15 Simpele Tips Voor Omgaan Met Arrogant Gedrag

Ik weet zeker dat je weleens een arrogant persoon bent tegengekomen.

Het zijn personen die alleen maar over zichzelf praten en denken dat ze beter zijn dan anderen.

Herken je dit? Dit artikel gaat over mensen met veel arrogantie.

In dit artikel wordt meer informatie gegeven over arrogant gedrag en hoe je ermee om kunt gaan. Ontdek het zelf, en lees verder.

Doel van dit artikel: In dit artikel ga ik je leren wat arrogantie inhoudt, wat de kenmerken van arrogantie zijn en hoe je minder arrogant kan overkomen. Ik sluit af met nog 3 tips die je meteen kan toepassen bij iemand die arrogant is.


Wat houdt arrogantie eigenlijk in?

Een trots of arrogant persoon kan worden gedefinieerd als iemand die zich voordoet alsof hij superieur, belangrijker of specialer is dan anderen, terwijl dit niet altijd het geval is.

Tegelijkertijd wil de arrogante persoon juist wel bewonderd en gerespecteerd worden vanwege zijn speciale kwaliteiten en fantastische prestaties. Arrogantie is een verlangen om superieur te zijn.

Arrogante vrouw die wegkijkt en haar telfoon in haar hand heeft

Deze personen stralen een overdreven niveau uit aan zelfvertrouwen en zijn overtuigd van hun eigen capaciteiten, en vinden dat ze het succes en het aanzien verdienen.

Arrogantie is een verlangen om beter te zijn dan anderen.

Maar in werkelijkheid is de getoonde arrogantie een manier om de onzekerheid en het gebrek aan zelfvertrouwen te compenseren.

Van buiten doet deze persoon zich voor als overdreven zelfverzekerd, maar het is maar een masker omdat deze persoon zich eigenlijk heel onzeker voelt.

Het is een karaktereigenschap. Vaak heeft een arrogant persoon zich al vanaf de kindertijd op deze manier gedragen.

Iedereen kan zich op een bepaald moment in zijn leven trots of ijdel gedragen, maar bij een arrogant persoon is dit een stabiele factor in het leven. Het is een karaktertrekje dat maar moeilijk te veranderen is.

Man die arrogant uit zijn ogen kijkt en achterover geleund in een stoel zit

Net als bij andere persoonlijkheidskenmerken, kan men meer of minder arrogant gedrag vertonen. Een extreme vorm van arrogantie is een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Narcisme is de psychologische term voor arrogantie. Er zijn twee soorten narcisme:

 • Kwetsbaar narcisme, deze persoon gebruikt arrogantie om zijn eigen kwetsbaarheid te compenseren.
 • Grootheidswaanzin, waarbij de persoon echt geloofd zo perfect te zijn als hij zich voordoet.

Deze twee vormen van narcisme laten enigszins doorschemeren wat de verborgen achtergrond van de arrogantie is en geeft dus tot een bepaalde hoogte een verklaring waar het gedrag vandaan zou kunnen.


Wanneer ben je arrogant?

Er is niet één oorzaak aan te wijzen die arrogantie zou kunnen verklaren. In sommige gevallen geldt dat arrogantie kan worden herleid uit bepaalde ervaringen in het leven van de persoon.

Arrogante man in pak kijkt naar de camera en maakt handgebaren met zijn duimen en pinken

In andere gevallen is er geen specifieke reden of oorzaak aan te wijzen die het arrogante gedrag kan verklaren.

Over het algemeen worden er drie mogelijke oorzaken van arrogant gedrag gegeven.

Misschien is dit onderzoek van W. Bion over arrogantie interessant voor jou om te lezen.


1. Je hebt daadwerkelijk geweldige dingen gedaan. 

Iemand kan arrogant worden doordat hij daadwerkelijk grote successen heeft behaald in het leven. De persoon heeft iets bereikt wat niet veel mensen hebben (kunnen) bereiken.

Bijvoorbeeld een topsporter, acteur, schrijver of prijswinnaar.

Werknemer neemt in prijs in ontvangst en de anderen klappen

Deze oorzaak komt veel voor, maar rechtvaardigt natuurlijk niet het superieure gedrag. Het bereiken van een hoog doel kan ons gevoel van eigenwaarde een enorme boost geven.

Onze persoonlijkheid kan als het ware vast blijven zitten in dit gevoel van euforie, waardoor we op een bepaald moment anderen als minder belangrijk gaan beschouwen.

We vergelijken onszelf namelijk continu met anderen om ons heen. Hierdoor kunnen we voor onszelf vaststellen wat we zelf hebben bereikt en wat belangrijk voor ons is.

Vrouw wijst trots naar zichzelf op het kantoor

2. Onzekerheid en een laag zelfbeeld

Het arrogante gedrag dat een persoon kan vertonen, kan ook een manier van zelfbescherming zijn.

Het superieure en arrogante gedrag kan juist een masker zijn van de lage eigenwaarde die een persoon vanbinnen voelt.

Het is een manier om het minderwaardige gevoel, de onzekerheid en het gebrek aan zelfvertrouwen te verbeteren en te compenseren.

Vrouw kijkt onzeker in de spiegel

Door arrogant te zijn, kunnen ze anderen afkeuren voordat ze zelf worden afgekeurd door anderen. Hierdoor voorkomt de arrogante persoon dat anderen hem pijn kunnen doen.

In het onderzoek van Valerie Tiberius en John D. Walker wordt ook ingegaan op het verschil tussen arrogantie en zelfverzekerdheid. Hier zeggen ze ook dat arrogantie gebaseerd is op vooral 'valse waarheden'.

Deze personen voelen zich op de korte termijn beter wanneer ze zichzelf als superieur voordoen en anderen hun kwaliteiten en prestaties laten zien. Ze zijn zelf erg onzeker hierover en doen zich daarom graag beter voor dan ze zijn.

Alles om te voorkomen dat ze kwetsbaar worden in een sociale situatie. Op de lange termijn is deze strategie echter om enkele redenen niet erg effectief:

Vrouw die met een zonnebril op heel arrogant kijkt naar haar vriendin
 • Als we eenmaal alleen zijn, voelen we ons juist onzeker en terneergeslagen.
 • Anderen gaan niet graag met je om. Hierdoor kun je jezelf steeds slechter gaan voelen.
 • Anderen zullen je niet snel afwijzen, maar ook geen hechte relaties met je vormen. Dit kan leiden door eenzaamheid en depressieve gevoelens.

Als je tips zoekt om je onzekerheid tegen te gaan, lees dan de tips in dit artikel.


3. Behoefte hebben aan bewondering

Arrogante mensen zijn erg kwetsbaar voor wat anderen van hen denken. Ze zijn afhankelijk van de goedkeuring en bewondering van anderen.

Vrouw die haar hoofd op haar knieën rust en haar benen vasthoudt

Ze gedragen zich in sommige gevallen arrogant om de aandacht naar zich toe te trekken, omdat ze deze aandacht anders niet zouden krijgen.

Dit kan worden veroorzaakt door ervaringen uit het verleden.

Wanneer ze in het verleden veel aandacht hebben gekregen, willen ze deze aandacht blijven ontvangen, ondanks dat de reden om aandacht te krijgen is verdwenen.


Kenmerken van een arrogante houding

Hoe kun je een arrogant persoon herkennen?

De belangrijkste kenmerken van een arrogant persoon worden hieronder gegeven. Er zijn verschillende gradaties van arrogant gedrag.

Een persoon kan in meer of mindere mate arrogant zijn, net als bij elk ander karaktereigenschap.

Meisje heeft haar armen gekruisd over elkaar en kijkt arrogant naar links

Een arrogante houding heeft doorgaans de volgende kenmerken:


1. Een overmatig verlangen naar het krijgen van complimenten en bewondering

Een belangrijk kenmerk van een arrogant persoon is dat ze constant opzoek zijn naar de bewondering van anderen voor wat ze hebben bereikt of gepresteerd.

Ze vinden het heerlijk om aanbeden en geprezen te worden om hun talenten en kwaliteiten.

Daartegenover staat dat ze een hekel hebben aan personen die hen niet complimenteren. Tegen hen zijn ze negatief en bekritiserend.

Man die lacht nadat zijn collega met een duim omhoog een compliment geeft

Ze verdienen deze aandacht overigens niet altijd, maar willen deze aandacht wel graag krijgen.


2. Ze praten constant over zichzelf en hun prestaties

Het favoriete gespreksonderwerp van een arrogant persoon is zichzelf. Zijn zinnen beginnen over het algemeen met “ik” of “mij”.

Bijvoorbeeld over hun ervaring met de situatie, wat ze gekocht hebben, wat hen is overkomen, hun perceptie, hun mening, hun perspectief, enzovoort.

Alsof iedereen is geïnteresseerd in de mening van de arrogante persoon. Dit kan voor anderen erg irritant zijn.

Vrouw lacht en houdt haar hand op haar hart terwijl ze arrogant kijkt

Ze hebben de neiging om in sociale situaties de aandacht naar zich toe te trekken. Ze staan graag in het middelpunt van de aandacht. Ze hebben de neiging om het gesprek in de groep over hen te laten gaan.

Wanneer een persoon het onderwerp wilt veranderen, zal de arrogante persoon proberen om onmiddellijk de aandacht weer op zichzelf proberen te zetten.

Hierbij zal hij de ander onderbreken en ook zijn stem verheffen om verbaal de aandacht te krijgen.

Het zijn opvallende trucjes die steeds weer worden toegepast. Let er maar eens op. Je kunt het eenvoudig herkennen.

In het volgende filmpje legt David Dunning meer uit over arrogantie:


3. Op het eerste gezicht charmant

Een arrogant persoon kan meestal in de eerste plaats heel charmant overkomen wanneer je hem ontmoet. Zijn extraverte karakter en charisma worden gezien als plezierige karaktertrekken.

Maar dit is meestal maar van korte duur.

Snel zal het gebrek aan empathie, de minachting voor anderen en het egoïsme zichtbaar worden in zijn gedrag. Dan wordt het vervelend.

Charmante vrouw die intens naar de camera kijkt

4. Ze overcompenseren hun zwaktes

Alles wat ze doen is om aandacht te krijgen. Ze spreken erg luid, zijn koppig, kleden zich uitbundig en dragen veel make-up en poespas.

Ze proberen hun onzekerheden te verbergen door zich juist krachtig voor te doen.


5. Ze kunnen lastig relaties aangaan

Arrogantie en trots passen niet in een goede relatie met vrienden of in een liefdesrelatie.

Arrogante mensen denken vaak dat ze belangrijker zijn dan anderen, maar ook dat ze niemand nodig hebben om hun doelen in het leven te bereiken.

Twee vrienden die wegkijken van elkaar

Ze kunnen daardoor op den duur in een sociaal isolement raken, waarbij niemand meer in de buurt van de arrogante persoon wilt zijn.

Arrogantie is geen aantrekkelijke karaktereigenschap.


6. Ze kunnen slecht tegen kritiek en geven geen fouten toe

In de ogen van de arrogante persoon doet hij alles goed. Ze hebben nooit ongelijk en zullen altijd hun fouten proberen te rechtvaardigen of de schuld op een ander schuiven.

Wanneer ze kritiek krijgen, zullen ze meteen in de verdediging springen zonder echt naar de ander te luisteren.

Twee vrouwen geven kritiek op een man en hij kijkt zuchtend naar de tafel

7. Ze vinden het erg moeilijk om excuses te maken

In de ogen van de arrogante persoon doet hij niets verkeerd.

Daarom is het voor hem erg moeilijk om excuses te maken of sorry te zeggen.

Voor hen ligt het probleem bij een ander en dit zal hij ook duidelijk blijven maken.


8. Ze kunnen niet omgaan met personen die anders zijn

Arrogante personen kunnen anderen snel bekritiseren. Ze benadrukken graag andermans zwaktes en fouten.

Dit is een aanvalsmechanisme om hun eigen onzekerheid en zwaktes te verbergen voor anderen.

Vijf mannen die precies hetzelfde zijn en de voorste man kijkt boos naar voren

Ze gaan daarentegen juist liever om met mensen die in hun ogen hun aandacht verdienen.


Arrogantie of gewoon onzekerheid?

Komt arrogant gedrag eigenlijk gewoon uit een gevoel van onzekerheid?

We hebben hierboven gezien dat arrogante personen diep vanbinnen een gevoel van grote onzekerheid kunnen hebben.

Hun arrogante gedrag heeft als doel om deze onzekerheid en kwetsbaarheid te maskeren; oftewel te verbergen.

Vrouw die haar shirt over haar gezicht trekt

Arrogante personen denken dat ze hun kwetsbaarheid beschermen door zich stoer en zelfverzekerd voor te doen. Toch kan het arrogante gedrag voor sommige personen ook goed zijn.

Ondanks dat het een negatieve eigenschap is, is arrogant gedrag in onze maatschappij soms ook geaccepteerd.

Daarmee wordt het arrogante gedrag voor de arrogante persoon gerechtvaardigd. Bijvoorbeeld in de volgende situaties.

 • Arrogante mensen uiten woede. Arrogantie wordt verbonden met het uitdrukken van boosheid en woede. Dit heeft soms te maken met intimidatie, wanneer arrogante personen zich geïntimideerd voelen door het succes van anderen.
 • Het zijn moeilijke mensen. Arrogante personen kunnen moeilijk zijn in de omgang. Daarom hebben anderen de neiging om toe te geven en mee te gaan in hetgeen wat de arrogante persoon graag wilt. Dit is positief voor de arrogante persoon.
Man die erg hard moet nadenken en waar allerlei paden te zien zijn waar hij over denkt
 • Arrogante mensen zijn dominant. Dit kan allerlei voordelen voor hen hebben. Dominante mensen hebben de neiging om de aandacht op zich te vestigen, waardoor het lastig is hen te overtreffen.
 • Arrogante mensen denken dat ze superieur zijn. Dit delen ze met narcisten. Ze geloven dat ze beter zijn dan anderen, wat in onze maatschappij ook een voordeel kan hebben om succesvol te zijn.
 • Arrogante personen vallen anderen aan in discussies. Dit wordt als een erg slechte en intimiderende eigenschap gezien. De arrogante persoon denkt dat hij de discussie wint, terwijl de ander zich in werkelijkheid terugtrekt uit de discussie.
Vrouw kijkt boos naar vriendin terwijl ze samen aan het praten zijn

Hoe je minder arrogant kunt overkomen

Heb je zelf het gevoel dat je wellicht arrogant gedrag vertoont?

Deze realisatie is al een grote stap voorwaarts. Graag geef ik je tips hoe je minder arrogant over kunt komen naar anderen.

Deze tips kunnen je helpen om andere personen minder van je weg te duwen, zodat je aardiger wordt gevonden.


1. Kijk objectiever

Wanneer je iets heel goed hebt gedaan, wil dit nog niet zeggen dat je beter bent dan anderen. Net als iedereen heb ook jij gebreken. Dat maakt je geen slecht persoon, maar een persoon als ieder ander.

Persoon houdt een lens vast die het beeld scherp vastlegt

Het is soms eng om je eigen zwaktes te erkennen. We voelen onszelf dan kwetsbaar. Dat is normaal. Maar als je je zwaktes niet erkent en omarmt, eindig je in een sociale isolatie waarbij je niemand meer hebt die met je om wilt gaan.


2. Toon begrip

Accepteer en begrijp dat anderen hun eigen opvattingen en percepties hebben die ook anders zijn dan de jouwe. Niemand heeft de absolute waarheid.

Een verschil in meningen kan juist verrijkend zijn, doordat iedereen een ander perspectief op een situatie kan hebben. Veroordeel anderen niet omdat ze een andere mening hebben. Luister juist naar wat ze te zeggen hebben. Misschien verrassen ze je wel.

Twee mannen die elkaars hand in begrip vasthouden

3. Wees empatisch

Ontwikkel een gevoel van eigenwaarde en empathie. We zijn allemaal waardevol en hebben allemaal onze sterke kwaliteiten. Je hoeft anderen niet te minachten of te domineren om jezelf goed te voelen.


4. Complimenteer

Geef anderen eens een complimentjeWanneer je hulp nodig hebt bij het veranderen van je gedrag, kun je professionele hulp inschakelen van een (gespecialiseerde) psycholoog.

Man die lacht omdat vrouw hem een compliment geeft en haar duim omhoog steekt

3 tips bij arrogant gedrag

Heb jij te maken met een arrogant persoon in je eigen sociale omgeving? Het kan erg lastig zijn om hiermee om te gaan.

Graag geef ik je hier tips hoe jij om kunt gaan met het arrogante gedrag van anderen.


Tip 1: Durf voor jezelf op te komen

Wanneer hij iets zegt dat je kwetst, zeg het hem dan. Incasseer niet alleen de klappen, maar geef een weerwoord.

Arrogante personen beseffen zich vaak niet wat het effect is van hun woorden op anderen.

Vrouw die van de ene rots naar de andere rots springt

Wanneer hij alleen over zichzelf praat en anderen onderbreekt, vertel hem dit dan. “Sorry dat ik je onderbreek, maar ik wil graag even iets inbrengen.”


Tip 2: Iedereen denkt anders

Wijs hem erop dat zijn woorden zijn mening representeren, maar dat andere personen een ander standpunt kunnen hebben.

Niemand heeft de absolute waarheid, ook de arrogante persoon niet.


Tip 3: Wijs hem of haar om arrogant gedrag

Wees niet bang om hem op zijn arrogante gedrag te wijzen.

Val hem of haar niet aan, want hier kunnen arrogante personen heel slecht tegen. Lees hier meer tips die je hierbij kunnen helpen.

Vertel hem juist dat zijn gedrag waarschijnlijk niet zijn bedoeling was (ook al was dit wel het geval). “Dat klonk een beetje arrogant, dat bedoelde je vast niet zo.”

Vrouw die lacht en voor zich uitwijst

Of gebruik zelf het woord ‘ik’. “Ik weet zeker dat je niet zo arrogant wilt klinken, toch?” Of:Realiseer je hoe arrogant dat klonk?”

Probeer geduldig en sociaal bewogen te zijn met de arrogante persoon. Ze realiseren zich vaak niet wat het effect van hun gedrag is.

Het is niet altijd makkelijk om met een arrogant persoon om te gaan, maar soms heb je geen keuze.

Tel tot 10, maar laat een arrogant persoon niet te gemakkelijk over je heen lopen.

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Hiii

  Ik twijfel of ik arrogant ben nu moet ik zeggen ik ben ook pas 16. Sommige dingen herken ik wel zoals het koppig zijn en niet luisteren, maar ik heb ook borderline dat kan bij mij therapie al vanaf 14. En ik heb een laagzelfbeeld ik denk dat dat ook mee speelt zelf ben ik ook heel onzeker. Nu wil ik graag mijn arogantie aan pakken heeft iemand tips?

 • Hallo
  In dit verhaal ben ik de arrogante persoon en dat is denk ik zelf uit gebruik aan zelfvertrouwen. Mijn hele leven ben ik al gepest en niet voor vol aangezien omdat ik niet knap of aantrekkelijk ben en nu in mijn huidige relatie wordt me dat verweten dat ik impulsief en arrogant ben en dat ik nooit luister en ik weet niet hoe ik dat moet omdraaien want ik verdraai ook alles zegt hij .

  • Beste Annamarie,

   Arrogantie kan inderdaad een soort zelfverdedigingsmechanisme zijn die voortvloeit uit jouw gebrek aan zelfvertrouwen. Meestal verschilt dit mechanisme wel met ‘echte arrogantie’. Je wil gewoon jezelf beschermen en die onzekerheid wegwerken. Heb je dit artikel al gelezen?: https://vitaalgezond.com/onzekerheid/ . Misschien kan dit helpen!

   Probeer goed na te denken voordat je dingen zegt, of schrijf desnoods dingen op. Je kan ook proberen om eerst te vragen of wat jij denkt klopt met wat de ander zei. Dus bijvoorbeeld: ‘Klopt het dus dat je zegt dat (…)?’ Dat kan helpen met het ‘verdraaien’.

   Ik wens je heel veel succes en sterkte toe.

   Liefs,
   Vera

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >