Therapie Volgen? Check Eerst de Polis van Je Zorgverzekering

Er bestaan heel wat vormen van therapie. Je kunt na doorverwijzing van je huisarts in aanmerking komen voor psychotherapie, maar je kunt ook denken aan lichttherapie, relatietherapie, behandeling van angststoornissen of slaapproblemen, enzovoort.

Voor bijna alles is wel ergens een specifieke therapie te vinden.

Belangrijk daarbij is om goed te kijken naar de kosten die zo’n therapie met zich meebrengt en in hoeverre die door je zorgverzekering wordt vergoed.

Het is dus zaak om eerst zorgvuldig de polis te checken. Zo voorkom je dat je uiteindelijk in de financiële problemen komt.

Eigen risico

Heb je een verwijzing van de huisarts gekregen voor psychotherapie? Dan worden de kosten hiervoor in veel gevallen vergoed vanuit de basisverzekering.

Let wel: zelfs met de beste zorgverzekering zul je deze behandeling niet geheel gratis kunnen volgen. Je krijgt namelijk altijd te maken met het wettelijk vastgestelde eigen risico.

Dit betekent concreet dat je sowieso dat bedrag uit eigen zak zult moeten betalen. De rest van de behandeling wordt vervolgens door de zorgverzekering gedekt. Deze situatie geldt echter niet voor alle vormen van therapie.

Verwijzing huisarts

Ook de verwijzing door de huisarts speelt een cruciale rol. Als die er niet is, is de kans groot dat je zelf de kosten voor een bepaalde therapie zult moeten dragen. Je kunt je hier vaak wel aanvullend voor verzekeren, maar lang niet alle vormen van therapie worden door de zorgverzekeraars vergoed.

Hierbij is vooral van belang welk type aanvullende verzekering je hebt afgesloten. Bovendien sluiten therapeuten vaak rechtstreeks overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Heeft jouw therapeut zo’n contract niet met de verzekeraar waarbij jij bent aangesloten? Dan heb je ook geen recht op de vergoeding zorgverzekering voor deze therapie! Neem in geval van twijfel eerst contact op met je zorgverzekeraar voordat je verdere stappen zet.

Overstappen

Je kunt elk jaar opnieuw overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of je polis bij je huidige verzekeraar te upgraden.

Hierbij moet je wel een zekere vooruitziende blik hebben, want je kunt dit niet pas doen op het moment dat je al op het punt staat om je in te schrijven voor een bepaalde therapie.

Regeren is vooruitzien en dat geldt dus ook voor het afsluiten van de zorgverzekering.

Overigens kun je natuurlijk ook eerst bij je huidige verzekeraar informeren naar de kosten voor een uitgebreidere polis, zodat je de prijzen goed met elkaar kunt vergelijken. Zo weet je direct of overstappen in jouw geval een slimme keuze is.

Soorten therapie

De verschillende vormen van therapie zijn grofweg onder te verdelen in vier hoofdgroepen.

Het meest bekend is de psychoanalyse, waarbij de therapeut verborgen gevoelens, gedachten en motieven bij de cliënt boven water probeert te krijgen om ze vervolgens te kunnen verwerken.

Een andere vaak gebruikte vorm van therapie is de cognitieve gedragstherapie. Hierbij ligt de nadruk meer op het aanleren en uitoefenen van nieuw gewenst gedrag.

Anders gezegd: je verandert de manier waarop je naar bepaalde gebeurtenissen kijkt in positieve zin. Als derde groep benoemen we de ervaringstherapie.

Hier gaat het niet specifiek om gesprekken voeren over het verleden – al behoort dat wel tot de mogelijkheden – maar vooral om de actuele situatie. De therapeut laat de cliënt ervaren wat hij zelf kan doen om de ontstane problemen aan te pakken.

Dat levert als resultaat op dat de cliënt nieuwe vaardigheden ontwikkelt, die hij direct kan toepassen. De vierde therapievorm is de systeemtherapie, die gebaseerd is op medewerking van alle gezinsleden van de cliënt. Het uitgangspunt is hier dat ons dagelijks handelen voortkomt uit de manier waarop we met elkaar in interactie staan.

Alex is multidisciplinair coach, therapeut en oprichter van het platform VitaalGezond. Samen met een professioneel team van hulpverleners en ervaringsdeskundigen, helpt ze mensen door heel Nederland en België om te herstellen van narcistisch misbruik en meer zelfvertrouwen te krijgen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>