7 Tips Om Snel Te Bewijzen Dat Iemand Een Narcist Is

Om de een of andere reden voel je je niet helemaal op je gemak bij een persoon.

Hij of zij straalt zelfvertrouwen uit en kan heel charmant en innemend zijn maar op andere momenten komt deze persoon heel manipulatief uit de hoek.

Je durft jezelf niet te zijn en je loopt vaak op eieren in zijn of haar aanwezigheid.

Je hebt al heel wat gelezen over narcisme en vraagt je af of deze persoon een narcist kan zijn.

Maar hoe bewijs je dat iemand een narcist is?

In dit artikel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag.

Doel van dit artikel: met dit artikel wil ik je helpen om aan de hand van enkele simpele vragen te bewijzen dat iemand een narcist is.

Je krijgt ook een antwoord op de vraag hoe narcisme officieel gediagnosticeerd wordt en welke criteria hiervoor bepalend zijn.


Zo bewijs je dat iemand een narcist is

Narcisme gaat veel verder dan obsessief op zichzelf gericht zijn. Narcisten hebben een geïdealiseerd zelfbeeld. Ze houden zich hier wanhopig aan vast om te vermijden dat ze hiermee zelf geconfronteerd worden. 

Narcisten doen dit echter ook omdat anderen niet zouden merken hoe onzeker ze eigenlijk wel zijn.

Zelfs als iemand niet officieel werd gediagnosticeerd met deze persoonlijkheidsstoornis kan deze persoon bepaalde karaktereigenschappen hebben die heel moeilijk en zelfs destructief zijn om mee om te gaan.

Voel je je gemanipuleerd door iemand of heel onzeker in zijn of haar aanwezigheid dan stel je je misschien heel vaak de vaak de vraag waarom je je zo voelt. Je kunt je zelfs gaan afvragen of het probleem misschien bij jou ligt.

Uiteraard krijgt niet iedereen met narcistische kenmerken de officiële diagnose van narcisme.

Bovendien is het ook belangrijk om te weten dat narcisme in een spectrum bestaat.

Iemand kan duidelijke narcistische kenmerken hebben, maar onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 5% van de bevolking voldoet aan alle criteria voor het vaststellen van deze persoonlijkheidsstoornis.

Heb je vermoedens dat iemand in je omgeving een narcist is dan kun je aan de hand van onderstaande vragen een antwoord krijgen op de vraag ‘Hoe bewijs je dat iemand een narcist is?’


Hoe bewijs je dat iemand een narcist is? 7 belangrijke aanwijzingen

Onderstaande indicaties zijn niet limitatief maar kunnen een belangrijk uitgangspunt zijn om na te gaan hoe groot de kans is dat je met een narcist te maken hebt.

#1. Voelt deze persoon nooit met je mee?

apathisch gedrag

Een totaal gebrek aan empathie is een van de typische kenmerken van een narcist.

Een narcist gebruikt mensen in zijn of haar omgeving om zich te verzekeren van voldoende narcistische voorraad. Hij of zij beschouwt iemand anders dan ook louter als een object dat moet dienen om zijn narcistische voorraad en gevoel van superioriteit veilig te stellen.

De narcist zet hiervoor allerhande manipulatietechnieken in waarbij helemaal geen rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen. Hij denkt zelfs niet na over hoe iemand anders zich voelt.


#2. Verwacht hij of zij een speciale behandeling?

Op bepaalde momenten in ons leven hebben we allemaal wel eens het gevoel dat we iets speciaals verdienen. Misschien vind je het belangrijk dat vrienden je verjaardag uitbundig vieren. En ook een verrassing van je collega’s als je promotie maakt kun je vast wel waarderen.

Het grote verschil met narcisten is dat zij constant een speciale behandeling eisen, ook als ze - en dat is meestal het geval - helemaal niets hebben gedaan om dit te verdienen.

Ze voelen zich zo superieur dat ze ervan uitgaan dat ze altijd een speciale behandeling verdienen. Hun wensen moeten altijd ingewilligd worden en aan hun behoeften moet altijd – het liefst meteen - voldaan worden.


#3. Betrap je hem of haar wel meer op leugens?

Eigenlijk is de wereld van de narcist een grote leugen. Hij liegt zichzelf voor door zijn laag gevoel van eigenwaarde om te vormen tot een superioriteitsgevoel. Net zo goed liegt hij anderen voor om dat superioriteitsgevoel bevestigd te krijgen. 

Al zijn leugens voeden het beeld dat een narcist van zichzelf creëert.

Tijdens de verschillende fasen van narcistisch misbruik maakt de narcist gebruik van verschillende soorten leugens. De leugens die je tijdens de love bombing fase te horen krijgt zijn de leugens die je wilt horen. De devaluatiefase wordt gekenmerkt door harde leugens die je kwetsen en waarmee de narcist je manipuleert.


#4. Neemt hij of zij zelden verantwoordelijkheid?

Vraag een narcist of hij betrouwbaar is en hij zal zeggen: “Ik ben de meest verantwoordelijke persoon die je kent. Je kunt altijd op mij rekenen!”

Onderzoek naar narcisme op de werkvloer heeft uitgewezen dat narcisten in eerste instantie heel goed verantwoordelijkheid kunnen nemen als dit hun imago ten goede komt.

Aan dit gevoel voor verantwoordelijkheid hangt echter een grote voorwaarde vast: ze nemen hun verantwoordelijkheid alleen maar voor de dingen die zij belangrijk vinden en vooral als dat een mogelijkheid biedt om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Wanneer anderen de verantwoordelijkheid bij de narcist leggen beschouwt hij dit als een poging om hem te controleren en weigert hij verantwoordelijkheid te nemen.


#5. Hoe gaat deze persoon om met kritiek?

kan niet tegen kritiek

Niemand krijgt graag kritiek maar ‘normale’ mensen zijn in staat om in te zien waar ze fout zitten. Net zo goed leren de meeste mensen uit hun fouten en beschouwen ze kritiek als positieve feedback.

Narcisten kunnen helemaal niet omgaan met kritiek of opmerkingen die niet stroken met het ideaalbeeld dat ze van zichzelf hebben.

Heel vaak vallen ze uit, worden ze agressief en reageren ze op een ongepaste en emotioneel onvolwassen manier als ze kritiek krijgen.

De onderliggende reden voor de gevoeligheid voor kritiek is hun broze gevoel van eigenwaarde.


#6. Hoe vaak hengelt deze persoon naar complimenten?

Vooral verborgen of covert narcisten hebben de neiging om te hengelen naar complimenten.

Het lijkt vaak alsof ze je goedkeuring willen voor de dingen die ze doen. Vergis je hierin niet: het kan een narcist helemaal niet schelen of jij zijn of haar acties goedkeurt. Narcisten willen vooral gecomplimenteerd worden omdat dit hun superioriteitsgevoel bevestigt.

Geef je hen deze ego-brandstof niet dan slaat hun gedrag vaak snel om. De narcist kan je gaan negeren omdat hij van jou de bevestiging niet krijgt die hij zoekt. Net zo goed kan hij jou ervan gaan beschuldigen dat je hem niet waardeert.


#7. Is hij of zij vaak jaloers?

Narcisten zijn op meerdere vlakken jaloers. Ze zijn jaloers op materiële bezittingen, succes en status van anderen én ze zijn jaloers op relationeel vlak. Narcistische ouders kunnen zelfs jaloers zijn op hun kinderen.

Vergeet vooral niet dat een narcist eigenlijk een heel laag gevoel van eigenwaarde heeft. Alles wat iemand anders bezit is voor de narcist een confrontatie met alles wat hij mist – of het nu gaat om materiële zaken, succes of status.

Ook daarom zijn narcisten vaak heel jaloerse partners. Ze zijn bang dat hun partner iemand anders zal ontmoeten die hij of zij interessanter of leuker vindt. Ergens is dit begrijpelijk. Maar de jaloezie van narcisten kan heel extreme en gemene vormen aannemen.


Waarom bewijzen dat iemand een narcist is?

Bewijzen dat iemand een narcist is kan je helpen als je het gevoel hebt dat je gaat twijfelen aan je eigen realiteit.

Narcisten hebben een oneindige behoefte aan bewondering en een gebrek aan empathie. Deze typische narcisme kenmerken kunnen heel schadelijk zijn in om het even welke relatie – romantische relaties, werkgerelateerde relaties, vriendschapsrelaties of familierelaties.

Narcisten gaan vaak meteen in verdedigingsmodus als hun narcistische voorraad en hun superioriteitsgevoel dreigt af te nemen.

Door gebruik te maken van allerhande manipulatietechnieken zoals gaslighting, ghosting, liegen of onvoorspelbaar gedrag kan je zelfvertrouwen en je gevoel van eigenwaarde een flinke knauw krijgen. Ze kunnen er zelfs voor zorgen dat je gaat twijfelen aan je eigen realiteit of dat je je schuldig gaat voelen.

En dat is precies het doel van de narcist: consequent erkend te worden als ‘superieur’, ongeacht zijn werkelijke prestaties of zijn gedrag in een relatie.

Na verloop van tijd kan een narcist je ervan overtuigen dat jouw wensen helemaal niet zo belangrijk zijn. Je hele relatie kan gericht worden op het tevreden houden van de narcist in tegenstelling tot het opkomen voor je eigen behoeften.


Hoe bewijs je narcisme?

hoe te bewijzen

Narcisme bewijzen is niet makkelijk. Narcisten krijgen door mensen die hen niet zo goed kennen vaak het spreekwoordelijke ‘voordeel van de twijfel’.

Ze zijn namelijk meesters in manipulatie en naar de buitenwereld toe zijn ze vaak heel aangename, extroverte en charmante mensen.

De officiële diagnose van narcisme moet trouwens altijd vastgesteld worden door een psychiater die de persoon in kwestie heeft onderzocht. De kans is dus nihil dat je zelf narcisme kunt bewijzen.

Wat je natuurlijk wel kunt is nagaan of iemand narcistische neigingen heeft. Dit is een heel belangrijke stap in het op de juiste manier omgaan met de narcist. Zo kun je narcistisch misbruik voorkomen of als je hier al het slachtoffer van bent, je losmaken uit de cirkel van narcistisch misbruik.


Hoe wordt de diagnose narcisme gesteld?

Bij het vaststellen van de diagnose narcisme wordt gebruik gemaakt van de criteria voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis die in de DSM-5 worden beschreven.

De DSM-5 is het handboek dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken als referentie voor het stellen van nauwkeurige diagnoses.

Deze criteria zijn:

  • Een opgeblazen gevoel van superioriteit.
  • Geobsedeerd bezig met fantasieën over successen, macht, schoonheid of ideale liefde.
  • De overtuiging dat hij of zij heel speciaal en uniek is en alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan met, andere heel speciale mensen.
  • Verlangen naar buitensporige bewondering.
  • Het gevoel zich altijd en overal bevoorrecht te voelen.
  • Misbruik maken van anderen om zijn eigen doeleinden te bereiken.
  • Gebrek aan empathie.
  • Overdreven jaloezie.
  •    Arrogant en hooghartig gedrag of houding.

Om de diagnose narcisme te stellen moeten minimaal vijf van deze criteria in de loop der tijd en in verschillende situaties aanwezig zijn.


Tot slot

Zelf bewijzen dat iemand een narcist is wordt heel moeilijk omdat hiervoor een officiële diagnose van een psychiater nodig is.

Aan de hand van de aanwijzingen die ik je in dit artikel heb gegeven kun je echter voor jezelf en je omgeving bewijzen dat iemand naar narcisme neigt.

Wil je echter meer bewijs voor jezelf dan raden wij aan om onze gratis narcisme test te maken. Je weet dan voor jezelf in elk geval of je met een narcist te maken hebt.

Na het invullen van de test krijg je direct de uitslag te zien en een gratis hulpgids toegestuurd.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>