8 Geheime Zwakheden Van Een Narcist Die Je Moet Weten

Wat zijn de zwakheden van een narcist? Narcisten doen alsof ze almachtig zijn en alles weten.

Ze vertonen extreem gedrag en zijn erg overtuigd van hun eigen perfectie op alle fronten.

De narcist leeft in een nepwereld. Maar erger nog: ze maken hun partners en anderen onzeker en zwak.

Maar ook narcisten hebben zwakheden. Ken jij al de 8 geheime zwakheden van een narcist?

Zit je in een relatie met een narcistische partner of denk je dat iemand in je omgeving kenmerken van narcisme vertoont? Dan is dit artikel perfect voor jou.

Wat zijn zwakke punten van een narcist?

Narcisten hebben gevaarlijke persoonlijkheden. Ze ontnemen jou je eigenwaarde en identiteit.

Het is zwaar om samen te leven met een narcist. Soms zou je willen dat je wist hoe je een narcist kan breken.

Maar gelukkig kennen zelfs narcisten geheime angsten.

Ze hebben een opgeblazen gevoel van eigenbelang en een enorm gebrek aan empathie voor anderen, maar dit is slechts een masker.

Achter dat masker schuilt een heel kwetsbaar persoon. Een persoon die gevoelig is voor de minste kritiek.

Doe onze Gratis Narcisme Test

Test je kennis over narcisten met deze narcisme test. Doe de test en ontdek binnen enkele minuten of je met een narcist te maken hebt. 

Narcisten denken dan ze alwetende wezens zijn. Ze zijn extreem ijdel en geven feitelijk alleen om hun eigen welzijn.

De wereld lijkt uitsluitend om hen te draaien, althans dat denken ze zelf. Maar wat is een narcist nu eigenlijk?

Volgens psychologen is narcisme een psychologische stoornis. Narcisten zijn mensen met een sterke behoefte aan bewondering.

Ze hebben een duidelijk gebrek aan empathie voor anderen en een overdreven gevoel van eigen belang.

Narcisten laten een spoor van vernieling achter. Ze zijn erg goed in het vertonen van tegenstrijdig gedrag.

Zo kunnen ze thuis een tiran zijn die alles controleert en die jou emotioneel verwaarloost, terwijl ze buitenshuis juist de charmante heer spelen.

Narcisten zaaien twijfel, waardoor je vaak niet eens meer durft te praten over wat er speelt.

De narcist is verliefd op zijn eigen spiegeling en dat is tevens zijn zwakheid. Want achter dat hele grote masker schuilt in werkelijkheid iemand met een zeer laag zelfbeeld.

Het lijkt bijna een onmogelijk contrast, en juist dat maakt narcisme zo moeilijk te begrijpen.

Hun voorkomen verschilt enorm met hoe ze zich voelen. Maar ook narcisten zijn bang.

En al lijkt het bijna niet mogelijk, maar een narcist heeft veel zwakheden. De angst van narcisten heeft alles te maken met hun lage zelfbeeld.

Het zijn verborgen zwakheden, die nooit gezien mogen worden.

Zit jij in een narcistische relatie en ben je doodmoe van alle vernederingen die je moet verwerken?

Lees dan zeker de volgende 8 geheime zwakheden van een narcist die je zeker moet kennen.

Zwakte van een narcist 1: Investeren niet in lange relaties

Narcisten kenmerken zich door het onvermogen om een lange relatie aan te gaan.

Een relatie aangaan betekent dat je je bloot moet geven. Zeker wanneer het gaat om een liefdesrelatie, dan is het de bedoeling dat je elkaar steeds beter leert kennen.

Een narcist speelt in het begin van de relatie altijd een spel. Hij doet zich anders voor om de beoogde partner voor zich te winnen.

Het is erg belangrijk voor de narcist om zichzelf belangrijk te voelen en altijd het spel te winnen.

Maar naarmate de relatie serieuzer wordt, krijgt de narcist angst. Het is namelijk niet de bedoeling dat hij te veel over zichzelf moet prijsgeven.

Wanneer je met elkaar een relatie begint, dan kun je de eerste tijd best het een en ander verbloemen. Maar na verloop van tijd zal je zonder twijfel elkaars schaamte, zwakheden en fouten leren kennen.

Voor narcisten is het tonen van kwetsbaarheid absoluut beangstigend en vrijwel ondenkbaar.

Dat is dus ook de reden dat narcisten meestal alleen korte relaties aangaan.

Lange relaties zijn voor hen angstaanjagend, en worden daarom zoveel mogelijk vermeden.

Zwakte van een narcist 2: Gebrek aan zelfreflectie

Zelfreflectie is het willen onderzoeken en inzien van de eigen fouten en tekortkomingen.

Narcisten creëren een gemaakt beeld van zichzelf. Een beeld van superioriteit.

Het zelfbeeld van een narcist is gebaseerd op een leugen. Een gemaakte waarheid die alleen alle positieve kanten laat zien.

Zwakheden worden daarom volledig uitgebannen. Een narcist zal nooit willen dat het valse beeld van zichzelf wordt doorzien.

Kritisch naar zichzelf kijken is doodeng. Zelfreflectie zal je dus niet snel terugzien bij een echte narcist.

Zwakte van een narcist 3: Gebrek aan empathie

Empathie is het tonen van medeleven naar anderen. Empathie gaat tevens over spijt voelen en spijt tonen wanneer je iemand pijn hebt gedaan.

Narcisten missen het vermogen om spijt te voelen. Maar erger is misschien nog wel dat ze actief weigeren om spijt te tonen.

Ze weigeren zich slecht te voelen over het feit dat ze anderen kwetsen. Het voelt als een zwakte die ze angstig maakt.

Het tonen van berouw of emotionele kwetsbaarheid komt neer op het toegeven dat er een fout is gemaakt.

En juist voor de enorm trotse en hooghartige narcist is dat ondenkbaar.

Zichzelf moeten verontschuldigen is voor de narcist het tonen van zwakte, en daarmee is empathie tonen een van de zwakheden van een narcist.

Zwakte van een narcist 4: Bang voor de dood

De dood is voor veel mensen een akelig thema, niet alleen voor narcisten. Maar waarom is de dood voor narcisten extra beangstigend?

Een narcist heeft zijn leven opgebouwd rondom zijn toneelspel van leugens.

De dood is onvermijdelijk en tegelijk vernietigend voor een narcist. De dood wist de superioriteit uit.

De dood vernietigt de machtige, alwetende narcist. En hoe goed de narcist tijdens zijn leven zijn spelletjes ook speelt, iedereen wacht de dood.

Rijk of arm; succesvol of een mislukking, iedereen gaat op een dag dood.

Dat betekent voor een narcist dat al het narcistische gedrag zinloos is geweest. De dood is daarom een grote angst voor narcisten.

Zwakte van een narcist 5: Ze vrezen schaamte

Narcisten zijn slecht in het aanvoelen van emoties van anderen. Net zo min kunnen ze zich inleven in de behoeftes van de ander.

Maar schaamte is een categorie apart.

Voor een narcist betekent schaamte een emotie die zwakte toont. Een narcist is bang dat de schaamte een negatief effect heeft op zijn status.

Schaamte is daarom een van de grote zwakheden van een narcist. De schaamte die een narcist vreest, gaat niet over schuldgevoelens.

Narcisten voelen zich namelijk niet schuldig over hun eigen gedrag, noch over wat ze anderen aandoen.

Maar schaamte voelen zou betekenen dat het ego van de narcist niet meer in tact is.

En laat juist dat ego zo vreselijk belangrijk voor hen zijn. Het hoog houden van het ego is waar een narcist zijn leven lang mee bezig is.

De narcist verdedigt het ego, koste wat het kost. Geen enkele leugen wordt vermeden, zolang de buitenwereld maar onder de indruk is.

Schaamte voelen is daarom een andere belangrijke zwakheid van de narcist.

Zwakte van een narcist 6: Angst voor uitkomen leugens

Narcisten staan er om bekend dat ze de werkelijkheid behoorlijk kunnen verdraaien.

Het hoort bij het spel om te liegen, overdrijven en zichzelf veel belangrijker te maken dan ze werkelijk zijn.

Het doel van alle leugens is dat de narcist zich beter voelt en zijn positie verbetert in de samenleving.

Narcisten leven in een nepwereld. Het is dus niet vreemd dat zij doodsbang zijn dat die nepwereld instort.

Narcisten geloven ook werkelijk in hun opgebouwde luchtkasteel. Ze tillen hun prestaties naar het hoogste niveau om het aanzien steeds verder te vergroten.

Je begrijpt dus wel dat dit een van de grootste angsten van de narcist is: de angst dat het web van leugens op een dag in elkaar zal storten en anderen zijn ware gezicht zien.

Zwakte van een narcist 7: Graag de belangrijkste willen zijn

Een narcist wil graag de beste zijn en bovenal het meest superieur van allemaal. Het is dus ook niet onlogisch dat de narcist een grote angst voelt om niet belangrijk genoeg te zijn.

Narcisten houden ervan om posities in te nemen die invloed hebben en macht geven. Voor narcisten is het leven een wedstrijd waarbij verliezen geen optie is.

Narcisten willen altijd winnen. Ze willen leidinggeven en de baas zijn. Daarnaast willen ze bewonderd worden en erkenning krijgen voor alles dat ze doen.

Zelfs wanneer hetgeen dat ze gedaan hebben feitelijk niets voorstelt, zelfs dan wil de narcist maximale erkenning.

Een narcist leidt aan grootheidswaanzin. Zelfs zonder echte prestaties willen ze geprezen worden.

Het is dus hun grote angst om niet de aller belangrijkste te zijn en eer en erkenning mis te lopen.

Zwakte van een narcist 8: Geen dankbaarheid tonen

Dankbaarheid is iets heel akeligs voor een narcist. Dankbaar zijn voelt als een zwakte.

Het zou kunnen betekenen dat een ander iets beter weet of kan dan de narcist zelf.

Een ander zou machtiger kunnen zijn dan de narcist. Of de narcist zou de hulp van een ander nodig kunnen hebben. Allemaal tekenen van zwakte en zwakte is uitgesloten.

Narcisten voelen zich machtig en denken dat ze uitstijgen in superioriteit. Mocht iemand anders dus iets waardevols gedaan hebben, dan zou dat de ander gelijk maken aan de narcist.

Het superieure gevoel wordt hierdoor weg geveegd. En narcist wil nooit op hetzelfde niveau uitkomen als een ander.

Een narcist wil altijd beter zijn. Minder zijn, zwakheden of lager uitkomen dan iemand anders, is daarmee opnieuw een van de zwakheden van een narcist.

 

Vera
 

Vera is sociaal pedagogisch hulpverlener en persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ze is expert op het gebied van zelfvertrouwen en narcisme. Met haar deskundigheid heeft ze al duizenden vrouwen én mannen geholpen om te herstellen van narcistisch misbruik. Vera is zelfstandig auteur en schrijft op Vitaal Gezond artikelen over mens, (sociale) relaties en gezondheid.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: