12 Signalen van Narcistische Familie Dynamiek + Tips

Is er in jouw gezin iemand (of meerdere gezinsleden) die zich gedraagt als een narcist of narcistische eigenschappen vertoont?

Dan praten we over een narcistische familie dynamiek. 

In dit artikel leer je de 10 belangrijkste signalen die wijzen op een dergelijke situatie binnen het gezin en bieden tevens nuttige hersteltips om het hoofd te bieden aan deze uitdagende problematiek.

Of je nu zelf te maken hebt met een narcistische gezinsdynamiek of iemand kent die hiermee worstelt, de inzichten en praktische oplossingen in dit artikel zijn bedoeld om je te helpen.

Doel van dit artikel: Identificeer 10 signalen van narcistische gezinsdynamiek, bespreek de gevolgen voor het gezin en bied hersteltips om de uitdagingen van deze problematiek het hoofd te bieden.


Wat betekent een narcistische gezinsdynamiek?

Een narcistische gezinsdynamiek betreft een familiesysteem waarbinnen één of meerdere leden narcistische kenmerken of een persoonlijkheidsstoornis vertonen.

Dit kan zorgen voor een giftige sfeer in het gezin, waarin de wensen en verlangens van het narcistische lid prioriteit genieten boven de behoeften en emoties van anderen.

Het gezin kan zich richten op het narcistische lid, waarbij andere gezinsleden worden gedwongen te voldoen aan hun eisen en verwachtingen

Dit kan leiden tot gevoelens van verwaarlozing, bitterheid en emotioneel misbruik. In een narcistische gezinsdynamiek kan er ook een tekort zijn aan gezonde grenzen, open communicatie en empathie.

Binnen een narcistische gezinsdynamiek nemen gezinsleden vaak rollen aan om met deze ongezonde situatie om te gaan. Deze rollen bestaan uit:


#1: De Narcist

Dit betreft de persoon waar het gezin omheen draait. Ze kunnen zich kenmerken door charisma, charme en manipulatief gedrag, maar tegelijkertijd egoïstisch, veeleisend en empathieloos zijn.

Ze zijn overtuigd van hun superioriteit en verwachten dat anderen aan hun verlangens en behoeften tegemoetkomen.


#2: De Ondersteunende Rol

Deze persoon ondersteunt de narcist, vaak ten koste van hun eigen behoeften en gevoelens.

Ze kunnen excuses bedenken voor het gedrag van de narcist, hen verdedigen tegen anderen of hun slechte gewoonten of verslavingen in stand houden.

De ondersteunende rol kan tevens het slachtoffer zijn van misbruik door de narcist, maar blijft mogelijk in de relatie omdat ze het gevoel hebben geen andere keuze te hebben.


#3: Het Favoriete Kind

Het favoriete kind is een gezinslid dat de voorkeur geniet van de narcist en vaak wordt beschouwd als perfect of ideaal.

Favoriete kind

Ze kunnen bevoorrechte behandeling, lof en aandacht van de narcist ontvangen, terwijl andere gezinsleden verwaarloosd of bekritiseerd worden.

Het favoriete kind kan ook tegen andere gezinsleden worden uitgespeeld om verdeeldheid en onenigheid te zaaien.

Soms ervaren ze druk om hun perfecte imago te behouden en kunnen ze zich schuldig of beschaamd voelen vanwege de speciale behandeling die ze krijgen.


#4: De Zondebok

De zondebok is een persoon die de schuld krijgt toegewezen voor eventuele problemen of kwesties binnen het gezin, zelfs als ze er niets mee te maken hebben.

De narcist kan deze persoon als doelwit gebruiken voor hun woede en frustratie. Andere gezinsleden kunnen de zondebok ook de schuld geven van elke disfunctie binnen de familie.

Deze persoon kan zich geïsoleerd, afgewezen en verbitterd voelen.


Welke gevolgen heeft narcisme voor het gezin?

Narcistische gezinsdynamiek kan verwoestend zijn. Ze kunnen leiden tot gevoelens van isolatie en onzekerheid en ervoor zorgen dat kinderen opgroeien met een vervormd zelfbeeld.

Gezinsleden mogen hun gevoelens of gedachten niet uiten en voelen zich geïsoleerd en alleen. Ze voelen zich ook verantwoordelijk voor het geluk en welzijn van hun ouders, wat kan leiden tot schuldgevoelens wanneer ze niet aan die verwachtingen voldoen.

De effecten van narcistische gezinsdynamiek kunnen kortstondig of langdurig zijn. Sommige mensen kunnen een paar negatieve ervaringen met hun ouders hebben en dan verder gaan, terwijl anderen er levenslang littekens aan overhouden.

Narcisme kan een aanzienlijke impact hebben op het gezin en individuele gezinsleden. Hier zijn enkele van de effecten die narcisme kan hebben:


#1: Geestelijke gezondheidsproblemen

Opgroeien in een narcistische gezinsdynamiek kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst, depressie, laag zelfbeeld en persoonlijkheidsstoornissen.

Kinderen in zo'n omgeving kunnen kritiek internaliseren, zich waardeloos voelen en druk ervaren om een perfect beeld te behouden.

mentale gezondheid

Ze lopen mogelijk ook een hoger risico op het ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen of complexe PTSS. Deze effecten kunnen blijvende gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid.


#2: Moeite met het vertrouwen van anderen

Moeilijkheden met het vertrouwen van anderen is een veelvoorkomend gevolg van opgroeien in een narcistische gezinsdynamiek. Wanneer een narcistische ouder of verzorger een kind opvoedt, kunnen zij emotioneel misbruik, manipulatie en verwaarlozing ervaren.

Narcistische ouders stellen vaak hun behoeften boven die van hun kinderen, wat leidt tot een gebrek aan emotionele ondersteuning en empathie.

Als gevolg hiervan kunnen kinderen moeite hebben met het ontwikkelen van vertrouwensrelaties met anderen en hebben ze moeite met het herkennen van gezonde grenzen. Deze moeilijkheid in het vertrouwen van anderen kan op de lange termijn effect hebben op persoonlijke relaties.


#3: Lage eigenwaarde 

De tol van narcistische gezinsdynamiek op het zelfbeeld is aanzienlijk. Kinderen die in dergelijke omgevingen opgroeien, ervaren vaak emotioneel misbruik, verwaarlozing en kritiek.

Ze kunnen zich onwaardig en inadequaat voelen en voortdurend goedkeuring zoeken. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld en een laag zelfbeeld, dat kan aanhouden tot in de volwassenheid. Overlevenden van narcistisch misbruik kunnen worstelen met negatieve zelfpraat en zelftwijfel.

Lees ook: Wat Is Stockholm Syndroom? 


#4: Schuldgevoel en schaamte 

Schuldgevoel en schaamte zijn dagelijkse worstelingen voor individuen die opgroeiden in een narcistische gezinsdynamiek. De behoeften en emoties van een kind worden vaak genegeerd of weggewuifd in dergelijke gezinnen, waardoor ze zich schuldig en verantwoordelijk voelen voor de disfunctie binnen het gezin.

Ze voelen zich schuldig als ze voor hun eigen behoeften zorgen. Het is essentieel om te herkennen dat zelfbeschuldiging en schaamte niet de schuld zijn van de overlevende.


#5: Zoeken naar bevestiging

In gezinnen waar narcisme voorkomt, wordt de waarde van een kind vaak gekoppeld aan hoe goed ze hun ouders kunnen behagen. Hierdoor kunnen ze steeds bevestiging nodig hebben en vinden ze het lastig om zelf beslissingen te maken.

Deze gewoonte om steeds bevestiging te zoeken kan doorgaan tot in de volwassen leeftijd. Dit maakt het moeilijk om je eigen mening te uiten, je eigen grenzen aan te geven, of vol zelfvertrouwen beslissingen te maken.

Mensen die narcistisch misbruik hebben meegemaakt, kunnen problemen hebben met de drang om anderen tevreden te stellen, de angst voor afwijzing, en twijfel aan zichzelf.

Om deze gewoonte van steeds bevestiging zoeken te overwinnen, moet men leren om zichzelf goedkeuring te geven, zelfvertrouwen op te bouwen, en hun eigen behoeften op de eerste plaats te zetten.


10 Signalen van Narcistische familiedynamiek

We hebben allemaal ervaringen uit onze jeugd met onze familie. Maar opgroeien in een narcistische familiedynamiek kan bijzonder moeilijk zijn.

Hier zijn 10 signalen van een narcistische gezinsstructuur:

#1: Gebrek aan empathie en emotionele ondersteuning

In een narcistische gezinsstructuur ontvangen gezinsleden vaak niet de empathie en bevestiging die ze nodig hebben bij het uiten van hun gevoelens of behoeften.

geen steun

In een gezond gezin ondersteunen en bevestigen leden elkaars emoties. Maar in een narcistisch gezin kunnen gevoelens worden genegeerd, afgewezen of zelfs bekritiseerd.

Dit kan het moeilijk maken voor gezinsleden om zelfwaardering te ontwikkelen, wat kan leiden tot eenzaamheid en isolatie. Het kan ook een omgeving creëren waarin individuen zich onveilig voelen om zichzelf uit te drukken, wat kan leiden tot communicatie- en relatieproblemen binnen het gezin.


#2: Constante kritiek en de schuld geven

Opgroeien in een narcistisch gezin kan moeilijk zijn vanwege constante kritiek en beschuldigingen. Het is gebruikelijk dat gezinsleden worden afgekraakt en hun prestaties worden genegeerd, waardoor ze zich ongewaardeerd en onvoldoende voelen.

In plaats van elkaars sterke punten te erkennen, ligt de focus vaak op tekortkomingen, wat leidt tot een stressvolle en giftige omgeving. Het kan moeilijk zijn om jezelf te uiten en nieuwe dingen te proberen, wat leidt tot een laag zelfbeeld en zelftwijfel.

Deze ervaringen kunnen op lange termijn effect hebben op het zelfvertrouwen van een persoon en het vermogen om gezonde relaties buiten het gezin op te bouwen.


#3: Het narcistische gedrag van de ouder toelaten

In een narcistisch gezin kunnen andere gezinsleden het destructieve gedrag van de narcistische ouder goedkeuren door hen te beschermen en te verdedigen.

Dit gedrag kan leiden tot een gebrek aan verantwoordelijkheid en gevolgen voor de narcistische ouder, waardoor ze hun destructieve patronen kunnen voortzetten. Het kan schadelijk zijn voor de geestelijke en emotionele welzijn van andere gezinsleden, die zich niet ondersteund en verwaarloosd kunnen voelen.


#4: Het gouden kind en de zondebok dynamiek

Er kan een dynamiek zijn waarbij het ene kind het favoriete kind is. Het gouden kind wordt vaak overladen met lof en aandacht, terwijl de andere broers en zussen onterecht worden bekritiseerd of de schuld krijgen van problemen in het gezin.

Deze dynamiek kan aanzienlijke emotionele stress veroorzaken voor het kind dat de zondebok is en kan leiden tot langdurige mentale gezondheidsproblemen. Het kind dat de zondebok is, kan altijd het gevoel hebben gehad dat hij het zwarte schaap van de familie was omdat zijn ouders altijd de voorkeur gaven aan zijn jongere zus, die nooit iets verkeerd leek te doen.


#5: Controle en manipulatie

De ouder kan tactieken van controle en manipulatie gebruiken om hun machtspositie te behouden. Ze kunnen controleren met wie gezinsleden omgaan, waar ze naartoe gaan en wat ze kunnen doen.

Een jongen die opgroeide in een narcistisch gezin, werd door zijn moeder altijd gemanipuleerd om te doen wat zij wilde. Ze gebruikte zinnen als "als je van me hield, zou je dit doen" om zijn acties te controleren en hem te manipuleren om haar wensen te volgen.

Lees ook: Opgevoed door narcistische ouders? 


#6: Verwaarlozing en verlating

Emotionele en fysieke verwaarlozing kan vaak voorkomen, waarbij de narcistische ouder geen interesse toont in het bieden van adequate zorg voor hun kinderen.

Een kind kan zich vaak verwaarloosd en verlaten voelen, terwijl de narcistische ouder misschien favoritisme toont aan een ander kind.

Dit kan leiden tot gevoelens van waardeloosheid en verlating die aanhouden tot in de volwassenheid. Het kind kan moeite hebben met het vormen van gezonde relaties en kan problemen hebben met het vertrouwen van anderen vanwege de verlating die ze in hun jeugd hebben ervaren.


#7: Onrealistische verwachtingen

De verwachtingen van de ouder zijn niet gebaseerd op de capaciteiten, interesses of behoeften van hun kinderen, maar eerder op de verlangens van de ouder naar succes en validatie.

De kinderen kunnen onder druk worden gezet om op hoog niveau te presteren, wat leidt tot angst, stress en gevoelens van ontoereikendheid wanneer ze niet aan de verwachtingen voldoen.

Deze onrealistische verwachtingen kunnen een langdurige impact hebben op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind.


#8: Gaslighting

Gaslighting is een tactiek die narcistische ouders gebruiken om gezinsleden te manipuleren om hun eigen realiteit in vraag te stellen.

Het kan verwarring, twijfel en zelfs zelfverwijt veroorzaken bij gezinsleden.

Lees in dit uitgebreide artikel meer over gaslighting


#9: Gebrek aan grenzen

geen grenzen

Persoonlijke grenzen worden misschien niet gerespecteerd of zelfs erkend. Leden hebben misschien hulp nodig bij het stellen en handhaven van grenzen, wat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en wrok.


#10: Emotionele instabiliteit

Emotionele instabiliteit verwijst naar plotselinge, intense en onvoorspelbare veranderingen in de stemming of emotionele toestand van een persoon.

In een narcistische gezinsdynamiek kunnen gezinsleden zich constant angstig en bang voelen om de uitbarstingen of emotionele instabiliteit van de narcistische ouder te triggeren.

Dit kan een gespannen en ongemakkelijke sfeer in het huishouden creëren, wat leidt tot stress, angst en emotionele uitputting voor alle betrokkenen. 

Hoe behandel


Hoe gaan narcisten om met hun familie?

Narcisten behandelen hun familieleden vaak als verlengstukken van zichzelf in plaats van als individuen met hun eigen gedachten, gevoelens en behoeften.

Ze kunnen kritisch en veeleisend zijn, onrealistische verwachtingen stellen en degenen die deze niet nakomen bestraffen. Ze kunnen ook gaslighting, manipulatie en emotioneel misbruik gebruiken om controle en macht te behouden.

In sommige gevallen kunnen ze één kind boven de anderen verkiezen, wat een dynamiek creëert van een 'gouden kind' en een 'zondebok'. Narcisten plaatsen hun eigen behoeften en verlangens boven die van hun familieleden.


Hoe omgaan met een narcistische familiedynamiek? 5 tips

Het kan lastig zijn om te weten hoe je moet omgaan met een narcistische gezinsdynamiek. Hier zijn vijf tips voor het omgaan met zo'n gezinssituatie:

#1: Stel Grenzen

Identificeer welk gedrag voor jou onacceptabel is en communiceer dit duidelijk aan je familie. Houd je aan je grenzen en sta niet toe dat ze worden overschreden.


#2: Zorg voor Jezelf

Zorg fysiek, mentaal en emotioneel goed voor jezelf. Doe dingen die je blij maken en omring je met positieve mensen.


#3: Zoek Professionele Hulp

 Een narcistische familiedynamiek weegt zwaar je op gemoedstoestand. Overweeg om professionele hulp in te schakelen. 

Zo kun je op een gezonde manier omgaan met de situatie en leren om de effecten ervan te verwerken. Een hulpmiddel dat je zou kunnen overwegen is het online programma "De Narcist De Baas Methode".

Dit hulpprogramma is speciaal voor jou ontworpen, om je te helpen omgaan met narcistisch gedrag.

Het biedt je de gereedschappen en strategieën die je nodig hebt om je leven weer in eigen hand te nemen en positieve stappen te zetten richting herstel. Weet dat je er niet alleen voor staat.

Wil je meer weten over dit populaire hulpprogramma? Klik dan hier.


#4: Beperk Contact 

Indien mogelijk, beperk het contact met toxische familieleden of narcistische ouders. Dit kan betekenen dat je grenzen stelt rondom communicatie of familiebijeenkomsten volledig vermijdt.

Lees ook: Zo geef je grenzen aan zonder je schuldig te voelen


#5: Bouw een Steunnetwerk

Hoe omgaan met een narcistische familiedynamiek? 5 tips

Het kan lastig zijn om te weten hoe je moet omgaan met een narcistische gezinsdynamiek. Hier zijn vijf tips voor het omgaan met zo'n gezinssituatie:


#1: Stel Grenzen

Identificeer welk gedrag voor jou onacceptabel is en communiceer dit duidelijk aan je familie. Houd je aan je grenzen en sta niet toe dat ze worden overschreden.


#2: Zorg voor Jezelf

Zorg fysiek, mentaal en emotioneel goed voor jezelf. Doe dingen die je blij maken en omring je met positieve mensen.


#3: Zoek Professionele Hulp

 Een narcistische familiedynamiek weegt zwaar je op gemoedstoestand. Overweeg om professionele hulp in te schakelen. 

Zo kun je op een gezonde manier omgaan met de situatie en leren om de effecten ervan te verwerken. Een hulpmiddel dat je zou kunnen overwegen is het online programma "De Narcist De Baas Methode".

Dit hulpprogramma is speciaal voor jou ontworpen, om je te helpen omgaan met narcistisch gedrag.

Het biedt je de gereedschappen en strategieën die je nodig hebt om je leven weer in eigen hand te nemen en positieve stappen te zetten richting herstel. Weet dat je er niet alleen voor staat.

Wil je meer weten over dit populaire hulpprogramma? Klik dan hier.


#4: Beperk Contact 

Indien mogelijk, beperk het contact met toxische familieleden of narcistische ouders. Dit kan betekenen dat je grenzen stelt rondom communicatie of familiebijeenkomsten volledig vermijdt.

Lees ook: Zo geef je grenzen aan zonder je schuldig te voelen


#5: Bouw een Steunnetwerk

ondersteunend netwerk

Omring jezelf met een netwerk van vrienden of gekozen familie die begripvol en ondersteunend zijn. Een sterk ondersteuningssysteem kan je helpen omgaan met de effecten van de narcistische gezinsdynamiek.


Tot slot

In een gezin waar narcisme speelt, staan de wensen en behoeften van het narcistische gezinslid bovenaan. Dit leidt vaak tot een ongezonde gezinssituatie.

In zo'n situatie kunnen gezinsleden zich vaak verwaarloosd voelen en kunnen ze het slachtoffer worden van manipulatie en emotioneel misbruik.

We hebben in dit artikel gekeken naar de rollen die gezinsleden vaak op zich nemen om in zo'n moeilijke omgeving te kunnen overleven.

Maar er is ook goed nieuws: er is zeker hoop voor mensen die in zo'n gezin opgroeien.

Door de tips in dit artikel te volgen, kan je stappen zetten in de richting van herstel en een gelukkigere toekomst.

Als je denkt dat je mogelijk te maken hebt met een narcistische persoon in je leven, dan is het belangrijk om daar zeker van te zijn.

Een goede eerste stap is het doen van onze gratis narcisme test. Deze test geef je direct inzicht of je te maken hebt met een narcist.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>