12 Tips Voor Het Omgaan Met Narcistische Triangulatie

Bevind je je in een relatie waar je partner je voortdurend vergelijkt met zijn of haar ex?

Hebben ze het vaak over de positieve en negatieve kanten van anderen en leiden ze het gesprek op subtiele wijze naar jou toe?

Dit soort gedrag is een typische strategie die narcisten hanteren om de mensen om hen heen te manipuleren en domineren.

In dit artikel geef ik je 12 tips voor het omgaan met narcistische triangulatie en jezelf te beschermen tegen narcistisch misbruik.

Doel van dit artikel: Dit artikel biedt 12 tips om narcistische triangulatie te herkennen, hanteren en jezelf te beschermen tegen narcistisch misbruik in relaties.


Wat is narcistische triangulatie?

Narcisten gebruiken narcistische triangulatie vaak om drama, verwarring en instabiliteit in hun relaties te creëren.

Het houdt in dat ze twee of meer individuen manipuleren door ze tegen elkaar op te zetten. Dit doen ze vaak door verschillende boodschappen te communiceren of negatieve opmerkingen te maken over de een tegen de ander.

Narcisten gebruiken triangulatie om controle en macht over hun relaties te behouden. Door conflicten en drama tussen anderen te creëren, kunnen ze de aandacht afleiden van hun eigen gedrag en zichzelf wenselijker of onmisbaar laten lijken.

Triangulatie kan ook worden gebruikt als manipulatie-instrument. De narcist kan iemand jaloers of onzeker laten voelen over het verkrijgen van hun aandacht of genegenheid.

Een narcistische partner kan bijvoorbeeld met iemand anders flirten in het bijzijn van hun partner en vervolgens het belang van hun gedrag bagatelliseren als ze ermee worden geconfronteerd.

Een narcistische ouder kan het ene kind tegen het andere opzetten door het ene kind boven het andere te verkiezen of door het ene kind te bekritiseren in het bijzijn van het andere kind.


Wat zijn voorbeelden van narcistische triangulatie?

Voorbeeld #1: Romantische triangulatie

Narcistische partners kunnen jaloezie of concurrentie creëren tussen hun huidige partner en een potentiële liefdesinteresse door middel van triangulatie.

Ze kunnen flirten met de andere persoon in het bijzijn van hun partner, veel praten over de andere persoon, of negatieve opmerkingen maken over hun partner tegen de andere persoon.

Een narcistische partner kan bijvoorbeeld vertellen dat ze de avond doorbrengen met een collega van het andere geslacht, wetende dat dit hun partner jaloers maakt en de kracht van hun relatie in twijfel trekt.


Voorbeeld #2: Ouderlijke triangulatie

Wanneer een ouder met narcistische neigingen favoritisme, ongunstige vergelijkingen of concurrentie tussen broers en zussen aanmoedigt, kan dit leiden tot een giftige dynamiek die bekend staat als triangulatie.

Dit kan leiden tot een giftige dynamiek tussen broers en zussen en bijdragen aan een laag zelfbeeld en emotionele problemen.

Een narcistische ouder kan een kind voortdurend vergelijken met een ander kind en dingen zeggen als: "Waarom kun je niet meer op je zus lijken?" of "Je broer is zoveel slimmer dan jij." Dit kan ervoor zorgen dat het kind zich minderwaardig voelt en wrok koestert tegenover hun broer of zus.


Voorbeeld #3: Professionele triangulatie

Op het werk kan iemand met een egoïstische instelling strategieën gebruiken die verdeeldheid zaaien, zoals het stimuleren van rivaliteit en conflicten tussen collega's, om hun autoriteit en overheersing te vestigen. Dit schadelijke patroon wordt vaak "verdeel en heers" genoemd.

Dit kan het verspreiden van roddels, het maken van negatieve opmerkingen of het bevoordelen van een bepaalde medewerker inhouden.

Een narcistische baas kan bijvoorbeeld tegen een werknemer zeggen dat hij/zij de enige is die ze vertrouwen, terwijl ze het werk van een andere werknemer afkraken waar de rest van het team bij is. Dit kan leiden tot spanningen en wrok onder collega's, waardoor samenwerken een stuk moeilijker wordt.


Voorbeeld #4: Vriendschapstriangulatie

Wanneer een vriend met narcistische neigingen controle wil uitoefenen over de sociale dynamiek, kunnen ze ervoor kiezen om conflicten te veroorzaken tussen andere vrienden in de groep.

Dit kan het verspreiden van geruchten, roddelen of het maken van negatieve opmerkingen over de ene vriend tegen de andere omvatten.

Een egoïstische vriend kan bijvoorbeeld tegen een vriend vertellen dat de andere vriend negatieve dingen over hem zegt achter zijn rug om. Hierdoor kunnen de twee vrienden ruzie krijgen en elkaar wantrouwen. De narcist doet dit bewust om zijn vriendengroep te controleren.


Hoe te reageren op narcistische triangulatie?

1#: Herken de tactiek

herkennen

Het herkennen van triangulatie door een narcist kan cruciaal zijn om jezelf en je relaties te beschermen.

Door aandacht te besteden aan hun patronen en tactieken, kun je identificeren wanneer ze proberen om conflict of concurrentie te creëren tussen jou en een ander persoon.

Dit kan zich op verschillende manieren uiten, zoals de narcist die negatief over jou praat tegen iemand anders zonder informatie of genegenheid. Ze creëren doelbewust situaties waarin je gedwongen wordt om te concurreren om hun aandacht of goedkeuring.

Als je eenmaal de tactiek herkent, kun je stappen ondernemen om jezelf tegen de gevolgen ervan te beschermen.


2#: Blijf kalm en beheerst

Wanneer narcisten jou trianguleren, zoeken ze een reactie die hun ego voedt en hen controle geeft. Reageren met woede of frustratie versterkt alleen maar hun macht.

Kalm en beheerst blijven ontneemt hen de macht en beschermt je tegen hun giftige gedrag.

Het kan je ook helpen hun plan en ware motieven te herkennen. Hierdoor kun je proactieve stappen ondernemen om je relaties te beschermen. Het kalm en rationeel herkennen en reageren op egoïstisch en toxisch gedrag is een krachtig instrument voor zelfbehoud en persoonlijke groei.


3#: Ga niet in op de provocatie

Het is belangrijk te begrijpen dat narcisten drama en conflict gebruiken om anderen te manipuleren en te controleren. Ze genieten ervan om chaos te creëren en mensen in hun web van bedrog te trekken.

Je kunt echter kiezen of je wel of niet meedoet aan hun giftige gedrag. Door niet in te gaan op de provocatie en je te concentreren op je doelen en prioriteiten, bescherm je jezelf tegen hun manipulatieve tactieken.

Dit betekent niet dat je hun gedrag volledig negeert, maar dat je op een manier reageert die hun ego niet voedt of hen een gevoel van controle geeft.


4#: Communiceer direct

duidelijk communiceren

De sleutel om met narcistische triangulatie om te gaan, is de situatie rechtstreeks met de andere betrokken persoon aan te pakken. Dit kan misverstanden ophelderen, voorkomen dat narcisten de situatie manipuleren en sterkere relaties opbouwen op basis van open communicatie.

Kalm en direct reageren ontneemt de narcist de macht en geeft anderen een positief voorbeeld. Het vereist moed en een toewijding aan gezonde grenzen, maar uiteindelijk kan het leiden tot gezondere en bevredigendere relaties.


5#: Zoek professionele hulp en ondersteuning

Het hebben van een ondersteunend netwerk is essentieel bij het omgaan met een narcist. Ze kunnen je een geïsoleerd en eenzaam gevoel geven.

Daarom is het belangrijk om mensen te hebben die emotionele steun en begeleiding kunnen bieden. Een steunende vriend of familielid kan een luisterend oor bieden, perspectief bieden en je helpen positief en gemotiveerd te blijven.

Overweeg ook om de Narcist de Baas Methode te volgen, een online hulpprogramma voor slachtoffers van narcisme.

De meest succesvolle methode van Nederland en België biedt effectieve strategieën en technieken die specifiek zijn ontworpen om je te helpen jezelf te beschermen, te herstellen en te versterken na het ervaren van narcistische manipulatie.

Met de Narcist de Baas Methode krijg je toegang tot waardevolle informatie, begeleiding en ondersteuning, waardoor je beter toegerust bent om de uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met het omgaan met een narcist.

Lees op deze pagina meer over de Narcist de Baas Methode en ontdek hoe het je kan helpen bij het omgaan met narcisme in je leven.

Dit online programma biedt je tevens toegang tot een geheime lotgenotencommunity waar je steun en begrip kunt vinden van mensen die soortgelijke ervaringen hebben gehad.


7#: Documenteer hun gedrag

Het bijhouden van het gedrag van de narcist is essentieel om jezelf te beschermen tegen hun giftige gedrag. Het kan je helpen patronen te herkennen en hun tactieken beter te begrijpen, ook bij triangulatie.

Bovendien kan het hebben van documentatie van hun gedrag dienen als bewijs als je juridische stappen moet ondernemen of professionele hulp moet zoeken.

Het bijhouden van een verslag kan je ook herinneren aan wat je hebt meegemaakt en hoe ver je bent gekomen. Het kan je sterken en helpen gefocust te blijven op je groei en herstel.

Zorg ervoor dat je je verslagen veilig en beschermd bewaart en overweeg ze alleen te delen met vertrouwde personen, zoals een therapeut of advocaat.


8#: Geef jezelf niet de schuld

Het is belangrijk te beseffen dat narcisten vaak anderen manipuleren en gaslighten om hen te laten denken dat zij de schuld hebben van de problemen in de relatie.

geef jezelf niet de schuld

Dit kan leiden tot gevoelens van schuld, schaamte en zelftwijfel. Het is echter essentieel om te onthouden dat het gedrag van de narcist niet jouw schuld is.

Je verdient het om met respect en waardigheid te worden behandeld, en hun acties weerspiegelen hun problemen en onzekerheden, niet jouw waarde.


Wanneer trianguleert een narcist?

Narcisten kunnen gaan trianguleren als ze zich bedreigd of onzeker voelen in een relatie. Dit kan gebeuren in verschillende soorten relaties, zoals romantische, vriendschappelijke, familie- en professionele relaties.

Narcistische triangulatie kan gebeuren wanneer de narcist een derde persoon betrekt bij de relatie, door met de ene persoon over de andere te praten, of met de andere persoon over de partner te spreken.

Het doel van triangulatie is om competitie of conflict te creëren tussen de andere twee partijen.

De narcist kan deze techniek gebruiken om controle, macht en aandacht te krijgen, of om de aandacht af te leiden van hun eigen tekortkomingen of fouten.

Door drama of conflicten tussen anderen te veroorzaken, kan de narcist een gevoel van superioriteit en controle over de situatie behouden.

Triangulatie kan hechte relaties beschadigen, een giftige dynamiek creëren en vertrouwen en intimiteit ondermijnen. Het kan ervoor zorgen dat het slachtoffer zich jaloers, onzeker en verward voelt.


Tot slot

Narcistische triangulatie is een manipulatieve tactiek die door narcisten wordt gebruikt om drama en instabiliteit in hun relaties te creëren.

Vermoed je dat jij of iemand die je kent wordt gemanipuleerd door middel van narcistische triangulatie? Dan is het essentieel om de gebruikte tactieken te herkennen en actie te ondernemen om jezelf of de andere persoon te beschermen.

Zoek professionele hulp en ondersteuning om los te komen van de controle van de narcist. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je dat snel en pijnloos kunt doen.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>