8 Geheime Zwakheden Van Een Narcist Die Je Moet Weten

Wat zijn de zwakheden van een narcist? Narcisten doen alsof ze almachtig zijn en alles weten.

Ze vertonen extreem gedrag en zijn erg overtuigd van hun eigen perfectie op alle fronten.

De narcist leeft in een nepwereld. Maar erger nog: ze maken hun partners en anderen onzeker en zwak.

Maar ook narcisten hebben zwakheden. Ken jij al de 8 geheime zwakheden van een narcist?

Doel van dit artikel: Zit je in een relatie met een narcistische partner of denk je dat iemand in je omgeving kenmerken van narcisme vertoont? Dan is dit artikel perfect voor jou.


Wat zijn zwakke punten van een narcist?

Je zou het misschien niet denken, maar zelfs narcisten hebben veel zwakheden. Ondanks hun schijnbaar ondoordringbare voorkomen van zelfverzekerdheid en superioriteit, verbergt elk narcistische masker een reeks kwetsbaarheden.

Deze personen hebben een diepgewortelde angst voor kritiek en hun opgeblazen gevoel van eigenbelang dient vaak als een schild tegen hun innerlijke onzekerheden.

Hun gebrek aan empathie, hoewel het hen ogenschijnlijk macht geeft, is eigenlijk een teken van hun onvermogen om werkelijk verbinding te maken met anderen.

Dit artikel duikt dieper in deze paradoxale zwakheden die de narcistische persoonlijkheid kenmerken.

Bekijk nu eerst deze video voordat je verder leest:

Heb je de video bekeken?

Dan wordt al snel duidelijk dat narcisten een gebrek hebben aan empathie voor anderen en een overdreven gevoel van eigen belang.

Narcisten denken dan ze alwetende wezens zijn. Ze zijn extreem ijdel en geven feitelijk alleen om hun eigen welzijn.

De wereld lijkt uitsluitend om hen te draaien, althans dat denken ze zelf. Maar wat is een narcist nu eigenlijk?

Volgens psychologen is narcisme een psychologische stoornis. Narcisten zijn mensen met een sterke behoefte aan bewondering.

Narcisten laten een spoor van vernieling achter. Ze zijn erg goed in het vertonen van tegenstrijdig gedrag.

Zo kunnen ze thuis een tiran zijn die alles controleert en die jou emotioneel verwaarloost, terwijl ze buitenshuis juist de charmante heer spelen.

Narcisten zaaien twijfel, waardoor je vaak niet eens meer durft te praten over wat er speelt.

De narcist is verliefd op zijn eigen spiegeling en dat is tevens zijn zwakheid. Want achter dat hele grote masker schuilt in werkelijkheid iemand met een zeer laag zelfbeeld.

Het lijkt bijna een onmogelijk contrast, en juist dat maakt narcisme zo moeilijk te begrijpen.

Hun voorkomen verschilt enorm met hoe ze zich voelen. Maar ook narcisten zijn bang.

En al lijkt het bijna niet mogelijk, maar een narcist heeft veel zwakheden. De angst van narcisten heeft alles te maken met hun lage zelfbeeld.

Het zijn verborgen zwakheden, die nooit gezien mogen worden.

Zit jij misschien in een narcistische relatie en ben je doodmoe van alle vernederingen die je moet verwerken?

Lees dan zeker de volgende 8 geheime zwakheden van een narcist die je zeker moet kennen.


Zwakte van een narcist 1: Ze investeren niet in lange relaties

Narcisten kenmerken zich door het onvermogen om een lange relatie aan te gaan.

Een relatie aangaan betekent dat je je bloot moet geven. Zeker wanneer het gaat om een liefdesrelatie, dan is het de bedoeling dat je elkaar steeds beter leert kennen.

Een narcist speelt in het begin van de relatie altijd een spel. Hij doet zich anders voor om de beoogde partner voor zich te winnen.

Het is erg belangrijk voor de narcist om zichzelf belangrijk te voelen en altijd het spel te winnen.

Maar naarmate de relatie serieuzer wordt, krijgt de narcist angst. Het is namelijk niet de bedoeling dat hij te veel over zichzelf moet prijsgeven.

Wanneer je met elkaar een relatie begint, dan kun je de eerste tijd best het een en ander verbloemen. Maar na verloop van tijd zal je zonder twijfel elkaars schaamte, zwakheden en fouten leren kennen.

Voor narcisten is het tonen van kwetsbaarheid absoluut beangstigend en vrijwel ondenkbaar.

Dat is dus ook de reden dat narcisten meestal alleen korte relaties aangaan.

Lange relaties zijn voor hen angstaanjagend, en worden daarom zoveel mogelijk vermeden.

Samenvatting: Narcisten zijn vaak niet in staat om langdurige relaties aan te gaan omdat ze bang zijn te veel van zichzelf te moeten onthullen en zo hun kwetsbaarheden bloot te leggen.


Zwakte van een narcist 2: Gebrek aan zelfreflectie

Zelfreflectie is het willen onderzoeken en inzien van de eigen fouten en tekortkomingen.

Narcisten creëren een gemaakt beeld van zichzelf. Een beeld van superioriteit.

Recent onderzoek toont aan dat er significante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in hoe narcisme zich uit en de impact ervan op relatiegeweld. Mannen vertonen vaker grandioos narcisme, geassocieerd met psychologisch geweld, terwijl vrouwen die kwetsbaar narcisme vertonen meer geneigd zijn tot fysiek en psychologisch geweld.

Zwakheden worden daarom volledig uitgebannen. Een narcist zal nooit willen dat het valse beeld van zichzelf wordt doorzien.

Kritisch naar zichzelf kijken is doodeng. Zelfreflectie zal je dus niet snel terugzien bij een echte narcist.


Zwakte van een narcist 3: Gebrek aan empathie

Empathie is het tonen van medeleven naar anderen. Empathie gaat tevens over spijt voelen en spijt tonen wanneer je iemand pijn hebt gedaan.

Narcisten missen het vermogen om spijt te voelen. Maar erger is misschien nog wel dat ze actief weigeren om spijt te tonen.

Ze weigeren zich slecht te voelen over het feit dat ze anderen kwetsen. Het voelt als een zwakte die ze angstig maakt.

Het tonen van berouw of emotionele kwetsbaarheid komt neer op het toegeven dat er een fout is gemaakt. Ze kunnen ook ijskoude opmerkingen maken als het om eten gaat. Bijvoorbeeld: "eet je nu alweer een broodje? En het dan gek vinden dat je dikker wordt..."

En juist voor de enorm trotse en hooghartige narcist is dat ondenkbaar.

Zichzelf moeten verontschuldigen is voor de narcist het tonen van zwakte, en daarmee is empathie tonen een van de zwakheden van een narcist.

Samenvatting: De dood is extra beangstigend voor narcisten omdat het hun zorgvuldig opgebouwde façade van superioriteit en macht vernietigt, waardoor al hun inspanningen uiteindelijk zinloos lijken.


Zwakte van een narcist 4: Bang voor de dood

De dood is voor veel mensen een akelig thema, niet alleen voor narcisten. Maar waarom is de dood voor narcisten extra beangstigend?

Een narcist heeft zijn leven opgebouwd rondom zijn toneelspel van leugens.

De dood is onvermijdelijk en tegelijk vernietigend voor een narcist. De dood wist de superioriteit uit.

De dood vernietigt de machtige, alwetende narcist. En hoe goed de narcist tijdens zijn leven zijn spelletjes ook speelt, iedereen wacht de dood.

Rijk of arm; succesvol of een mislukking, iedereen gaat op een dag dood.

Dat betekent voor een narcist dat al het narcistische gedrag zinloos is geweest. De dood is daarom een grote angst voor narcisten.

Samenvatting: De dood is extra beangstigend voor narcisten omdat het hun zorgvuldig opgebouwde façade van superioriteit en macht vernietigt, waardoor al hun inspanningen uiteindelijk zinloos lijken.


Zwakte van een narcist 5: Ze vrezen schaamte

Narcisten zijn slecht in het aanvoelen van emoties van anderen. Net zo min kunnen ze zich inleven in de behoeftes van de ander.

Maar schaamte is een categorie apart.

Voor een narcist betekent schaamte een emotie die zwakte toont. Een narcist is bang dat de schaamte een negatief effect heeft op zijn status.

Schaamte is daarom een van de grote zwakheden van een narcist. De schaamte die een narcist vreest, gaat niet over schuldgevoelens.

Maar schaamte voelen zou betekenen dat het ego van de narcist niet meer in tact is.

En laat juist dat ego zo vreselijk belangrijk voor hen zijn. Het hoog houden van het ego is waar een narcist zijn leven lang mee bezig is.

De narcist verdedigt het ego, koste wat het kost. Geen enkele leugen wordt vermeden, zolang de buitenwereld maar onder de indruk is.

Schaamte voelen is daarom een andere belangrijke zwakheid van de narcist.

Samenvatting: Schaamte is een cruciale zwakte voor narcisten omdat het hun zorgvuldig opgebouwde ego bedreigt, wat ze koste wat kost proberen te beschermen.


Zwakte van een narcist 6: Angst voor uitkomen leugens

Narcisten staan er om bekend dat ze de werkelijkheid behoorlijk kunnen verdraaien.

Het hoort bij het spel om te liegen, overdrijven en zichzelf veel belangrijker te maken dan ze werkelijk zijn.

Het doel van alle leugens is dat de narcist zich beter voelt en zijn positie verbetert in de samenleving.

Narcisten leven in een nepwereld. Het is dus niet vreemd dat zij doodsbang zijn dat die nepwereld instort.

Narcisten geloven ook werkelijk in hun opgebouwde luchtkasteel. Ze tillen hun prestaties naar het hoogste niveau om het aanzien steeds verder te vergroten.

Je begrijpt dus wel dat dit een van de grootste angsten van de narcist is: de angst dat het web van leugens op een dag in elkaar zal storten en anderen zijn ware gezicht zien.

Samenvatting: Narcisten zijn doodsbang dat hun web van leugens en overdrijvingen ontrafeld wordt, waardoor hun valse zelfbeeld en sociale status in gevaar komen. 


Zwakte van een narcist 7: Graag de belangrijkste willen zijn

Een narcist wil graag de beste zijn en bovenal het meest superieur van allemaal. Het is dus ook niet onlogisch dat de narcist een grote angst voelt om niet belangrijk genoeg te zijn.

Narcisten houden ervan om posities in te nemen die invloed hebben en macht geven. Voor narcisten is het leven een wedstrijd waarbij verliezen geen optie is.

Narcisten willen altijd winnen. Ze willen leidinggeven en de baas zijn. Daarnaast willen ze bewonderd worden en erkenning krijgen voor alles dat ze doen.

Zelfs wanneer hetgeen dat ze gedaan hebben feitelijk niets voorstelt, zelfs dan wil de narcist maximale erkenning.

Een narcist leidt aan grootheidswaanzin. Zelfs zonder echte prestaties willen ze geprezen worden.

Het is dus hun grote angst om niet de aller belangrijkste te zijn en eer en erkenning mis te lopen.

Samenvatting: Narcisten vrezen boven alles om niet als de belangrijkste en meest superieure persoon erkend te worden, wat hen drijft naar een constante zoektocht naar macht en bewondering.


Zwakte van een narcist 8: Geen dankbaarheid tonen

Dankbaarheid is iets heel akeligs voor een narcist. Dankbaar zijn voelt als een zwakte.

Het zou kunnen betekenen dat een ander iets beter weet of kan dan de narcist zelf.

Een ander zou machtiger kunnen zijn dan de narcist. Of de narcist zou de hulp van een ander nodig kunnen hebben. Allemaal tekenen van zwakte en zwakte is uitgesloten.

Narcisten voelen zich machtig en denken dat ze uitstijgen in superioriteit. Mocht iemand anders dus iets waardevols gedaan hebben, dan zou dat de ander gelijk maken aan de narcist.

Het superieure gevoel wordt hierdoor weg geveegd. En narcist wil nooit op hetzelfde niveau uitkomen als een ander.

Samenvatting: Dankbaarheid is voor narcisten een teken van zwakte omdat het impliceert dat anderen mogelijk superieur zijn of dat zij afhankelijk zijn van anderen, wat hun gevoel van superioriteit ondermijnt.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Hi mijn naam is Eva, ik zit hier al jaren in . Gelukkig had ik het snel door. Mijn kinderen voelen geen verbondenheid met hem. Zijn ouders hebben exact hetzelfde als hij. Hij heeft zoveel verschillende sex contacten gehad. Deze personen zijn niet terug te vinden op de namen die hij in de computer had staan. Ik heb mijn leven wel op de rit en we wonen nog onder een dak. Dit omdat ik dan mijn kinderen kan groot brengen en ze kan bieden wat ik anders financieel niet meer kan. Ik ben net voor mijzelf begonnen om financieel afhankelijk te worden. Mijn omgeving weet het . Hij is nu 53 , werkt weinig, en we merken dat hij de controle zowel over zichzelf als over ons verloren heeft. Blijf goed bij jezelf laat je niet mee slepen . Dan kom je er zker uit. Misschien niet meteen maar echt heb vertrouwen in jezelf.

 • Hallo ik ben Dave en zelf slachtoffer van narcisme heb ik recent en schrijf het speciaal zo ” de lugubere niet te bevaten/ongeloof/verwaring /schuld/woede heel veel Woede en uiteindelijk verdriet een ja leeg , donker eenzaam maar vooral pijnlijk de zeer ernstige bitttere ontnuchtering van de keiharde realiteit/nightmare in een slechte B Film en het ergst van al is dat mijn omgeving (kennis) daar op een voor mij zeer bedenkelijk laag niveau hun manier ja schaamteloos zich van geen kwaad bewust niveau misbruik van mijn al preculaire situatie nadat ik 7jaar geleden mijn beste solemate mijn Pa heb verloren nadat hij plots maar “verdacht overlijden?!!” Ja dat was een zware klap zeg altijd mss kan je bepaalde dingen nu eenmaal niet verwerken maar je kan het proberen een plaats te geven maar dat is allemaal zo simpel niet natuurlijk als je als zoon de toch onverwacht schok krijgt te maken en dus voor zo een traumatische ervaring komt te staan maar ook eerst ongeloof/besef op dat moment onverbiddelijk mijn hele wereld storte in , had een job 13j opgegeven , en onrechtstreeks voor het 1st schuldbemiddeling , had nog 1 iemand in mijn leven mijn Moeder en 2 lieve kattjes dus tja keuze vlug gemaakt , wij besluiten om iets te huren en dus de koste te delen zo gezegd zo gedaan…… maar nu komt ben 7j later beweert mijn advocaat van 24.000€ slechts een 2500 van de schuld heeft afbetaald terwijl er dan nog 18.000€ in mijn voordeel
  is uitgesproken in rechtszaak van een geshil tussen mijn Ziekenfonds en Werk dus 24000
  – 18.000
  =6.000
  Dan denk dat elke gemiddelde mens met gezond verstand weet dat er iets niet juist in de haak is als u advocaat beweert van slechts 2500€ hebben betaald van heel die 24.000 waar is die 18.000€ dan naar toe , er zijn dan ook nog een aantal vreemde/ beslissingen vermindering leefgeld van 500€ naar 300€ tot heden , ook de dat van storten kledijgelden ik leg dat uit aan mensen niemand die daar gehoor aan geeft of enige ernst , de Corana epidemie breekt uit mijn mama is risicopatiënt gevolg ik nam dat nogal serieus omdat dat uiteraard over de gezondheid van Moeder en andere zwakker en mezelf lol , ik kreeg om den duur discussies met mensen in winkels en ook kennissen wat nu blijkbaar ook heeft bijgedragen onbegrip en onaanvaardbaar gedrag van mensen inclusief mij Moeder die vorig maand beslit heeft mij alleen te laten mrt mijn 2 kattjes ik deed daar dan alles voor ze weet dat mij schuldbemiddeling deze maand na 7jaar gedaan is en word kwijtgescholden , maar ze vond dat ik meer moeite moest doen terwijl ik niet anders kan dan wachten nee haar argument is dat ze niet meer wou wachten en met de financiële gevolgen dat ik van 300€ maand moet leven en de kattjes eten ect..alle kosten 750 ,huishouden was,plas,koken,winkel en dit beste mensen is wat ik gepresenteerd krijg naar sinds het langverwachte overlijden van mijn Pa niemand die is luister laat staan helpt nee het is zelfs zo ziekelijk laag bij de grond vind ik maar vooral zonder scrupules, onbeschoft , gemeen en als het kan financiël ook terwijl ik/wij het al moeilijk hadden dan vraag ik mij af waarom ik voortdurend van de 1 teleurstelling in de andere val hetv voeld meermaals gestraft word door/voor een ander zijn eigenbelang manipulatief gedrag mentaliteit oprechtheid maar belangrijkst met welke intenties
  Van mij advocaat – dealer- mama ze hebben allemaal verschillende malen misbruik gemaakt mij als een stuk stront behandeld met dus zowel psychische en spijtig genoeg geen te beste financiële gevolgen dat zelfs iemand van het OCNW via tde telefoon nogal vlot en direct liet verstaan dat er mij weinig of geen hulp kan geboden worden dan denk van wat moet ik dan nog ik ben radeloos momenteel dit is een mokerslag na de de eerder en tot op heden onverwachte moeilijkheden ,misverstanden,tegenslagen ik hou me struis heb 1 groot voordeel op iedereen ik weet perfect hoe de zaken zitten en laat me door niemand van de wijs maken heb wel meer vijanden die zich uiteraard al gauw heupen krijgen niet een maar met DE juiste waarheid geconfronteerd worden heb ik reeds opgemerkt Conclusie = pijn en woede en tot slot verdriet en leegt wat rest maar het allerbelangrijkste de pure liefde van mijn 2 kattjes en voor de rest is het zonder pardon alle zeilen bij zetten men hoofd boven water te houden exuseer voor mijn onverwacht reageren op dit onderwerp en samenvatting met de nogal stevig , niet te onderschatten mogelijke psychische en financiële, (fysiek)…ondervindingen narcisme, en ander vormen van gaslichting en andere vormen van emotioneel misbruik , dit is ook wel echt dringend een vraag naar hulp of advies want ik sta er echt helemaal alleen voor en als ze al zeggen als je dat plots de schok de nieuwe realiteit moeilijk vol ongeloof,angst,woede,verdriet te verduren krijgt en ondergaat dat dit 1van hardste lessen is die je kan krijgen int leven wel toen ik dat las moest ik even slikken en kan/moet mij daar spijtig bijsluiten dat dit een zeer hard noot en of bitter pil is om te incasseren , het werk zo gemeen verstikkende en zo stresserend gezien het financiële aspect dat ik helemaal niemand ken die me even help deze maand totbmijn schuldbemiddeling afloopt treug (normale)luitkering bedrag dan die 300 en alles is dan nog eens fors duurder geworden ik vind dit een onaanvaardbaar ,humanitaire bijna misdadige handeling die de slachtoffers van narcisme traumatische ervaring van dit niet te onderschatten emotionele misbruik ondergaan dus zeer zeker onder leiden.

  Vriendelijke groet Dhr Davy Janssens.

 • Dankjewel, hierdoor krijg ik weer een klein beetje moed en hoop, het ligt dus niet aan mij, ik ben niet gek, de eenzaamheid met iemand pal naast me is echt, ik ben niet overemotioneel en negatief, ik ben verdrietig en dat mag ik (nu nog echt geloven van binnen). Niet mee laten sleuren, dankjewel voor je feedback zeggen en bij mezelf blijven, op naar een andere toekomst.
  Dank!!!!

 • Helaas ook een ex met narcistische trekken. ( helaas uiteraard niet vastgelegd want meneer heeft geen hulp nodig ).
  Na ongeveer 2 jaar kwam onze dochter.
  In de tussentijd een hele turbulente relatie gehad. Het lag altijd aan mij, ik was degene die niet van hem hield, die altijd opzoek was naar iemand anders, die vreemdging. Stik jaloers. En hij wist het altijd maar te verdraaien. Om nog maar te vergeten als hij zijn zin niet kreeg of boos wordt begon te schreeuwen en te trappen en stompen tegen de deur.
  Blind wordt je gehouden. Mijn ouders hadden altijd een onderbuik gevoel en mijn vader wist zeker hij ging vreemd. Maarja als je niks kan bewijzen wat dan… je wordt op die manier gemanipuleerd en gespeeld dat het bij jou ligt, jouw onzekerheden zijn.
  Toen onze dochter geboren werd, was het aan de ene kant een hele mooie kraamtijd maar aan de andere kant ook een hele donkere. Als de kraamzorg wegging zat hij direct achter de PlayStation. Zorgde niet voor mij noch voor de baby. Had hier totaal geen oog voor. Alleen voor zn fles Jack Daniels, de PlayStation en zijn telefoon. Midden in de nacht kwam die dan s een keer naar bed ( zeg maar gerust ochtend ).
  Toen hij op uitzending ging ( voor hem het meest ideale want hij hoefde geen confrontatie aan te gaan ). Stond zijn ex voor de deur met de boodschap: ik weet niet of je het weet, maar hij heeft al die tijd ook een relatie met mij. Zij wist hier van begin af aan vanaf dus ze is overigens net zo slecht en giftig als hem.
  Hij appte tijdens de bevalling met haar. Hoe hij haar miste, hun “gezin”. En nog geen 10 minuten na de geboorte hoeveel hij wel niet van haar hield.
  Met kerst weg want hij moest praten met zijn vader. ( zat gwn gezinnetje te spelen met zijn ex ). En ga zo nog maar door met dit soort fratsen.

  Tot ongeveer het 3e levensjaar van onze dochter geen enkele verantwoording, berouw of spijt getoond. Wil ook niets doen aan het winnen van vertrouwen om een degelijke relatie op te bouwen met zijn dochter. Heeft hij nu sinds een jaar een ander slachtoffer gevonden. ( zij heeft natuurlijk nog niets in de gaten). Overigens bemoeit zij zich ook met veel te veel zaken waar ze zich niet mee behoord te bemoeien. En ik maak mijn borst alweer nat, want hij komt gewoonweg niet los van zn ex.
  Het nare is, van al dit gelieg en gemanipuleer is onze dochter de dupe. Sinds vorig jaar is ze daar om t weekend een dagje geweest en sinds dit jaar om t weekend een nachtje te slapen.
  Ik zal maar geen hele bijbel schrijven over hoe ze daar vandaan komt want het is te triest voor woorden.

  Ook mbt de communicatie voor onze dochter werkt t niet om met zo iemand afspraken te maken. Ik heb er ook geen energie meer voor. Hij doet alles zoals hij dat wil, wanneer hij dat wil en als hij daar zin in heeft. Kijkt totaal niet naar wat er nodig is of belangrijk is.
  Gaat nu van alles opeisen ( obv een ouderschapsplan dat al 4 jaar oud is ) en waar hij nooit wat mee gedaan heeft.
  Hij vergeet dat hij buiten zijn zogenaamde “rechten” ook nog plichten heeft.
  Ik geef mijn dochter ook niet zonder zorgen mee. Ik ben altijd blij als ze weer heelhuids terug is.

 • Ben getrouwd geweest met een narcist.
  Na een paar jaar heeft ze alles van me afgenomen.

  En ik begon nog te denken dat het mijn schuld was.

 • hoi allen,
  ik vind het diep triest om jullie reacties te lezen .
  wat deze mensen een ander wel niet aan kunnen doen zonder enig berouw,empathie ze zuigen je letterlijk leeg .
  hier ga ik mijn ervaring delen hoe het is om in een narcistisch gezin op te groeien . inmiddels ben ik al mid 30 dus ja zolang heeft het geduurd voordat ik daadwerkelijk erachter was dat mijn moeder een narcistische sociopaat is .
  en mijn broer is een narcist .
  ik heb ook nog een zus .
  ik ben seksueel misbruikt door mijn broer vanaf mijn 7de tot zijn 12de ik heb hierdoor 18 jaar met zijn geheim gelopen.
  eigenlijk vanaf het misbruik begon was ik de underdog .
  in narcistische gezinnen is 1 van de kinderen altijd de zondebok
  dit ben ik !! doordat mijn broer me misbruikte en hij mij in zijn ban had . Ik ben van mijn onschuld berooft en na het misbruik was ik geen kind meer maar een pseudo volwassene .
  kun je dat voorstellen een kind van 7 die met die ondraaglijke emoties moet lopen en het gebeurde thuis ik kon niet weg . door het misbruik heeft mijn broer mij in de ban gehad .doordat hij het geheim had als onderdruk middel kon hij mij onderdrukken !! hij is letterlijk tussen mij en mijn moeder in gaan staan . terug naar het narcistische gezin , er moet altijd een zondebok zijn in zon disfunctioneel gezin . er werd onderdrukt ik was de underdog de zondebok , ik kon niets inbrengen waarin mijn moeder mij de voordeel van de twijfel gaf.
  door deze ondraaglijke emoties ben ik een lastig kind geworden in mijn moeders ogen ik werd opstandig voelde me benadeeld
  voelde me niet gehoord en gezien .
  door mijn opstandigheid het er niet eens mee te wezen ,
  werd mijn moeder erg agressief om het minste en geringste
  werd ik bang gemaakt zelfs geslagen . hierdoor heb ik nog meer trauma,s opgelopen . wanneer narcistische sociopaten onmacht ervaren gebruiken ze agressie om toch maar weer controle te krijgen over de situatie .
  ongeacht of dit nu een kind van 7 jaar is !!!
  ik had al trauma,s opgelopen door het misbruik dat kon er ook nog wel bij .
  in ons gezin ben ik eigenlijk altijd als schuldig bevonden
  ik was te veel ik heb weinig tot geen liefde gehad van mijn moeder . altijd maar weer het getouwtrek verdraaien van situaties waarbij ik altijd weer de schuldige was zowel met mijn moeder als broer . ik weet wat het met je doet ! het maakt je kapot je begint overal aan te twijfelen totdat je niet eens meer op jezelf lijkt je kent je niet meer terug je weet niet meer waar je voor stond waar je voor moet opkomen je leven wordt zinloos .
  na jeugdzorg verslavingsklinieken zware trauma behandelingen schematherapie somatic experience en nog een scala aan zorginstellingen . sta ik eindelijk weer met 2 benen op de grond !
  wetende wat er me is aangedaan begrijpende wie of wat dit gedaan hebben . ik heb geen contact meer met beiden .
  en dat wil ik zo houden . hun hebben letterlijk 30 jaar van mijn leven verneukt vernacheld verwoest ! ik ben hier zo boos over .
  ik kan het niet verkroppen hoe kun je dit je kind aandoen hoe kun je dit je broer aandoen ? beide zijn monsters van de ergste klasse waarom is dit niet strafbaar in nederland psychische mishandeling emotionele mishandeling .
  ze hebben letterlijk geprobeerd mij kapot te maken .
  vroeger besefte ik het niet maar ze ervaren er plezier bij
  ons gezin zoals het vroeger bestond is niet meer wij zijn verdeeld , ieder individueel als een eilandje .
  bij incest gezinnen heerst er een verdeel en heers cultuur .
  netzoals bij de narcistsiche gezinnen mijn broer is een meester
  manipulator geworden hij heeft dit vanaf het misbruik enkel maar geperfectioneerd !! hij blijkt er nog plezier van te krijgen ook evenals mijn moeder .
  wat me nog het meeste pijn doet in deze is :
  wanneer ik mijn moeder het GEHEIM vertelde geloofde ze me niet eens ze stelde geen vragen hoe ik me hierbij voelde .
  ze Bagatelliseerde mijn verhaal ze praatte zelf met de dader mijn broer mee van ach dat zal wel meegevallen hebben of niet jongen . geen enkele intresse hierin mijn erste nachtmerrie uit mijn leven zomaar van tafel geveegd . alsof het er niet was !!!
  om een lang verhaal kort te maken .

  MENSEN NEEM AFSTAND VAN DEZE MONSTERS !!!!!
  ZE MAKEN JE TOT OP HET BOT KAPOT EN ZE ERVAREN
  ER PLEZIER AAN !!!

 • Mijn moeder en haar echtgenoot hebben beide een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Aangezien narcisten geen hulp zoeken voor hun stoornis blijft een officiële diagnose in 99% van de gevallen dus uit. Persoonlijkheidsstoornissen zijn genetisch bepaald, en hiermee dus overdraagbaar op de kinderen die ze op de wereld zetten. Ik heb een relatie gehad met een narcist en hier is een zoon uit voort gekomen. De relatie heb ik beëindigd, maar mijn zoon toonde in zijn hele vroege jeugd al de verschijnselen van een Narcist. Hij deed nooit iets waar hij geen zin in had. Hij leek thuis heel gehoorzaam, maar dat was om mij tevreden te stellen. Tijdens zijn pubertijd kon ik als moeder hem mentaal al niet meer bereiken. Hij deed wat hij wilde. En hoe meer ik mijn ongerustheid en verdriet toonde des te leuker hij het vond. Hij besloot bij zijn groot ouders in te trekken op zijn 16e. Als straf voor mij, want ik was boos op hem geworden toen ik hem op moest halen van het politie bureau. Hij was gearresteerd voor inbraak en ik was boos op hem, terwijl ik hem had moeten troosten volgens hem want hij was slachtoffer. Zijn arrestatie was traumatisch voor hem, en hij begrijpt niet dat dit de bedoeling is van een arrestatie. Je moet er van schrikken en bedenken dat het beter is om de wet niet te overtreden. Maar dat betekend schuld bekennen. En schuld bekennen dat doet een Narcist nooit. Alles wat mis gaat in het leven van een Narcist is altijd de schuld van anderen en nooit de schuld van de Narcist zelf. Mijn zoon leeft van een Wajong uitkering en heeft de instanties overtuigd dat hij een traumatische jeugd heeft gehad en dat het nooit meer goed kan komen want zijn drugs verslaafde alcoholistische moeder is overleden. Ik ben niet dood, ook geen alcoholist of drugsverslaafd. Maar hij heeft al gezegd dat ik er niet meer ben, en dat is nu zijn doel. Ik ben een tijdje doodsbang geweest. Ik krijg geen hulp. Dus ik leg me neer bij mijn lot. Ik wordt het zoveelste artikel in de krant: familie drama, zoon vermoord moeder, ondanks dat de politie hier over al meerdere keren was geïnformeerd. Ik vind rust met de gedachte dat als het hem gelukt is hij nooit meer vrij rond zal lopen en niet nog meer slachtoffers kan maken. Mijn zoon heeft mijn internet, laptops, iphone accounts al meerdere malen gehackt. Hij leest al mijn e-mails. Hij weet precies waar ik ben te allen tijde. Ik ben al vele malen in vervelende situaties gekomen met ongure types. Ik heb al geen leven meer. Ik heb de angst maar los gelaten en mijn lot geaccepteerd. Want als ik er niet meer ben dan ben ik verlost van alle ellende. Ik ben niet bang voor de dood. Narcisten maken je leven niet eens meer de moeite waard. Ik wilde maar 1 ding in het leven, een goede moeder zijn en een warme band onderhouden met mijn zoon.

 • Hallo
  Ik zit in een relatie van ruim 2,5 jaar.begin was fantastisch.we waren verliefd , hij vertelde iedereen over mij.kreeg kadootjes, liefde, fijne sex. Hij had het zelfs al heel snel over samen wonen of trouwen of miss nog wel een kindje.toen, na ong 1,5 tot 3 maanden werd het anders. Hij werd koel , afstandelijk . Ik betrapte m op leugens, chatten met andere dames en als ik hem daarmee confronteer dan word hij boos en verdraait hij het zo dat t aan mij ligt. Terwijl hij toch zeker wel jaloers is .soms tot in het extreme.Eerlijk , openhartig praten kan niet bij ons. Dan staat hij op en gaat hij weg. Wegduwen en weer naar zich toe trekken, dat is wat hij met mij doet.vaak heeft hij aangegeven dat hij niet lekker in zijn vel zit, overhoop met zichzelf.
  Dan zijn er ook weer momenten dan is hij weer zo lief, krijg ik alle aandacht dat duurt alleen helaas niet zo lang. Ik denk steeds er is iets mis met hem.en hoe meer ik lees op internet,.. zou het narsisme kunnen zijn?

 • Hallo, ook ik 30 jaar relatie achteraf met narcist heb er tot laatste 5 jaar nooit over nagedacht dat mijn partner narcist was. Altijd leuke dingen doen fijne vakanties enz tot dat zijn affaire uitkwam al 5 jaar geleden ik was op zou beeindigd worden maar is met tussen posen gewoon doorgegaan met een kind van 27 jaar jonger( geen concurentie natuurlijk) ik heb gevochten als een leeuw maar wat ik nu hoor over hoe hij al jaren over zijn gezin praat is vreselijk daarbij heeft hij al 15 jaar tijdens ons huwelijk allerlei scharrels voor sex. En terug denkend aan wat ik altijd als fijn ervaren heb en nu vele leugens laatste jaren als puzzelstukjes vallen. En dan nadat ik hem weer betrapte gewoon nooit meer iets laten horen ( dat doet zoveel pijn)
  Het enige wat hij nog deed is zich bewijzen bij nieuwe vriendin door mij te bellen en te vertellen hoe vreselijk ik was en dat zij zijn ware liefde is.
  Ik ben kapot en dingen uitpraten deed hij nooit eerlijk xijn dus ook niet. Masr uren met nieuwe vriendin praten wel. Ik kan daar niet bij. Het is zo in en in gemeen.
  Wat moet ik nou ik ben bij vuil gezet en meneer is fluitend verder aan het gaan.
  Dan ben je toch een narcist.

 • Hallo.
  Ik ben het slachtoffer van een narcist, mijn ex .
  Al ettelijke jaren zelf na de scheiding blijft hij mij achtervolgen. Hij heeft nu zelf onze kinderen in zijn macht. Help mij om hem juridisch te straffen en help mij om verder te leven.
  Cindy

  • Hoi Cindy,
   Ik ben in scheiding met een narcist, ik ben van het ene op het andere moment gedumpt.
   Ik ben 34 jaar getrouwd geweest, altijd voor hem en het gezin gezorgd en gewerkt.
   Ik kom er nu achter dat hij miljonair is en maandelijks een kapitaal verdient.
   Hij is ook directeur geworden, ik heb nooit liefde, genegenheid gehad, alles was mijn fout.
   Nu zet hij ook de kinderen tegen elkaar en mij op.
   Ook is hij niet bereid ons vermogen te delen.
   Ik heb nooit toegang tot zijn financiën gehad, moest het doen met 350, 00 euro per maand.
   Hij heeft het vermogen weggesluisd, heeft dit jaren voorbereid.
   Ik ben geestelijk gebroken, kom achter steeds meer dingen.
   Op het werk en bij vrienden vertelt hij leugens over mij, liegt, bedriegt en draait alles om, hij is het slachtoffer en ik de slechterik.
   Directeur is hij geworden door te manipuleren, de vorige eigenaar heeft hij bewerkt en hoe, helaas heb ik dit niet eerder in gezien, ik dacht het komt door zijn opvoeding, hij heeft geen liefde gehad.
   Ik ben zijn tweede vrouw en herken het hele proces wat hij ook bij zijn eerste vrouw gedaan heeft, helaas nu pas.
   Ik kan wel een boek schrijven over wat mij is overkomen.
   Alles was mijn schuld ik was slecht.
   Ik heb momenteel hulp meer het is en blijft zwaar hij staat altijd
   3-0 voor.
   Annelies

   • Heel herkenbaar, ik zit ook in zo een hel van een huwelijk.Het voelt alsof je altijd verliest van hem. Ik weet niet hoe ik er ooit van af geraak.

  • Rob
   Heb hetzelfde met mijn
   ex meegemaakt.
   Alles wat mij lief was heeft ze kapot gemaakt

 • het klopt volkomen wat hier neer geschreven is. ikzelf heb een relatie met een narcist beeindigd
  deze ex partner vertoonde de totale pathologie van de narcist.
  de love bombing, gaslighting, extreem jaloers, liegen en bedriegen, een verdraaide werkelijkheid, empathieloos, ladingen kritiek, kwellen , treiteren, zichzelf verheven voelen, controle , mijn verdenken van vreemd gaan. zelfs telefoon gesprekken welke ik met een oude vriend had werden door hem uitgelegd als dat ik geestelijk vreemd ging, hoe ziek is dat. arrogant en verslavings gevoelig.
  de laatste drie weken van ons samenzijn was een hel. geestelijke, emotionele en fysieke mishandeling paste hij toe op mij.
  doch zijn angsten kwamen ook duidelijk naar voren. bang in het donker, in de nacht moesten , zelfs in zijn slaapkamer , de lichten blijven branden. slapen met vol kunstlicht is toch al een teken van een mentaal defect. hij geloofde dat er geesten op de zolder leefden, dat ik zijn koffie vergiftigde , conversaties werden totaal onwerkelijk verklaard.
  veel van zijn beschuldigingen aan mijn persoon was projectie van hem, een totaal vertekend beeld van de werkelijkheid schetste hij, ik dicht hem niet alleen narcisme pur sang toe maar toch ook een psychopathie. hij voelde zich verheven boven velen en vond dat hij een buitengewoon talent had, alhoewel ik geen moment zijn talent gewaar ben geworden. wel buiten zijn talent om een ander totaal kapot te maken, te kwellen, zich minderwaardig te laten voelen, te vernederen, te mishandelen

  • Hallo Lucy. Toen ik je verhaal net las heb ik het nog een paar keer opn gelezen. En exact dezelfde situatie als waar ik nu in zit. En de woorden (heb ze ff gekopieerd enz) waarin je zegt “deze ex partner vertoonde de totale pathologie van de narcist.de love bombing, gaslighting, extreem jaloers, liegen en bedriegen, veel van zijn beschuldigingen aan mijn persoon was projectie van hem, een totaal vertekend beeld van de werkelijkheid schetste hij, dit doet mijn bijna ex partner exact net zo.Alles wat hem niet past en wat hem niet ten goede komt…Dat gaat hij zo verdraaien dat ik het op mn donder krijg, wat hij zo geloofwaardig naar anderen weet over te brengen. en in het begin zat ik hier bovenop. En tuurlek ben ik ook iemand die fouten maakt maar meneer die vertikt het om zn fouten te bekennen. Never zal die ******dat doen.Want wat moeten anderen wel niet van hem denken. Hij heeft zelfs bij t ggz een rapportage laten opmaken waarin hij als de glorieuze geweldige man en vader naar voren kwam, en waarin ik werd neergezet als een moeder die er nooit was voor de kids, hij moest vader en moeder tegelijk zijn zo heeft hij de boel verdraaid.En ook heeft meneer zijn fouten zoals medicijnen slikken en zn drankverslaving op de welbekende manier verdraaid (en dit was een van de vele situaties waarin hij dit vuil spelletje speelde en nog steeds speelt) dat ik medicijnen slikte teveel enz en dat ik daar iets van over heb gehouden waardoor ik niet als vrouw en moeder in mn gezin kan functioneren.Ook liep ik voor alle gesprekken weg en liep ik te schreeuwen en te vloeken en smeet met deuren. Zo heeft hij dat ook tegen mijn ouders verteld.En dat hij er alle moeite voor moest doen, maar dat ik niet mee werkte. En de leugen neemt de trap, maar de waarheid de lift en dit is mijn lijfspreuk geworden Want dat hij mij zo tegenover oa mn ouders had afgeschilderd en mn fam enz.Dat was echt een stuk leiding van boven dat dit uit kwam, want meneer had een van de zovele woedeuitbarstingen en ging als een********* tekeer en tegelijk belde mijn vader moest even wat weten, en die hoorde meneer tekeer gaan en zei Wat is dat wie gaat daar zo vreselijk tekeer en schreeuwt daar, en heb mijn vader kunnen uitleggen dat mn bijna ex dat was.Toen was t voor mijn ouders in keer duidelijk dat wie degene was die de hele boel tegen elkaar op zette en wat ik al die tijd aan hun heb geprobeerd duidelijk te maken, maar ze kenden de vader van mn zoons niet anders dan de volkomen rustige lieve schoonzoon. En konden zich daarom niet voorstellen dat hij ook een hele andere kant had. Maar ik heb wel geleerd om me niet naar anderen toe te verantwoorden voor die gast zn gedrag en leugens. Men leert hem vanzelf wel kennen, heb ook van iemand de tip gekregen om tijdens zon uitbarsting een audio opnamen te maken. Zo kon ik dus inm naar diverse instanties enz duidelijk maken dat meneer een narcist in hart en nieren was is en blijft. En wat de laatste tijd toeneemt wat behoorlijk heftiger wordt is t fysiek geweld. Alleen ben ik totaal niet bang voor hem maar eerder voor mezelf want echt wat heb ik een moeite moeten doen om tijdens t dagelijkse getreiter mij te moeten inhouden en er niet net zo keihard tegen in te gaan. Eergister was dat opn het geval die gast kan je zo enorm triggeren en treiteren dat het steeds moeilijker wordt om mezelf in de hand te houden. maar heb vanmiddag 2 gesprekken omdat de spanning en stress gewoon niet meer te doen is en hij t steeds bonter maakt. We gaan samen met deze instanties ervoor zorgen dat hij met spoed uit huis geplaatst wordt. Want t leven van mn zoons en mijn eigen leven en dat van mn hondjes is me te kostbaar om nog langer in de waagschaal te laten liggen want dat is gewoon niet meer geoorloofd. Wens jullie hier allemaal alle sterkte wijsheid en kracht toe om hier doorheen te komen. liefs mij

   • Beste Maria en Meri,

    Wat verschrikkelijk voor jullie…! Ik heb er geen woorden voor. Dat mensen zo kunnen zijn, ik kan het niet begrijpen. Maar helaas is de werkelijkheid toch echt zo. De goede mensen zijn dan weer de dupe van het vreselijke gedrag van die rotte appels 🙁

    Wat sterk van jullie dat jullie alsnog jullie verhalen durven en willen delen. Zo helpen we elkaar natuurlijk ook. Niemand staat er alleen in. Ook al is de relatie (bijna) ten einde gekomen, zullen de acties en woorden niet zomaar verdwijnen. Ik wens jullie enorm veel sterkte, geluk, liefde en ik hoop met heel mijn hart dat jullie een prachtig leven tegemoet zullen komen. Moge die nare momenten nooit meer verschijnen.

    Houd je sterk en blijf bij jezelf en de mensen (en dieren!) die je lief hebt! ♥

    Liefs,
    Vera

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >