12 Signalen Dat Je Collega of Werkgever Narcistisch Is

Heb je ooit het gevoel gehad dat een collega je ondermijnt of manipuleert? Je bent niet alleen.

In dit artikel onthullen we hoe je een narcistische collega herkent en geven we je concrete tips om de regie op je werk terug te nemen.

Lees dit artikel door en laat je niet langer domineren.

Narcisme op de werkvloer

Herken je dit?

  • Je voelt je vaak over het hoofd gezien of ondergewaardeerd op je werk.
  • Er lijkt altijd een collega te zijn die conflict zoekt of de sfeer verpest.
  • Je hebt het gevoel dat je constant op eieren moet lopen rondom bepaalde mensen.
  • Constructieve samenwerking lijkt meer op een machtsspel dan een teaminspanning.
  • Feedback geven of ontvangen is een mijnenveld geworden, vol verborgen agenda’s.
  • Je werkplezier neemt af door de negatieve invloed van één persoon.

De kans is groot dat je te maken hebt met een narcistische collega of leidinggevende.

Heb je ooit het gevoel gehad dat je vastzit in een uitdagende werkomgeving, niet door het werk zelf, maar door de mensen om je heen? Voel je je vaak onbegrepen of ongehoord, vooral door de complexe dynamiek die narcisme met zich meebrengt?

Het is een realiteit waar veel werknemers en zelfs werkgevers mee te maken krijgen, maar waar helaas nog te weinig kennis over bestaat in de professionele wereld.

Narcisme op de werkvloer kan een onzichtbare last zijn die niet alleen je werkprestaties, maar ook je persoonlijk welzijn beïnvloedt.

Veel mensen worstelen met soortgelijke gevoelens, vaak zonder te weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

1. Onverzadigbare behoefte aan bevestiging

Sommige collega's lijken een oneindige behoefte aan lof en bevestiging te hebben, wat duidt op een diepgeworteld gevoel van onzekerheid.

Dit kan zich uiten in voortdurend vragen om feedback over hun prestaties of visueel opvallend gedrag om complimenten uit te lokken.

Het is van belang om grenzen te stellen aan deze constante vraag naar bevestiging, zonder de persoon volledig af te wijzen.

2. Regelmatig anderen onderbreken

Een collega die consequent anderen onderbreekt of de neiging heeft om gesprekken naar zich toe te trekken, kan een teken zijn van narcisme.

Ze waarderen hun eigen meningen en behoeften hoger dan die van anderen, wat leidt tot frustratie in groepsdiscussies. Het bevorderen van een cultuur waarin iedereen wordt aangemoedigd om zijn of haar mening te delen, kan helpen dit gedrag te verminderen.

3. Verontachtzaming van regels en normen

Een duidelijk teken van narcistisch gedrag is de houding dat regels niet op hen van toepassing zijn.

Deze personen kunnen zich gedragen alsof zij boven de normen staan die voor anderen gelden, wat kan leiden tot ethisch dubieuze beslissingen.

Het is belangrijk om consequent te zijn in de handhaving van regels en verwachtingen voor alle teamleden.

4. Passieve agressiviteit vertonen

Het gebruik van sarcastische opmerkingen of het maken van 'grappen' ten koste van anderen kan wijzen op een onderliggend probleem met directe communicatie.

Dit soort gedrag kan destructief zijn en een giftige werksfeer creëren. Het is cruciaal om een omgeving te bevorderen waar open en respectvolle communicatie de norm is.

5. Extreme gevoeligheid voor kritiek

Het niet goed kunnen ontvangen van feedback of kritiek, zelfs als deze constructief is bedoeld, kan een indicatie zijn van narcistische trekken.

Deze personen kunnen defensief of zelfs vijandig reageren op wat zij zien als een aanval op hun ego. Het bieden van een veilige ruimte voor dialoog kan helpen de impact van deze reacties te verminderen.

6. Anderen de schuld geven

Een neiging om verantwoordelijkheid te ontwijken en anderen de schuld te geven bij fouten of mislukkingen is een typisch narcistisch gedragspatroon.

Het bevorderen van een cultuur waarin fouten worden gezien als leermomenten kan helpen een meer ondersteunende omgeving te creëren.

7. Zich Buitensporig concentreren op eigen successen

Het voortdurend praten over eigen prestaties, zonder erkenning te geven aan de bijdragen van anderen, kan wijzen op narcistische neigingen. 

Het erkennen van teamsuccessen en het vieren van collectieve prestaties kan helpen dit gedrag in balans te brengen.

8. Jaloezie en afgunst

Een diepgewortelde jaloezie op het succes of de vaardigheden van anderen kan duiden op een gevoel van minderwaardigheid.

Het stimuleren van samenwerking en het vieren van ieders unieke bijdragen kan helpen een positievere werkomgeving te creëren.

9. Het creëren van drama en conflict

Sommige collega's lijken een voorkeur te hebben voor chaos en conflicten, mogelijk als een manier om aandacht te krijgen of om anderen tegen elkaar uit te spelen.

Dit gedrag kan leiden tot een gespannen en onproductieve werksfeer. Het is belangrijk om vroegtijdig in te grijpen en te bemiddelen in conflicten, terwijl je tegelijkertijd streeft naar het opbouwen van een cultuur van wederzijds respect en samenwerking.

Lees ook: Zo communiceer je met een narcist.

10. Voortdurend aandacht zoeken

Wanneer een collega buitensporig veel moeite doet om in het middelpunt van de belangstelling te staan, kan dit wijzen op narcistische trekken.

Ze kunnen geneigd zijn om taken of projecten op zich te nemen die hen de meeste zichtbaarheid bieden, vaak ten koste van anderen.

Het is van belang om de verdeling van taken evenwichtig en eerlijk te houden, zodat iedereen de kans krijgt om te schitteren.

11. Minachting voor de bijdragen van anderen

Een narcistische collega kan de neiging hebben om de inspanningen en bijdragen van anderen te bagatelliseren of te negeren.

Dit kan een eroderend effect hebben op het teamgevoel en de motivatie van collega's. Het aanmoedigen van waardering en erkenning voor ieders werk kan helpen om een positievere en meer inclusieve werkcultuur te bevorderen.

12. Liegen of feiten verdraaien

Informatie manipuleren of niet helemaal de waarheid vertellen om er zelf beter uit te zien of om anderen in een kwaad daglicht te stellen, laat narcistisch gedrag zien.

Wat echt belangrijk is in zo'n situatie, is dat je open en eerlijk blijft.

Dit helpt om het vertrouwen binnen je team sterk te houden. Kort gezegd, zorg ervoor dat je altijd de echte feiten deelt en moedig je collega's aan om hetzelfde te doen.

Zo houden we de boel helder en eerlijk voor iedereen.

Lees ook: Zo ontmasker je de narcist met 1 vraag.

Tips voor omgaan met een narcist als collega

Nu je bekend bent met de signalen van een narcistische collega, kan deze realisatie best even schrikken zijn.

Het is cruciaal om te begrijpen hoe je met zo'n situatie kunt omgaan zonder je eigen welzijn uit het oog te verliezen.

Hieronder volgen enkele praktische tips voor het omgaan met een narcistische collega of werkgever:

Tip 1: Neem Dingen niet persoonlijk op

Het narcisme van je collega heeft niets met jou te maken, maar alles met hun persoonlijkheid en verwachtingen.

Helaas kun je soms in hun vuurlinie terechtkomen. Herinner jezelf er in zo'n geval aan dat het niet jouw schuld is. Het persoonlijk opvatten leidt alleen maar tot meer woede, ongeduld en zelfverwijt.

Tip 2: Houd realistische verwachtingen

Het is natuurlijk om te wensen dat je collega persoonlijke verantwoordelijkheid neemt of meer mededogen toont naar anderen.

Maar het vasthouden aan onrealistische normen kan juist meer wrok veroorzaken. Probeer in plaats daarvan je collega te accepteren zoals ze zijn.

Dat betekent niet dat je hun gedrag goedkeurt. Acceptatie betekent simpelweg dat je de realiteit erkent zoals deze is.

Tip 3: Documenteer aanstootgevend Gedrag

Narcisten komen vaak weg met toxisch of onethisch gedrag omdat ze mogelijk uitstekend presteren op de werkvloer.

Echter, ze hebben de neiging om over anderen heen te lopen om vooruit te komen. Noteer daarom zorgwekkend gedrag wanneer je dit opmerkt.

Zelfs als je nu nog geen actie onderneemt, kan dat bewijs later van onschatbare waarde zijn als er ernstigere problemen ontstaan.

Tip 4: Stel duidelijke grenzen

Het is belangrijk om geschikte grenzen op de werkvloer te stellen.

Grenzen stellen met een narcist kan fysiek, mentaal en emotioneel zijn. Het identificeren en herhalen van gezonde grenzen is belangrijk voor je welzijn.

Je verdient respectvolle behandeling, en als je collega dat niet kan opbrengen, moeten er andere stappen worden ondernomen.

Tip 5: Blijf assertief

Narcisten voelen zich vaak aangetrokken tot meer onderdanige persoonlijkheden omdat ze zich willen omringen met mensen die hen faciliteren.

Daarom is het essentieel om assertief en standvastig te blijven in je waarden en overtuigingen.

Hoe meer je voor jezelf opkomt, hoe beter je de narcist ontwapent en hoe minder macht ze over je welzijn hebben.

Ook al heb je de behoefte om de narcist te kwetsen, probeer dit te vermijden. Je gooit alleen maar meer kolen op het vuur.

Tip 6: Raadpleeg  je leidinggevende

Als de problemen blijven voortduren – of als de spanning escaleert – is het zinvol om je zorgen te bespreken met je leidinggevende.

Overweeg om specifieke incidenten op te schrijven en objectief te blijven bij het benoemen van waargenomen problemen.

Vermijd roddelen over je collega; focus in plaats daarvan op het benadrukken van de kwesties (in plaats van de persoonlijkheid).

Lees hier nog meer tips voor omgaan met een narcist.

Tip 7: Neem niet deel aan roddels

Als algemene regel is het nooit een goed idee om te roddelen of slecht te spreken over je collega's.

Maar deze regel is vooral van belang als je vermoedt dat je te maken hebt met een narcistische collega. Ze kunnen alles wat je zegt tegen je gebruiken.

Bovendien kunnen ze zelfs onschuldige uitspraken verdraaien zodat deze passen bij hun belevingswereld.

Neem de Regie Terug van Narcisme op de Werkvloer

Zoals je hebt kunnen lezen, brengt narcisme op de werkvloer serieuze risico's met zich mee.

Maar stel je voor dat er een manier bestaat om uit deze vicieuze cirkel te stappen.

Wat als je de tools en kennis kon krijgen om narcistisch gedrag niet alleen te herkennen maar er ook effectief mee om te gaan?

Dit is waar de "Narcist de Baas Methode" om de hoek komt kijken. Ons online herstelprogramma is speciaal ontwikkeld om je te helpen navigeren in de vaak verwarrende en stressvolle wereld van narcisme op de werkvloer.

We begrijpen dat het zoeken naar hulp en het aanpakken van problemen als narcisme niet alleen een teken van kracht is, maar ook een investering in je toekomstige welzijn en succes. Het vroegtijdig herkennen van de tekenen en weten hoe je effectief kunt reageren, kan je niet alleen veel stress besparen, maar ook tijd en geld.

Wacht niet tot de situatie onhoudbaar wordt. Klik hier voor meer informatie en neem de controle terug met ons online herstelprogramma.

Ons online programma is met zorg samengesteld om jou te ondersteunen in het navigeren door de vaak ingewikkelde en stressvolle situaties veroorzaakt door narcisme op de werkvloer.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>