker volledig te blokkeren. Dit komt doordat iemand meerdere Instagram accounts kan aanmaken.

Zo kan iemand bij een blokkering van het ene account, steeds weer een nieuw account aanmaken.

Het beste kun je dan je account privé maken.

Wanneer stopt een narcist met stalken?

Het is belangrijk om te weten dat een narcist niet snel opgeeft.

Zijn psychische stoornis dwingt hem tot dwangmatig handelen. Duidelijkheid is daarom belangrijk.

Geef aan geen contact te willen, op welke wijze dan ook. Houd dit consequent vol. Houd de stalker verantwoordelijk voor zijn slechte gedrag.

Wanneer je stappen wilt ondernemen, communiceer dat kort en krachtig. Dit is puur om jezelf te beschermen.

Negeer vervolgens iedere actie die de stalker zal ondernemen. Zo ontneem je hem de energie om door te gaan.

Meer weten? Lees dan 14 Schokkende Narcist Kenmerken Die Iedereen Moet Weten

Gestalkt door ex? 6 tips om stalking te stoppen

De volgende tips zullen je helpen om juist met een stalker om te kunnen gaan. Deze tips vertellen je ook hoe je het stalken kunt stoppen.

  1. Leg een dossier aan, verzamel bewijs

Bij stalking draait alles om bewijs. De politie kan niets ondernemen zonder dat er hard bewijs is.

Leg daarom alles vast. Schrijf een logboek, bewaar videobeelden, berichtjes en brieven.

Waar mogelijk, neem telefoongesprekken op, want werkelijk ieder klein detail is van belang.

Het maken van screenshots op je telefoon is tevens een prima idee om je dossier compleet te maken.

Dit dossier is bewijs, en bewijs is essentieel om juridische stappen te kunnen ondernemen.

  1. Maak er geen geheim van en praat met de mensen om je heen

Het voelt vaak erg ongemakkelijk. En mogelijk vraag je je af of je je het stalken niet verbeeldt? Maar er is niets om je voor te schamen.

Breng mensen in je nabije omgeving op de hoogte dat je wordt gestalkt. Uiteraard deel je geen details. De stalker zou zomaar dichtbij kunnen zijn.

  1. Neem contact op met de politie

Het is belangrijk dat je bij stalking steeds opnieuw aangifte doet bij de politie.

Alleen via de politie kan de stalker worden gestraft voor zijn daden.

Het is helaas wel zo dat dit soort zaken bij de politie weinig aandacht krijgen.

Pas wanneer er werkelijk een strafbaar feit is gepleegd, komt de politie wél in actie. Er volgt dan een onderzoek naar de stalker.

  1. Ga goed om met de stalker

Deze laatste tip klinkt niet heel logisch, maar is het wel.

Een stalker heeft namelijk een doel en zal steeds verder gaan om zijn doel te bereiken. Communiceer daarom altijd duidelijk met de stalker.

Geef duidelijk je grenzen aan. Laat weten dat je verder gaat met je leven en dat het stalken moet stoppen.

Communiceer dat je vervolgstappen zult ondernemen wanneer de stalker niet opgeeft. Maar wees altijd correct in je communicatie.

Een stalker kan gevaarlijk worden, wanneer hij voelt dat hij de controle verliest.

Communiceer altijd op een zachte, maar krachtige toon. En laat je vooral nooit verleiden tot het aangaan van een discussie of scheldpartij.

  1. Bescherm je social media accounts

Iedereen zit tegenwoordig op social media. Maar we geven hier meer informatie dan ons lief is.

Bescherm jezelf door geen persoonlijke informatie te geven op je social media accounts.

Bekijk goed hoe je je privacy zoveel mogelijk kunt beschermen.

Zorg ervoor dat niet-vrienden (waaronder je stalker) niets over je te weten kan komen via je social media account.

Gedraag je dus verstandig op social media, want de social media accounts zijn steeds vaker een middel voor stalkers om te kunnen stalken en jou lastig te kunnen vallen.

  1. Schakel professionele hulp in

Heb je professionele hulp nodig? Contacteer dan Slachtofferhulp. Zij kunnen je mogelijk professionele hulp bieden.

Vera
 

Vera is sociaal pedagogisch hulpverlener en persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ze is expert op het gebied van zelfvertrouwen en narcisme. Met haar deskundigheid heeft ze al duizenden vrouwen én mannen geholpen om te herstellen van narcistisch misbruik. Vera is zelfstandig auteur en schrijft op Vitaal Gezond artikelen over mens, (sociale) relaties en gezondheid.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: